TaxiForum bild ren
 
Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag.
Vi verkar för en sund och blomstrande bransch som bidrar till en hållbar utveckling.
 

NYHETER

21 april

Eltaxi miljövänlig – men inte lönsam
I oktober tog Gävle Taxi elbilen Nissan Leaf, årsmodell 2013, i bruk. Sex månaders drift visar att lönsamheten är den svåraste nöten att knäcka. I juni kommer den nya Tes...

17 april

Ny juridisk tjänst för medlemmar
Svenska Taxiförbundet har tecknat ett samarbetsavtal med externa jurister som ger medlemmar och anslutna företag tillgång till stöd och rådgivning. Efter eget val kan de ...

15 april

3 av 4 struntar i nya mobillagen
Sedan slutet av förra året är det förbjudet att använda mobilen bakom ratten om det innebär att man kör trafikfarligt. Men den nya lagen har haft liten påverkan på förarn...

11 april

Efter ROT och RUT: Dags för RATT
Taxiföretagens ekonomi är ansträngd och har så varit i många år. Nu måste regeringen börja fundera över lämpliga åtgärder riktade till taxinäringen. Efter ROT och RUT är ...

8 april

Taxameterkrav för skötsamma
Regeringens lagrådsremiss om redovisningscentraler för taxi är ett steg framåt. Tyvärr har regeringen inte vågat upphäva möjligheten att bevilja undantag från skyldighete...
 
 
Medlemsförmåner
 
Enkrona
 
Nyhetsbrev
 
Bli taxiförare
 
SGT certifiering