Nyheter

5 april

Taxiförbundet förslag till utredningen Ett land att besöka
Svenska Taxiförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Ett land att besöka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring: SOU 2017:95 Utredningens uppdrag är att ...

12 mars

Taxiförbundet välkomnar nytt lagförslag för taxi
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. -Vi välkomnar regeringens förslag till ny lagstiftning som kommer att öppna upp för teknikutveckling och nya affärsmode...

12 mars

Ny teknik ska möjliggöra en modern taxinäring med sund konkurrens
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. Den nya kategorin öppnar för nya tekniska lösningar och affärsmodeller utan att försämra möjligheterna till skattekontrol...

27 februari

Utsläppen från vägtrafiken måste minska mer
Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmå...

23 februari

Nya samverkansavtal för kollektivtrafiken
Nu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigh...

21 februari

Ny indexrekommendation för taxi och skolskjuts
Det branschgemensamma Indexrådet fastställde i februari 2018 en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi. Syftet är att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären s...

18 februari

Medial uppmärksamhet för Taxiförbundets rapport
Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats i media i samband med presentationen den 13 februari av rapporten RATT Rut-avdrag för taxi: Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna? Dagens industri s...

13 februari

Avdrag för taxi kan hjälpa oss att kapa bilresorna
En skattereform för taxi skulle bidra till stor samhällsekonomisk nytta. Bilresorna skulle totalt sett minska med avsevärda effekter exempelvis för Stockholms innerstad. Det skriver Peter Norman, Clau...

13 februari

RUT-avdrag för taxi kan minska privatbilismen med en fjärdedel
Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, rapportförfattare presenterade idag en ny rapport som visar att med ett lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna...

17 januari

INBJUDAN ny rapport RUT-avdrag för taxi – vad skulle samhället vinna på om fler tog taxi?
Tid: Tisdagen den 13 februari kl 10-11 Plats: Volkswagen Showroom, Hamngatan 13, Stockholm ...

17 januari

Ny marknadsansvarig på Taxiförbundet
Josefin Deiving, har anställts som ny marknadsansvarig på Taxiförbundet med ansvar för medlemsfrågor, utveckling av förbundets utbildning till taxiförare och företagare samt IT frågor. ...

21 december

Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket
Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthus...

20 december

Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag
- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbun...

14 december

Om framtidens mobilitet i riksdagen
Den 14 december arrangerade Anders Åkesson, (C) och Leif Petersson (S), Trafikutskottet tillsammans med Taxiförbundet ett frukostseminarium i riksdagen på temat Framtidens mobilitet....

4 december

Taxi viktig för besöksnäringen
Regeringens utredning Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring skriver bland annat att ”besöksnäringen inte skiljer sig från andra näringar avseende behovet ...

17 november

Ny kartläggning: Svarttaxi flyttar till Facebook
Taxiförbundet presenterar idag en kartläggning som visar att svarttaxi växer på Facebook. - Svarttaxi har flyttat från gatan framför stadshotellet till slutna grupper på Facebook, säger Claudio Skub...

25 oktober

Taxi - från lyxsymbol till var mans färdmedel
Förr var taxi en symbol för höjden av lyx och onödigt slöseri. Idag kan mer välbeställda storstadsföräldrar ta taxi till förskolan på morgonen. Håller synen på taxi som lyxsymbol på att förändras och ...

25 oktober

Anropsstyrd kollektivtrafik kan växa
Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet arrangerade den 23 oktober en workshop på temat Sveriges hemligaste kollektivtrafik, som också är titeln på en rapport som Taxiförbundet tagit fram. Rapporten ...

18 oktober

Debatt: Hemliga kollektivtrafiken spar resurser
Fler kan välja bort bilen om våra regionpolitiker höjer ambitionsnivån när det gäller att utveckla kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett både kostnadseffektivt och miljövänlig...

5 oktober

Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop
Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. - Kamma...

3 oktober

Svenska Taxiförbundet söker marknadsansvarig med IT-kompetens
Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en marknadsansvarig som vill vara med på vår resa. ...

28 september

Ny rapport: Den hemliga kollektivtrafiken
Den 23 oktober arrangerar Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet en inspirationsdag i Stockholm med utgångspunkt i rapporten Sveriges hemligaste kollektivtrafik. Rapporten är en kartläggning av den ...

27 september

Olaglig taxiverksamhet en fråga för Ekobrottsmyndigheten?
Taxiförbundet har påtalat problematiken med olaglig taxiverksamhet hos rikspolischefen. I svaret påpekas att de möjligheter som i dag finns via sociala medier att ”knyta kontakt” mellan förare och pas...

26 september

Taxikort istället för parkering?
Framtidens marknad för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadsområden diskuterades vid en konferens arrangerat av Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikutredningsbyrån AB, den 12 septembe...

13 september

Svenska Taxiförbundet söker jurist
Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist som vill vara med på vår resa. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utv...

11 september

Tillstånd för dubbdäck i city
Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att till och med 2018-04-15 framföra sina taxibilar utrustade med dubbdäck att trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal t...

7 september

Regeringen missar 4000 jobbtillfällen i taxibranschen
Regeringen har presenterat ett reformförslag med investeringar om 4,3 miljarder för att möta utmaningen på den svenska arbetsmarknaden, där bristen på rätt utbildad arbetskraft riskerar att hämma till...

7 september

Ansträngt läge för taxiprov
Taxiförbundet har uppvaktat Trafikverkets resultatenhet för förarprov med anledning av att möjligheten till att ta taxiprov inte räcker till. Det senaste halvåret har rapporter från taxiförbundets med...

7 september

Tommy Pilarp är ny medlemsjurist för Taxiförbundet
Tommy Pilarp har från och med den 11 september ett uppdrag som förbundets jurist. ...

7 september

Bostäder och marknad för parkering
Hur ser framtidens marknad ut för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadshus? Är det bra att parkering blir en marknad? Vilka möjligheter och hot innebär det för samhälle och företag och ...

25 augusti

Irene Fällström är ny kommunikationschef för Svenska Taxiförbundet
Irene Fällström har anställts som kommunikationschef inom Svenska Taxiförbundet fr o m den 21 augusti 2017. ...

9 augusti

Debatt: Ge privatpersoner billigare taxi
Skapa bättre skattevillkor för alla taxitjänster, inte bara för de taxiliknande tjänster som Heetch och Gomore erbjuder. Det skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik. ...

6 juli

Debatt: Så kan taxibranschen bidra till fler jobb
Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga rutavdraget till att omfatta taxitjänster. Det behövs för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete, skriver förbundsdirektö...

4 juli

Ingen anmälningsskyldighet till EU-kommissionen
EU-kommissionens generaladvokat har idag lämnat förslag till dom i mål C320/16 (Uber France SAS). ...

4 juli

Pressmeddelande: Innovativa taxitjänster ger mer kollektivtrafik för pengarna
Smartare upphandlingar av taxitjänster kan spara skattepengar och ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet....

3 juli

Pressmeddelande: Taxi-recept för enkla jobb
Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga RUT till att omfatta taxitjänster. Det är Svenska Taxiförbundets recept för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete....

28 juni

Debatt: Bättre stadsluft med fler gasbilar
Miljözoner införs runt om i storstäder över hela världen. Möjligheten att använda vissa fordon i stadskärnorna begränsas, något som kan vara motiverat för att förbättra luftkvaliteten. Både elbilar oc...

28 juni

Appride börjar trafikera Swedavias flygplatser
Den 21 juni meddelade Swedavia Airports att taxitjänsten Appride ska börja trafikera deras flygplatser. Med start i sommar kommer tjänsten att finnas tillgänglig på Stockholm Arlanda Airport, för att ...

4 juni

Debatt: Mer taxi ger färre privatbilar i städerna
Det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastna...

21 maj

Debatt: Taxi i ny roll ersätter egen bil
Göteborgspolitiken vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att minska bilismen. Det är bra, men det räcker inte. Här kan taxi göra skillnad, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsordförande Pet...

14 maj

Vi kommer till Almedalen!
...

11 maj

Pressmeddelande: UberPOP är en transporttjänst säger EU:s generaladvokat
UberPOP är en transporttjänst. Det fastslår EU-domstolens generaladvokat i förslag till dom i målet om UberPOP är en transporttjänst eller en mellanhand. Svenska Taxiförbundet ser positivt på förslage...

4 maj

Pressmeddelande: Redovisningscentraler ska hjälpa de seriösa företagen
Sedan 1 maj 2017 måste samtliga taxibilar i Sverige föra över uppgifter från taxametern till en redovisningscentral. Tack vare den hämtade informationen från varje enskild taxameter kommer Skatteverke...

10 april

Tyst minut, 10 april, kl. 12.00
Idag 10 april kl. 12.00 hålls en nationell tyst minut med anledning av fredagens fruktansvärda terrordåd i Stockholm. Svenska Taxiförbundet kommer att delta för att hedra offren och visa medkänsla ...

4 april

Jurist sökes!
Svenska Taxiförbundet är inne i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utveckla Förbundets arbete i syfte a...

3 april

Förbundet kommenterar utredningen om delningsekonomin
Den 3 april tog konsumentminister Per Bolund emot Karin Bradleys utredning ’Delningsekonomi – På användarnas villkor’ (SOU 2017:26). Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till utredningen och väl...

13 mars

Samtal med IRU
Svenska Taxiförbundet besökte Bryssel för att delta i samtal med International Road Transport Union (IRU)....

27 februari

Pressmeddelande: Taxiutredningen bra men inte färdigtänkt
Idag överlämnar Svenska Taxiförbundet sitt yttrande om taxiutredningen till Regeringen. Förbundet anser att det finns många bra förslag och lösningar i de flesta frågor men att förslaget till samåknin...

17 februari

"T" ska tas bort från den gula taxiskylten
Torsdagen den 17 februari beslutade Regeringen om en ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Denna ändring innebär att "T" till höger om registreringsnumret på den gula taxiskylten ska...

2 februari

Debatt: Reseavdraget ger fördel för män i storstäderna
Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög g...

31 januari

Debatt: Minskad privatbilism får stadskärnor att blomstra
Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt från KAK har svårt att hitta argumenten för särintresset privatbilism i sin replik på vår artikel (DN Debatt 22/1). Seriös forskning visar att privatbilismen är myck...

26 januari

Pressmeddelande: Fler utrikes födda i riktiga jobb är möjligt, Stefan Löfven. Vidga RUT och ROT med RATT
Att subventionera vissa företag med olika former av anställningsbidrag skapar fler problem än lösningar. En bättre åtgärd är att vidga RUT och ROT till att också omfatta taxitjänster, säger Claudio Sk...

22 januari

Debatt: Taxi kan hjälpa städerna att bli av med privatbilarna
Privat bilägande i städer blir allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar stor plats. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men d...

17 januari

Öppet brev till Ubers Oliver Carrá
Uberpop kunde ha ett lågt pris för att ni undvek skatter och avgifter. Var det fantastiskt? Det undrar Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla....

12 januari

Pressmeddelande: Catharina Elmsäter-Svärd segrade i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017
Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs Catharina Elmsäter-Svärd som vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2017. - Tack vare hennes initiativ har vi äntligen en digital p...

4 januari

Förbundets kommentar om Landsbygdskommitténs rapport: Var är taxi?
Den 4 januari tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht emot den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande som handlar om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd för Sv...

3 januari

Pressmeddelande: Chockhöj trängselskatten, befria taxi
Om regering och riksdag menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Där...

2 januari

Pressmeddelande: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna
Smartare upphandlingar av mindre fordon kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet. ...

30 december

Pressmeddelande: ”Vi vill inte ha bidrag. Vi vill bidra till att minska arbetslösheten!”
Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag borde skattelättnader för personalintensiva brans...

29 december

Pressmeddelande: Taxiföretag tvingas säga nej till arbetslösa ungdomar
Taxiföretagen skriker efter fler förare. Samtidigt tvingas de säga nej till arbetslösa ungdomar som vill bli taxiförare. - Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skä...

28 december

Pressmeddelande: Invandrare tar taxi till integration
Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är ...

26 december

Pressmeddelande: 40 000 yrkesförare kollas varje natt
I det tysta har en ny digital plattform gjort succé och blivit en stor framgång för trafiksäkerheten på våra gator och vägar. - Varje natt kontrolleras mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares...

6 december

Debatt: Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram
Taxiutredningen har kommit fram till många bra slutsatser. Dock anser vi att förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar är olyckligt. Risken är att ...

1 december

Debatt: Taxiförslaget bra men inte färdigtänkt
Det finns fortfarande risk för att personer utnyttjar samåkningsplattformar till något som inte har med samåkning att göra, skriver Peter Norman, förbundsordförande och Claudio Skubla, förbundsdirektö...

30 november

Förbundets kommentar om Taxiutredningen: Bra avvägningar för sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll
Den 30 november tog infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. Svenska Taxiförbundet ställer si...

24 november

Se Trafikutskottets öppna utfrågning i datorn
Under torsdagsförmiddagen arrangerade Trafikutskottet en öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ett ökat kollektivt resande för framtiden. Vid utfrågningen deltog Svenska Taxiförbundet, representerad ...

22 november

Öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ökat kollektivt resande
Hur ser förutsättningarna ut för att människor i högre utsträckning ska välja kollektivtrafiken? Den 24 november håller trafikutskottet en öppen utfrågning om hur ett ökat kollektivt resande ska kunna...

24 oktober

Skärpta myndighetsrutiner diskuterades i möte med infrastrukturministern
Den 21 oktober uppvaktade förbundsdirektör Claudio Skubla och chefjurist Anders Berge infrastrukturminister Anna Johansson. Anledningen till mötet var den uppmärksammade händelsen där Transportstyrels...

17 oktober

Debatt: Tydliga regler krävs – öppna inte för svarttaxi
Det är avgörande att utredningen om taxi är tydlig när det gäller samåkning. Annars är risken stor att kriminella försöker kringgå reglerna för taxikörning och skapar osund konkurrens. Det skriver Cla...

6 oktober

Persontrafik 2016 – taxis väg in i kollektivtrafiken
Den 18 oktober går årets event inom persontrafikbranschen av stapeln i Göteborg. Du har väl anmält dig och dina kollegor? Om du inte hunnit med det ännu rekommenderar vi dig att gå in på persontrafik....

5 oktober

Taxiförbundet begär möte med infrastrukturminister Anna Johansson om myndigheters bristande rutiner vid sexbrott i taxi
Under gårdagen (4/10) rapporterade massmedierna om en taxiförare som fick behålla sin taxiförarlegitimation trots att han blivit dömd för två fall av sexuella ofredanden i taxibilen. Nu sitter mannen ...

26 september

Debatt: Bilen har en framtid - i delningsekonomin
Motormännen har rätt i att bilar behövs även i framtidens städer. Men då ska de ingå i delningsekonomin och här är taxi det tydligaste exemplet: våra bilar används effektivt och står inte parkerade oc...

23 september

Pressmeddelande: Transportstyrelsen obstruerar mot Sveriges Riksdag
- Transportstyrelsens avsikt att inte gå vidare med lokalkännedomskrav för taxiförare kan inte ses som annat än obstruktion mot Sveriges Riksdags beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare...

20 september

Svenska Taxiförbundets medlemmar får dispens från dubbdäcksförbudet i Stockholm även kommande vinter
Svenska Taxiförbundet medges tillstånd att t.o.m. 2017-04-15 med ej nummerangivna fordon utrustade med dubbdäck trafikera gator inom Stockholms stad, utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om ...

20 september

Heetch = svarttaxi
Transportstyrelsen ser körningar via appen Heetch som olaga taxitrafik Transportstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd till de företag som vill ägna sig åt taxiverksamhet och till de personer...

14 september

Debatt: Stryp privatbilismen – satsa på grön taxi
Det är beklämmande att Miljömålsberedningen inte kommit längre i planeringen för hur privatbilar i våra storstäder ska kunna ersättas. Vi anser att taxi, som ligger lång fram när det gäller låga koldi...

30 augusti

Sista chansen: Sveriges snyggaste taxibil!
Sveriges snyggaste taxibil kommer att utses på Persontrafik i Göteborg, 18-20 oktober. Det återstår ännu några veckor av möjligheten att nominera din kandidat. Den fjortonde september stänger vi nomin...

23 augusti

Debatt: Taxameter kan inte ersättas av bara en smartphone
Vi på Svenska Taxiförbundet ser gärna att lagstiftaren uppmuntrar ny teknik i branschen. Men vi måste säkerställa att förändringarna inte öppnar för fusk, skriver Peter Norman och Claudio Skubla i en ...

21 augusti

Pressmeddelande: Hade det inte varit bättre att följa reglerna?
Svenska medier rapporterar att hundratals taxichaufförer som kör åt Uber har fastnat i en skattegranskning. Hur många ska drabbas innan Uber accepterar svenska lagar och regler? ...

19 augusti

Debatt: Mindre orter kan bli utan taxi
Risk att Åtvidaberg står utan taxi i framtiden, menar Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet....

17 augusti

Spårviddshinder påverkar taxi vid Slussen i Stockholm
Information från Projekt Slussen, Exploateringskontoret, om kommande trafikförändring som påverkar taxi vid Slussen: ...

16 augusti

Stockholms stads parkeringsstrategi försvårar klimatarbetet
Trots skarp kritik från både taxi-, buss-, och åkerinäringarna har Stockholm Stad beslutat att ta bort regeln som tillåter taxi och tung trafik att parkera 30 min mellan kl 06-18 på områden med parker...

29 juli

Färsk rapport ifrågasätter internationella studier om Uber
Enligt nationalekonomen Peter Stein har studier som Uber ofta lutar sig emot antingen medförfattats av företagets egna medarbetare eller initierats av företaget. Dessutom har studierna till betydande ...

14 juli

Debatt: Ett helt orealistiskt förslag om rabatter
Karl Henrikssons förslag riskerar att slå undan benen på de företag som är nödvändiga för att minska privatbilismen. Landstingspolitiker behöver ta större ansvar för att fler ska åka kollektivt, inte ...

5 juli

Studie visar: Kollektivtrafikens marknadsandel kan fördubblas med politiska åtgärder
Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Det visar en idéstudie som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. ...

30 juni

Välkommen till Partnersamverkans seminarium i Almedalen
På årets Almedalsseminarium diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030 med utgå...

21 juni

Taxiforum satte ljuset på framtida möjligheter
Den 27 och 28 maj samlades taxibranschen i Malmö för årets Taxiforum, Svenska Taxiförbundets årligen återkommande nationella mässa. De två dagarna innehöll också ett gediget seminarieprogram, som i år...

16 juni

Debatt: Taxiförbundet: ”Ja, vi är desperata!”
Taxiförbundets bråk med Uber luktar panik och desperation, enligt Di Digitals Daniel Goldberg. Det stämmer att Taxiförbundet är desperat, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla....

14 juni

Ny rapport visar: Nio av tio Uber-bilar använder inte taxameter
Ubers taxiförare följer inte lagstiftningen om taxameteranvändning. Taxametern är taxins motsvarighet till handelns kassaregister och avslagen taxameter öppnar för skattefusk....

9 juni

Förbundet flyttar till Solna
Den 9 juni 2016 flyttade Svenska Taxiförbundets kansli till nya lokaler i Solna Business Park....

3 juni

Debatt: Uberpops nedläggning är inget att vara upprörd över
Vi välkomnar konkurrens i taxibranschen – om konkurrensen sker på lika villkor. Det vi vänder oss mot är taxitjänster som inte följer de lagar och regler som finns och som gäller för alla andra företa...

20 maj

Studie av persontransporter med personbil inom EU
Den italienska juristfirman Grimaldi Studio Legale genomför för Europeiska kommissionens räkning en studie av passagerartransporter med taxi m.m. inom EU. Som en del i projektet har de anlitat managem...

17 maj

Debatt: Ändra reglerna så att unga kan köra taxi
Var femte ung människa är arbetslös. Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skälen är starka för en sänkning från 21 till 19 år. När ungdomar inte får jobb inom taxib...

16 maj

Tryggare skolstart med nytt informationsmaterial om skolskjuts
Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Dä...

11 maj

Taxiförbundet granskade Uber
Dagens Nyheter rapporterar att Taxiförbundet har hyrt in ett säkerhetsbolag för att granska taxitjänsten Uberpop. Rapporten blev klar bara dagar före beskedet att Uberpop nu lägger ner verksamheten i ...

11 maj

Ny rapport visar: Fyra av tio UberPOP-förare slinker igenom Ubers kontroller
Fyra av tio förare som kör UberPop förekommer i kriminella handlingar. Drygt 3 procent av bilarna har körförbud, var tredje bil ägs inte av föraren och 76 procent saknar F-skattebevis. Det visar en fä...

11 maj

Svenska Taxiförbundet välkomnar nedläggning av UberPOP
Svenska Taxiförbundet välkomnar Ubers beslut om att lägga ned den omstridda tjänsten UberPOP....

10 maj

Debatt: Peter Norman: Stäng smitvägen i taxibranschen
Alla måste ta ansvar för att upprätthålla en sund och rättvis taximarknad. Regeringen måste stänga den smitväg som i dag blivit ett problem för taxi men som snart också kan växa till ett stort problem...

28 april

Svenska Taxiförbundet välkomnar regeringens åtgärder mot skattefusk
- För den seriösa taxinäringen är finansministerns och regeringens initiativ ett stort steg i rätt riktning. På senare år har företaget Uber etablerat sig i Holland och därifrån erbjudit förare i Sver...

27 april

MTR Express svarar med självmål
MTR Express svarar på Taxiförbundets kritik om samarbetet med Uber – Ett svar som kan ses som ett självmål....

26 april

Öppet brev till MTR Express
Idag har jag skrivit ett öppet brev till MTR Express som nyligen gick ut med nyheten att de nu samarbetar med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till MTR Express om de anser att det...

20 april

Nu lanseras Sveriges största taxibolag
Taxi 020 och Sverigetaxi går samman och bildar Sveriges största taxibolag med cirka 2700 taxibilar i drift på över hundra orter runt om i landet – från Kiruna i norr till Ystad i söder. De båda bolage...

15 april

Ny lag mot skattefusk i taxibranschen öppnar marknad för it-bolag
Nästa år införs en lag som kräver att taxibranschen för över data över sina körningar till nya redovisningscentraler – som Skatteverket ska kunna begära ut uppgifter ifrån. Nu hoppas branschen på stor...

14 april

"Hur menar DN att vårt välfärdssamhälle ska utvecklas med en sådan skattefrihet?"
Naturligtvis kan ett företag rejält sänka sina priser om skatt inte betalas. Det skattefuskande företaget får orättvisa konkurrensfördelar, skriver Per-Ola Larsson, f d folkbokföringschef vid Skattefö...

12 april

Klarabergsgatan stängs av
Klarabergsgatan blir bilfri. Trafiken stängs av från kl 06.00 den 13 april fram till år 2018....

9 april

M: "Även Uberpop måste göra rätt för sig"
Moderaterna ändrar nu inställning om Uber. Efter att tidigare hyllat transportdelningstjänsten Ubers teknikutveckling kräver de att Uber tar ansvar för sina förare....

6 april

Debatt: "Oliver Carrà verkar ha missförstått vår inställning till Uber"
Taxiförbundets direktör Claudio Skubla sätter sig emot Ubers kommunikationschef Oliver Carràl, då han hävdar att de stora taxibolagen borde förnya sig. ...

5 april

Debatt: ”Jämför inte taxi-Sverige med USA”
”Alla företag måste betala skatt, annars urgröps skattebasen och konkurrensen sätts ur spel. Det är beklagligt att Uber inte tar tillfället i akt och besvarar våra frågor”, skriver Claudio Skubla, För...

4 april

Taxibolag uppmanar förarna: Ange Uber Pop-bilar till polisen
Taxikriget i Sverige trappas upp ytterligare. Nu uppmanar flera etablerade taxibolag sina förare att ange misstänkta Uber Pop-förare skriver Breakit....

1 april

Skev bild av Uber – ”utmanaren” siktar på monopol
Transportdelningstjänsten Uber målas upp som en pigg, framtidsanpassad och till och med liten utmanare till de befintliga reglerade taxiföretagens karteller världen över. Den bilden är lite skev, skri...

29 mars

Debatt: ”Uber konkurrerar genom att undvika skatt”
”Det största problemet med UberPOP är att konceptet undviker skatt. Det är anledningen till att priserna är låga och det är skälet till att UberPOP är ett hot mot hela skattesystemet om det växer och ...

24 mars

Debatt: "Märkligt att samarbeta med Uber"
Att samarbeta med Uber är inte hållbar marknadsföring, anser Taxiförbundets direktör Claudio Skubla....

23 mars

Förlängning av taxiutredningen
I dag beslutade regeringen att förlänga tiden för utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (Dir. 2015:81). Utredningstiden förlängs från den 1 juli 2016 till den 1 dec...

23 mars

Hovrättsdom mot UberPop
Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop....

22 mars

Friåkare tvingas betala skadestånd
Enligt ett pressmeddelande har Taxi Göteborg vunnit en stämning vid Stockholms Tingsrätt mot en friåkare som är verksam i Göteborg. Tingsrätten dömer friåkaren att betala 20 000 kronor i skadestånd ti...

22 mars

Regeringen vill sänka arbetsgivaravgift för enmansföretag
SVT Nyheter avslöjar att regeringen i sin vårbudget kommer att föreslå en sänkning av arbetsgivaravgifter för ensamföretagare från och med nästa år....

20 mars

Åkte svarttaxi - blev grovt misshandlad
En 20-årig man blev sprejad i ansiktet när han åkte svarttaxi tillsammans sin flickvän i Falun natten till söndagen. Polisen vill nu passa på att varna för svarttaxi-verksamhet. ...

18 mars

Uber fortsätter köra - trots att förarna fälls
Regeringen ska utreda vad som är samåkning. I väntan på besked fortsätter Uber att köra....

18 mars

”Taxibranschen måste ta sitt ansvar”
I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Anna Johansson, infrastrukturminister (S) att samma regler ska gälla för alla inom taxibranschen, det vill säga alla ska betala skatt, alla ska följa de re...

17 mars

Debatt: Följ samma regler som andra eller lägg ner
Det största problemet med Uberpop är att deras affärsmodell och pris bygger på att förarna inte betalar skatt. Det är dags för Uberpop att börja följa samma regler som alla andra eller upphöra med sin...

16 mars

Ny rapport: UberPOP en fråga om skatt
Svenska Taxiförbundet har presenterat en rapport om varför affärsmodellen UberPOP inte är hållbar, varken för taxibranschen eller för samhället i stort. ...

16 mars

Skatteverket: Risk för skattefel inom delningsekonomin
Den växande delningsekonomin innebär flera utmaningar. Bland annat försvåras Skatteverkets möjligheter att göra effektiva kontroller. Det skriver Skatteverket i en första delrapport som lämnas in till...

11 mars

Ministern: Ubers tjänst är olaglig
Infrastrukturminister Anna Johansson är mycket kritisk till taxiförmedlingstjänsten Uber. ”En tragedi” sammanfattar hon livet för de förare som DN på fredagen kunde berätta dömts för olaga taxitrafik....

10 mars

21 Uberförare dömda för svarttaxi
Enligt en genomgång som Dagens Nyheter gjort har 21 förare hos Ubers billigaste tjänst Uberpop dömts för olaga taxitrafik av tingsrätterna i Stockholm och Göteborg. ...

8 mars

Taxibolag tar upp kampen om färdtjänstkunderna
Taxi Kirunas nya satsning, seniortaxi, erbjuder personer med särskilda behov att till en tredjedel av ordinarie pris åka taxi i centralorten....

4 mars

Myndigheter kraftsamlar mot taxiuppstickaren Uber
Just nu kraftsamlar både regering, taxinäring, åklagare och skatteverk för att bringa ordning i en vildvuxen och snabbt föränderlig taxibransch....

2 mars

Näringslivet efterfrågar elbilstaxi
Alla medarbetare på DHL, WSP och Green Cargo i Stockholm ger nu förtur till elbilstaxitaxi för resor till och från jobbet....

25 februari

Ford kör sportlovsfirare gratis
Bilföretaget Ford erbjuder gratisskjuts i Sälen under sportlovsveckorna sju åtta och nio. Hela kampanjen kritiseras nu hårt av taxiföretagarna i Sälen. Problemet är egentligen ännu värre, skriver Sven...

23 februari

Vätgastaxi rullar snart
Taxi 020 blir först i Sverige med att introducera vätgasbilar i kommersiell taxitrafik – ett led att nå det fossilfria målet 2025....

23 februari

Behovet av lagändringar m a a delningsekonomin utreds
Klädbytardagar, taxitjänster och korttidsuthyrning av privatboenden. Det är tre exempel på den växande så kallade delningsekonomin eller byteshandeln som vanliga konsumenter ägnar sig åt. Regeringen s...

23 februari

Chaufför – så granskas du varje dag
Varje dygn kontrolleras 20 000 yrkesförare. Om någon saknar rätt behörighet för sitt jobb meddelas arbetsgivaren. För taxiförare har systemet varit i gång sedan 2014 – bussförare och lastbilschaufföre...

18 februari

Taxiutredare gillar samåkning
Taxiutredningen har börjat jobba. Regeringens utredare ska med sina förslag skapa mer ordning och reda i den vanliga taxiverksamheten, för nya varianter av persontransporter och tjänster som Uberpop. ...

17 februari

Gratis skjuts retar taxiförare
Ford och taxiföretaget Uber erbjuder tillsammans gratis skjuts i Sälen. Myndigheterna kan inte agera. Och taxichaufförerna är rasande....

16 februari

70 Uberpopförare kan åtalas
Sju är redan dömda och omkring 70 kan komma att åtalas. Stockholmspolisen har slagit till hårt mot förarna av så kallade Uberpop-bilar. ...

12 februari

Öppet brev till Avanza
Idag har jag skrivit ett öppet brev till ledningen för fondföretaget Avanza som nyligen gick ut med ett erbjudande om att åka gratis med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till Avan...

12 februari

Anropsstyrd kollektivtrafik i Uppsala län
Just nu pågår en upphandling av anropsstyrd trafik för sjukresor och kollektivtrafik. Information om detta lämnades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde idag 11 februari....

11 februari

Det kostar att åka svarttaxi
Rånad i svarttaxi blir utan ersättning. Har utsatt sig för risk – då prutar Brottsoffermyndigheten. ...

8 februari

Fortsatt kritik mot Ubertaxi
Taxi för halva priset låter väl bra? Det är vad det internationella bolaget Uber erbjuder med sin tjänst UberPOP i Göteborg. Men Svenska Taxiförbundet rasar och kallar det för organiserad svarttaxi....

8 februari

Nollzon nominerat till Grand Travel Award
Tillsammans med Airbnb och MTR Express är initiativet Nollzon nominerat till årets nydanare i Grand Travel Award 2016. Priset delas ut av Travel News på Grand Hôtel i Stockholm den 16 februari och går...

5 februari

Så fungerar id- och gränskontrollerna
Ekots reporter i Malmö, Anna Bubenko, har rett ut vad som gäller de olika kontroller som införs vid gränserna till Sverige....

5 februari

Ny VD Taxi Kurir Göteborg
Johan Isaksson har utsetts till VD Taxi Kurir Göteborg med ansvar inkluderande Region Väst, Borås och Jönköping....

4 februari

Uberpop-förare får böta
Uberpop-förarna har blivit ett återkommande inslag i Stockholms tingsrätt. De allra flesta döms till böter. Några frikänns. Än har inte hovrätten avgjort något fall. Men Uber fortsätter att hävda att ...

1 februari

Svarttaxi har flyttat till Facebook
Antalet svarttaxibilar har minskat rejält i centrala Sundsvall. Trots det är verksamheten troligtvis större än någonsin. Hundratals personer samlas i grupper på Facebook med ett syfte – Vem kör? Taxib...

31 januari

Välkommen till hearing med Taxiutredningen
Taxiutredningen vill höra dina erfarenheter och synpunkter och bjuder in till hearing den 16 mars 2016. Anmälan krävs....

28 januari

Cabonline Group stärker ledning och styrelse
Thomas Ekman (46) har utsetts till Verkställande Direktör för Cabonline Group och tillträder sin tjänst i april....

28 januari

Ny vd för Taxi Stockholm
Styrelsen för Taxi Stockholm har utsett Johan Lagerhäll till vd för Taxi Stockholm....

27 januari

Uber tvingas betala miljoner i skadestånd
En domstol i Paris har dömt den amerikanska taxitjänsten Uber att betala 1,2 miljoner euro, motsvarande drygt elva miljoner kronor, i skadestånd till den nationella fackföreningen för taxiförare, UNT....

27 januari

Uber-ilska skapar kaos
Omkring 2.100 franska taxichaufförer har gått ut i strejk och under tisdagen blockerades en knutpunkt på Paris västra ringled. ...

27 januari

Uberpop till EU-domstolen
Kan en belgisk domstol förbjuda Uberpop? Javisst, svarar den svenska regeringen i ett yttrande till EU-domstolen....

22 januari

Debatt: "Uber är totalt ovilligt att betala skatt"
Uber må vara trendigt, men ett företag som aktivt undviker skatter och regler får svårt att bli en del av framtiden, menar Claudio Skubla från Svenska Taxiförbundet....

19 januari

Förslag till föreskrifter om redovisningscentraler för taxi
Nu är Transportstyrelsens förslag till föreskrifter gällande Redovisningscentraler offentligt. Remissen finns att läsa på myndighetens hemsida via länken nedan....

18 januari

Polisens roll vid id-kontroller
Sedan 4 januari måste transportörer som tar passagerare från Danmark till Sverige kontrollera att passagerarna har giltiga identitetshandlingar. Polisens uppgift är att kontrollera transportören....

15 januari

Fågelviksgruppen vinner Europas största offentliga upphandling av färdtjänst
I hård konkurrens med lokala taxiföretag har Fågelviksgruppen vunnit upphandlingen om leverans av färdtjänst inom Stockholms läns landsting. Det innebär att Fågelviksgruppen ensam får förtroende att l...

13 januari

Laddad för fossilfri taxi
Registrera företagets adress på nollzon.se, sedan får ni i åka elbil när ni beställer taxi. Extra kostnad: Noll kronor. Vinst: ett bättre klimat. När TN testade fick vi åka Tesla....

12 januari

De vann Stora Trafiksäkerhetspriset 2016
Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs den 12 januari tre värdiga vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2016. I kategorin Årets Entreprenör prisades Taxi Göteborg för att ...

10 januari

Taxichaufför gripen för människosmuggling
Under söndagen greps en taxichaufför misstänkt för människosmuggling. I bilen satt en asylsökande utan giltiga id-handlingar. Det är det andra liknande fallet på kort tid....

10 januari

Dickens hade aldrig tagit en Uber
Ägarna till Airbnb och Uber har blivit dollarmiljardärer på att göra oss alla till potentiella mikroentreprenörer. Men med ny teknologi försvinner såväl arbetsskydd som konsumenträttigheter. Håkan Lin...

10 januari

Dansk taxichaufför misstänkt för människosmuggling
En dansk taxichaufför har gripits på den svenska sidan av Öresundsbron som misstänkt för människosmuggling. Och smugglingen av asylsökande slår nya rekord....

8 januari

Fler flyktingar tar taxi över Öresundsbron
Efter att id-kravet införts för bussar och tåg på Öresunds-bron har polisen märkt av att fler flyktingar kommer med taxi. Detta trots att förarna riskerar att gripas för människosmuggling. Ingen chauf...

8 januari

Kolla id, taxichaufförer!
Kolla passagerarens id-handlingar, rekommenderar Taxiförbundet de chaufförer som kör över Öresundsbron mot Sverige. Det finns inget krav från myndigheterna, men taxibolagens organisation ser ändå fler...

7 januari

Taxichaufförer kan åtalas för människosmuggling
Taxichaufförer som kör flyktingar över bron riskerar från och med i dag att gripas och åtalas för människo-smuggling. Något som kritiseras av Svenska Taxiförbundet. ...

7 januari

Osund konkurrens när kommunen kör egen regi
Som taxiföretagare reagerar skribenten när kommuner börjar köra saker i egen regi. Ta skolskjutsen som exempel, där kommunen inte ställer samma krav på sin egen verksamhet som på upphandlade företag....

6 januari

Taxiförare bör vara vaksamma vid körningar från Danmark
- Polisen nya inriktning innebär att det enda hundraprocentigt säkra är att avstå från transporter över Öresund. Vid minsta osäkerhet angående passagerarnas rätt att komma in i Sverige bör taxiföraren...

28 december

Uber behöver inte fler fans
Du har säkert någon i din egen vänskapskrets. Techkramaren, som gärna ser sig själv som digital pionjär, som vill vara först med det nya, som har förmåga att argumentera för att viss konsumtion skulle...

22 december

Flyget kvar på Bromma
Glädjande att regeringen lägger ned utredningen om Brommaflygets framtid. Bromma flygplats behövs för att möta människors behov av att mötas, göra affärer och skapa tillväxt i hela landet, säger Claud...

18 december

En dyr julklapp från regeringen
God jul Sundsvall. Regeringen och Alliansen kommer med en dyr julklapp i form av världens högsta bensinskatt. En julklapp som kommer att återkomma varje år och som blir dyrare för varje år som går. Re...

18 december

Förbundet välkomnar utredning av delningsekonomin
Svenska Taxiförbundet välkomnar finansmarknadsminister Per Bolunds initiativ att tillsätta en utredning av delningsekonomin. Vår förhoppning är att lagändringar ska komma till stånd så snart som möjli...

16 december

Claudio Skubla ny förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets styrelse valde idag ny förbundsdirektör. Det blir Claudio Skubla, Förbundets tidigare kommunikationschef och tillförordnade förbundsdirektör som tillträder tjänsten....

15 december

Regeringen vill straffa landsbygdens bilister
God jul Uddevalla. Regeringen och Alliansen kommer med en dyr julklapp i form av världens högsta bensinskatt. En julklapp som kommer att återkomma varje år och som blir dyrare för varje år som går. ...

12 december

Anropsstyrd trafik kan ge stora miljövinster
Stockholm är en av världens miljösmartaste regioner. ...

12 december

Forskel på deleøkonomi og Uber-økonomi
Uber har intet med deleøkonomi eller klog og grøn omstilling at gøre. Uber tilbyder en billig form for taxikørsel. I direkte konkurrence med landets taxivognmænd og taxichauffører. Det holder ikke. Hv...

12 december

Taxi och Slussombyggnaden 2016-2019
Stora planerade trafikomläggningar när Slussen byggs om – men taxi får undantag...

11 december

Debatt: Taxi i stället för buss kan rädda landsbygden
Kollektivtrafiken och särskilt busstrafiken är dyr. Taxiförbundet menar att anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett billigare alternativ på landsbygden. Kalmar läns anropsstyrda trafik är exempelv...

9 december

Risk att delningsekonomin leder till otrygga anställningar
Digitaliseringen och delningsekonomin leder till nya möjligheter. Dessa möjligheter bör tas tillvara, men inte på bekostnad av välfärden eller enskilda individer, eller att konkurrensen mellan olika f...

7 december

Claudio Skubla i Transportstyrelsens podd
Avregleringen var bra men det ställer krav på att myndigheter samarbetar och verkligen gör tillsyn av taxibranschen. Det säger Claudio Skubla, t f förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet i Transport...

7 december

Upphandling av skolskjuts och serviceresor i Kronobergs län
Kvalificering om deltagande i Region Kronoberg/Länstrafiken Kronobergs upphandling av skolskjuts och serviceresor mm i Kronobergs län ...

7 december

Debatt: "Uber smutskastar delningsekonomin"
Vi ställer oss bakom delningsekonomin. Men Ubers affärsmodell för tankarna till dåtiden snarare än framtiden. Det skriver Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla. ...

3 december

Låt glesbygden få bättre SL-trafik
Anropsstyrd trafik skulle ge tillgång till kollektivtrafik även i glesbygd, skriver tre företrädare för Centerpartiet. ...

3 december

Taxi Västerås hämtade kläder
Taxi Västerås kände att de kunde göra mer i samhället. Därför tog de nytta av de bilar som inte används och tog i kontakt med chaufförerna som ställde upp att jobba ideellt, för att åka och hämta kläd...

1 december

Ring, så kommer "bussen" till glesbygden
Landstinget utreder möjligheten att införa så kallad anropsstyrd kollektivtrafik i länets glesbygder, bland annat i Norrtälje kommun....

30 november

Taxiförbundets reklamkupp – en Uberparodi
Bolaget Sharefix skulle bli en delningsplattform för hantverkartjänster. Nu står det klart att det hela är en reklamkupp från Taxiförbundet som ger pikar till konkurrenten Uber....

30 november

Taxiförbundet bakom Uber-parodin Sharefix
"Slipp onödig skatt och krångliga regler". Så marknadsför sig det nya företaget Sharefix, som vill skapa en delningsplattform för hantverkarstjänster. I själva verket rör det sig om en reklamkupp från...

21 november

Köpa en ny bil sällan en bra affär
Funderar du på att köpa bil? Då kan det vara värt att nagelfara kostnaderna först. SvD Näringslivs uträkning visar att för den som kör begränsat finns många alternativ för samma peng som att äga. ...

20 november

Regler om redovisningscentraler börjar gälla först 2017
Nu är det klart att reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik börjar gälla först under 2017. Redovisningscentralerna kan börja bedriva verksamhet den 1 januari 2017. Från den 1 maj 2017 måste t...

18 november

Svenska Taxiförbundet håller med Visitas vd
Även Svenska Taxiförbundet vill stoppa det konkurrenssnedvridande guldregnet av anställningsstöd. – Vi delar Visitas hållning om att byta anställningssubventionerna mot breda, stora sänkningar av de ...

17 november

"Den som tar betalt för att skjutsa annan ska betala skatt" - Skatteverket tar tag i Uber-förarna
Skatteverket går nu ut och informerar om att privat-personer som kör andra mot betalning måste redovisa ersättningen i sin deklaration. Uppdragsgivaren ska lämna kontrollavgift. ...

17 november

Ring så kommer "bussen"
Stora bussar som kör efter tidtabeller kan ersättas av mindre bussar eller bilar som kommer när det passar dig. Det kan bli verklighet på landsbygden i Stockholms län....

17 november

Ring efter "bussen" – när du själv vill åka
Stora bussar ersätts med små bussar eller bilar. Så kan framtidens kollektivtrafik se ut på landsbygden i Stockholms län. Landstinget har startat en utredning om anropsstyrd trafik, som redan finns på...

13 november

Utökat dubbdäcksförbud i Stockholm - taxi undantas
Trafiknämnden beslöt på torsdagseftermiddagen att utöka dubbdäcksförbudet till även Fleminggatan och Kungsgatan från den 1 januari 2016. Sedan 2010 är dubbade vinterdäck förbjudna på Hornsgatan....

13 november

Nytt Taxiindex
...

12 november

Kör du folk mot betalning i din privata bil?
Om du som privatperson kör folk mot betalning i din privata bil ska du ta upp ersättningen som lön i din inkomstdeklaration. Det gäller även om du bara gör enstaka körningar. ...

12 november

Transportstyrelsen ser sänkta taxipriser
Jämförpriserna på taxi har sjunkit sedan årsskiftet, det visar Transportstyrelsens undersökning av taxibolagens jämförpriser i storstäderna. ...

6 november

Polisens larm: Varnar för svarttaxi
Skelleftebon beställde en svarttaxi via Facebooksidan ”Vem kör ikväll?”. Nu har mannen anmält att han har blivit misshandlad och rånad under färden....

6 november

Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling
Välkommen till ett branschgemensamt seminarium om offentliga upphandlingar, svartjobb och konkurrens på lika villkor den 11 november på Skatteverket i Solna. ...

4 november

Skärpt syn på Taxi Göteborg
I Göteborg kommer taxichaffisarna att se garanterat bra ut i fortsättningen. Anledning: Taxi Göteborg blir nu först i landet med att syncertifiera sina förare....

3 november

Norman vill säkerställa konkurrens på lika villkor
Svenska Taxiförbundets nya förbundsordförande Peter Norman är positiv till konkurrens, men kritisk till Ubers särskilda beskattningsvillkor. Nu vill han förändra branschen tillsammans med medlemmarna....

3 november

Peter Norman ny ordförande i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets kongress valde idag ny förbundsordförande. Det blir Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister i Reinfeldts regering från 2010 till 2014, som ersätter tidigare förbundsordför...

2 november

Infrastrukturministern talar på Taxiförbundets kongress
Tisdagen den 3 november medverkar Anna Johansson på Svenska Taxiförbundets kongress i Upplands-Väsby. Infrastrukturministern kommer bland annat att tala om regeringens pågående taxiutredning. ...

2 november

Uber överger tre tyska städer
Uber kommer att avveckla verksamheten i Hamburg, Frankfurt och Düsseldorf efter att Frankfurts regionala domstol i en dom förbjudit Uber att använda sig av chaufförer utan taxilicens. Det skriver Tech...

2 november

När blev det rumsrent att hylla svartarbete?
Det avgörande problemet med Uber (och Airbnb) är inte tekniken, det är att det i grunden är oschyst konkurrens. Att vem som helst, utan utbildning, kan köra taxi och dessutom inte på ett säkert sätt b...

30 oktober

Airbnb – ett hot mot jobben?
Nytänkare eller simpla skattesmitare? Populära tjänster som Airbnb och Uber höjs till skyarna – men ”delningsekonomin” väntas också leda till svartjobb och lönedumpning....

29 oktober

Reglering av delningsekonomin fokus i EU:s nya inremarknadsstrategi
I veckan presenterade Europeiska kommissionen en ny inremarknadsstrategi. Ett av de områden som Kommissionen tittat närmare på i strategin är den så kallade delningsekonomin. De föreslår bland annat a...

26 oktober

Taxi Stockholm satsar stort på elbilar
Biltrafiken är identifierad som ett av de stora klimathoten idag och därför arbetar Taxi Stockholm med en nollvision för utsläpp från fordonsflottan. Nu har bolaget tagit ytterligare ett steg mot visi...

22 oktober

Uber är skattesmitare
Kritiken haglade när Uber mötte branschorganisationen Svenska Taxiförbundet på ett seminarium i riksdagen. ”Vi låter ett stort, internationellt företag smita från sin skatteplikt. Det är en akut fråga...

21 oktober

Hot och våld mot taxichaufförer - så vanligt är det
Att taxichaufförer utsätts för hot och våld av kunder är inte ovanligt. Men, bortsett från taxirån, saknas statistik. – Det är en gråzon som vi inte har en aning om, säger Claudio Skubla vid Svenska...

20 oktober

Nu kan svenska gasbilar tanka på Köpenhamns flygplats
Som något helt nytt öppnar nu ett tankställe för gasbilar på Köpenhamns flygplats. Från och med den 22 oktober kan taxibilar från Sydsverige som dagligen kör till och från Köpenhamns flygplats via Öre...

19 oktober

14 000 väljer elbilstaxi
ABB, Vattenfall, IBM och Riksbyggen prioriterar nu elbilar när de beställer taxi från jobbet. ...

18 oktober

Begreppsförvirring och principupplösning
Grannen i Georgetown, mysig stadsdel i USA:s huvudstad Washington, var inte så noga med kvitton. När han ringde efter taxi kom hans privata limousintjänst, en luftkonditionerad Lincoln med uniformerad...

12 oktober

Peter Norman föreslås som ny förbundsordförande
Det tidigare statsrådet Peter Norman föreslås bli ny ordförande för Svenska Taxiförbundet....

3 oktober

Kräver poliskontroller av taxichaufförer
Efter Aftonbladets avslöjande om hur flyktingar utnyttjas av taxichaufförer kräver Svenska Taxiförbundet att polisen ökar kontrollen. Polisen måste göra razzior med Skatteverket för att stävja beteen...

1 oktober

Nya regeringsuppdrag för schyssta villkor i yrkestrafiken
Regeringen har idag gett Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken. Prioritet har givits till att utreda frågan om ett skärpt bes...

30 september

Fritt val ger nöjdare kunder
Sju bolag kommer att konkurrera om resenärerna med färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Enligt Fredrik Wallén har målet med upphandlingen varit att förbättra kvaliteten för att så många som möjligt s...

29 september

Regeringen föreslår att redovisningscentraler för taxi senareläggs
Regeringen har beslutat om förslag till riksdagen om en proposition för att den nya lagen om redovisningscentraler för taxitrafik ska börja gälla den 1 januari 2017, istället för den 1 januari 2016. ...

26 september

Uber Pop hotar välfärdsstaten
Uber Pops verksamhet är snarare ett hot mot välfärdsstaten än taxibranschen. Om Uber Pop i sin nuvarande form tillåts växa kommer vi också få se andra tjänster som kan beställas på en mobilapp och bet...

23 september

Övervakning effektivt mot taxivåld
Med övervakning i bilarna minskar hot och våld mot taxichaufförer. Det menar taxibolag i Uppsala som UNT talat med....

23 september

Lång avtalstid hämmar konkurrensen
Sju år är en alldeles för lång avtalstid vid upphandling av taxitransporter. Det anser Konkurrenskommissionen som pekar på att en så pass lång kontraktstid är mycket negativ för den lokala konkurrense...

23 september

Undantag för taxi från dubbdäcksförbud på gator i Stockholm
Trafikkontoret i Stockholm har beslutat ge Svenska Taxiförbundets medlemmar undantag från dubbdäcksförbudet. ...

14 september

Delningsekonomi tema för Förbundets Novemberkonferens
I anslutning till kongressen arrangerar Svenska Taxiförbundet årets Novemberkonferens den 4 november. ...

11 september

Nu införs Taxi Management System på Copenhagen Airport
Måndagen den 5 oktober 2015 införsTaxi Management System som innebär en utveckling av taxiangöringen på Copenhagen Airport....

11 september

Människor på landsbygden straffas
Sverige kommer att få världens högsta bensinskatt år 2019 om regeringens förslag blir verklighet. Notan skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser. Sverige är betydligt...

10 september

Sverige får världens högsta bensinskatt
Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden. ...

9 september

Taxiappen Uber är inte kollaborativ
Den kollaborativa ekonomin är på tapeten och medierna gör sitt bästa för att hänga med. Här blir det problem, skriver Mira Gartz i Fria Tidningar idag....

9 september

Första svarttaxi-domen mot UberPop-förare
Den 3 september dömde Stockholms tingsrätt (mål B8250-15) den första UberPopföraren för svarttaxi-verksamhet. Enligt domslutet döms den tilltalade för brott mot taxitrafiklagen 5 kap 4 § 1 st och för ...

2 september

Ubers roll granskas av domare
Är Uber bara en förmedlare av resor eller har företaget ett arbetsgivaransvar för sina förare? Det är en fråga som en amerikansk domare vill ha svar på och som kan få avgörande betydelse för fler före...

1 september

Claudio Skubla tf förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth lämnar Svenska Taxiförbundet med pension. Claudio Skubla tillträder som tillförordnad förbundsdirektör den 1 september 2015....

28 augusti

Åka svart eller vitt?
Vad är ditt och din familjs liv värt? Hur viktigt är det för dig att spara några kronor och kanske komma fram eller riskera att hamna på sjukhus svårt skadad endast för att du valde att åka med en oru...

24 augusti

Transport: Svarttaxins gräddfil stöds av M
Dagens moderater tar avstamp i en flumliberalalism där en fortsatt avreglering av taxibranschen är den enda vägens politik, skriver förbundssekreterare Markus Pettersson i Dagens Arena....

18 augusti

Fortsatt strid om taxi i bussfiler
Taxibilar har under en period haft möjlighet att på försök köra i några av kollektivtrafikens filer i centrala Göteborg, och nu ska antalet gator utökas. Men Taxiförbundet är missnöjt med att det inte...

5 augusti

Färsk rapport visar: Få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel
Ytterst få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel. Det visar en färsk studie av statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. - Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det...

4 augusti

Färsk studie visar: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna
Mindre fordon och smartare upphandlingar kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det visar en färsk studie av Kalmar Länstrafiks satsning på anropsstyrd trafik....

2 augusti

Svenskerne jagter Uber
Sverige har et liberalt taxamarked, der er åbent for alle, men alligevel bliver Uber jagtet og mistænkt for skatteunddragelse. Taxabranchen mener, at tjenestens tvivlsomme skatteforhold giver dem en u...

31 juli

Facebookgruppen hemlig efter granskning
Facebooksidan " Svarttaxi i Jämtlands län!" som fungerar som en bokningscentral blev hemlig strax efter vår publicering av granskningen. Facebooksidan kan nu endast ses av de som redan är medlemmar. ...

31 juli

Svarttaxi eller samåkning? Facebook-gruppen blev dold när den blev känd
Den öppna facebook-gruppen för svarttaxi i Jämtland blev sluten när den blev offentligt känd. En mindre sluten grupp finns också kvar. Till skillnad från i Norrbotten reagerar inte den etablerade taxi...

30 juli

Svarttaxi samordnas via facebook
På Facebook finns en grupp som heter Svarttaxi i Jämtland. Det är en grupp som har tusentals följare och där körningar förmedlas inom gruppen....

29 juli

Taxibolag tar hjälp av solen
Nu inleder Uppsala Taxi 100 000 och Upplands Energi ett samarbete som ska få taxibolagets elbil att gå på solenergi....

25 juli

Taxiförbundet välkomnar utredning av branschen
I veckan meddelade regeringen att de ska utreda skärpta taxiregler för att komma åt oseriösa bolag i taxibranschen. Svenska taxiförbundet är positiva till initiativet, men vill ha åtgärder snabbt. ...

24 juli

Ministerns utredning kan stoppa Uber
Taxiföretaget Uber har väckt stor uppståndelse både i Sverige och utomlands, och på flera håll har företagets tjänster förbjudits. Nu tillsätter den svenska regeringen en utredning som ser över regelv...

24 juli

Taxiföretaget som hotar arbetsrätten
När den amerikanska taxiverksamheten Uber kom till Europa via USA höjdes många kritiska röster. Taxiförare i flera europeiska städer protesterade i rädsla för att bli av med sina jobb. Skatteverket, E...

24 juli

Taxi­pro­ble­men är väl vär­da en ut­red­ning
In­fra­struk­tur­mi­nis­ter Anna Jo­hans­son (S) ska till­sät­ta en taxi­ut­red­ning. Med tan­ke på både de pro­blem som av­re­gler­ing­en 1990 (un­der en S-re­ger­ing) med­för­de och som bara del­vis...

23 juli

”Regelverket för taxi bör skärpas”
Taximarknaden i Sverige fungerar inte tillräckligt bra. Regeringen fattar därför nu beslut om direktiv för en utredning för skärpt regelverk i taxibranschen, skriver infrastrukturminister Anna Johanss...

23 juli

Regeringen utreder skärpta regler kring taxiverksamhet
Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska se över regelverken för taxiverksamhet och samåkning. Det handlar bland annat om att se över hur och om användandet av taxameter kan göras obligatoris...

21 juli

Uber - grön frälsare eller organiserad svarttaxi?
Framtidsteknik med kraft att lösa städers problem med trafikträngsel och avgaser eller ett vapen för att slå sönder arbetsrätten? Med massiv PR vill taxitjänsten Uber att du ska tänka det förra. Facke...

17 juli

Svarttaxi sprids via Facebook: "Vi har anmält det"
En stor svarttaxirörelse har växt fram i Norrbotten via Facebook. Något som får taxibranschen att rasa. "Jag har polisanmält det här, men det krävs väl en våldtäkt innan någonting händer", säger Nikla...

17 juli

Låt inte Uber undgå sitt ansvar
Att försvara delningsekonomi och kollektiva lösningar är rätt, men att försvara ett multinationellt företag som undviker arbetsgivaransvar, kringgår svensk lagstiftning och undanhåller skatteintäkter ...

16 juli

Uber i ny tvist – döms till mångmiljonböter
Kontroverserna kring taxitjänsten Uber fortsätter. Nyligen ålade en domare i Kalifornien företaget att betala 7,3 miljoner dollar i böter efter att företaget vägrat att överlämna information som ingår...

9 juli

Nytt angöringssystem för taxi vid Copenhagen Airport
Copenhagen Airport inför ett nytt angöringssystem för taxi; Taxi Management Service (TMS). Startdag för införandet är ännu inte fastställt men kommer sannolikt att ske i slutet av augusti år....

9 juli

Rebecka fick raggnings-sms – från Ubers chaufför
Rebecka Nyberg skulle hem från en kompis i lördags. Men efter resan med Uber plingade det till i mobilen. Dagen efter fortsatte det. – Det är oseriöst och obehagligt gjort av honom, han måste ha sutt...

9 juli

Uber-chauffören till Rebecka: “Hej finis, kan vi ses?”
Rebecka Nyberg åkte hem med UberPOP, och senare samma kväll fick hon ett SMS från föraren som ville "ses nån gång". "Då har han suttit och spanat in mig under taxiresan och sparat ner mitt nummer", sä...

6 juli

Transportstyrelsen: UberPOP är olagligt
I flera länder är tjänsten UberPOP olaglig. Om en svensk domstol prövade tjänsten skulle samma sak sannolikt hända här. Det säger Bo Göingberg, utredare och expert på taxifrågor vid Transportstyrelsen...

6 juli

Ubers förarkontroller är en bluff
Uber påstår att alla förare i Sverige utbildas, intervjuas och kontrolleras noga. I själva verket släpps de igenom nästan helt utan krav och kontroll, kan Di Digital avslöja....

3 juli

Välj bort kaos och skattefusk
På ett rekryteringsmöte sa Ubers representant att de inte lämnar några uppgifter till Skatteverket och att inte särskilt många chaufförer nog ­betalar skatt heller....

2 juli

Ekot gör stickprov: Tre av tio Uberförare betalar inte skatt
Samåkningstjänsten Uber POP, där privatpersoner mot betalning kör passagerare i sina egna bilar, orsakar debatt på flera håll i världen. Bland annat anser taxichaufförer att de snedvrider konkurrensen...

2 juli

Transportstyrelsen om Uber pop: Det rör sig om taxitjänster
Samåkningstjänsten Uber pop möjliggör för privatpersoner att köra passagerare i sina egna bilar emot ersättning. Företaget uppger vid rekryteringen av förare att de inte lämnar inkomstuppgifter för si...

26 juni

Ny studie av färdtjänst: Ytterst få resor leder till allvarliga fel
Ytterst få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel. Det visar en färsk studie av statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. - Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det...

26 juni

Uber har beställaransvar
Förbundet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat representanter för regeringen i denna fråga. Trots Ubers uppenbara trots gentemot den svenska lagstiftningen har inte någon märkbar åtgärd initierats...

25 juni

Taxi kan spela större roll i kollektivtrafiken
Stora bussar som kör tomma på vissa linjer är dyrt. Flexiblare lösningar och mindre fordon kan effektvisera kollektivtrafiken, skriver Dagens Samhälle. Läs artikeln via länken nedan....

23 juni

Realstars och Taxi Göteborg tar ställning mot prostitution och trafficking under Volvo Ocean Race
I samband med Volvo Ocean Race, ett av sommarens stora event, inleds ett nytt samarbete mellan Realstars och Taxi Göteborg. Det är ett resultat av satsningen ”Innovation mot trafficking” med visionen ...

23 juni

Hypad tjänst räknas som svarttaxi
Du kan tjäna 2 000 kronor – redan till helgen. Så vill Uberpop i Göteborg värva fler bilförare till det som Transportstyrelsen och Taxiförbundet kallar svarttax...

18 juni

Indexrådet säkerställer neutrala affärer
Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende p...

18 juni

Småföretagen ser ljust på framtiden
Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småföretag uppger att de vill...

15 juni

Förbjudet att kopiera Taxi Göteborg
Friåkare förbjuds att kopiera Taxi Göteborgs gula rektangel med texten taxi....

6 juni

Taxi ska bli nya ambassadörer
Nu ska taxi i Härnösand bli ambassadörer för sin hemkommun. Ett 30-tal chaufförer har fått en utbildning i Härnösands historia och kunskapen om viktiga byggnader av Härnösandskännaren Örjan Leek. ...

29 maj

Redovisningscentraler för taxitrafik
Under 2016 kommer du som har tillstånd att driva taxiverksamhet att behöva börja föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentra...

29 maj

PM om Redovisningscentraler på remiss
Näringsdepartementet har utarbetat en promemoria om redovisningscentraler som nu går ut på remiss. Promemorian innehåller förslag på framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter...

21 maj

Kommentar och svar om taxibranschen
Med anledning av ledaren "Facket vill att det blir färre taxijobb" (SvD 11/5), har följande kommentar inkommit. Läs även ledarens svar längre ner....

20 maj

Ny vägledning för trafikförsörjningsprogram
Nu finns en uppdaterad vägledning för regionala trafikförsörjningsprogram. Vägledningens syfte är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. ...

18 maj

Beställningstaxi istället för buss till Burgsvik
Nu gäller nya turlistor för bussarna på Gotland. Fler turer på några linjer men på morgonturen på linje 11 från Hemse till Burgsvik blir det beställningstrafik med taxi på försök under den närmaste må...

15 maj

Debatt: ”Motarbeta svarttaxi i alla dess former”
”Att Ekobrottsmyndigheten granskar Ubers verksamhet är ett stort steg i rätt riktning. Fler trafikpoliser måste rekryteras för att granska, kontrollera och motarbeta svarttaxi”, skriver Per Juth och C...

13 maj

Delningsekonomin skakar om allt fler branscher. Men vad händer med jobben i Uber-samhället?
Uppstickarna Uber och Lyft har utmanat taxibranschen världen över och höjs till skyarna som affärsmodeller för framtiden. Samtidigt varnar kritiker för att bolagen driver arbetsmarknaden i en riktning...

13 maj

”Olaga taxi” organiseras
”Vill jag så har jag tio körningar om dagen”...

11 maj

Facket vill att det blir färre taxijobb
Utomstående som kräver kollektivavtal får problem med bevisföringen. Frånvaro av facklig inblandning är knappast någon vattentät förklaring till oseriös företagsverksamhet. Däremot skulle krav på koll...

9 maj

Debatt: Regeringsbeslut kan kosta taxibranschen en halv miljard
Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12–14 mi...

9 maj

Svenska Taxiförbundet välkomnar granskning av Uber
Enligt Ekobrottsmyndigheten kan Ubers verksamhet vara fråga om skattesmitning, varför verksamheten nu ska undersökas ur flera aspekter. Det är ett besked som Svenska Taxiförbundet välkomnar. - Det ...

8 maj

Taxibranschen: Förmedlingstjänster ett växande problem
Ett nytt inslag i den svenska taxibranschen är förmedlingstjänster mellan privatpersoner som till exempel Uberpop. Det är trendigt i Storstadsregionerna men både polisen och taxiförbundet menar att de...

8 maj

Ekobrottsmyndigheten granskar Uber
Ekobrottsmyndigheten ska granska taxitjänsten Uberpops verksamhet, rapporterar Dagens Industri. Det kan vara fråga om skattesmitning, enligt Ekobrottsmyndigheten. Nu ska verksamheten undersökas ur fle...

6 maj

Föreskrifter om personlig tidbok
Transportstyrelsen har utfärdat föreskrifter om personlig tidbok...

6 maj

Samråd för revidering av trafikförsörjningsprogram
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalandsregionen inbjuder trafikföretagen till samråd för revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Tid och plats: den 21 maj i Göteborg....

5 maj

Debatt: Kan kosta branschen en halv miljard kronor
Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016. Samtidigt beslutades dock att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trå...

4 maj

Polisen gör inget åt svarttaxi
Skarpare lagstiftning för taxi och ny teknik leder till att svarttaxi riskerar att växa okontrollerat. Nu måste Polisen börja prioritera svarttaxi och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet. Det...

4 maj

Kräver hårda tag mot svarttaxi
Skarpare lagstiftning för taxi och ny teknik leder till att svarttaxi riskerar att växa okontrollerat. Nu måste polisen börja prioritera svarttaxi och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet. Det...

4 maj

Debatt: ”Polisen gör inget åt svarttaxi”
”Sedan hösten 2014 finns det företag på den svenska marknaden som erbjuder storskaligt organiserade persontransporter inom ramen för vad vi menar är svarttaxi”, skriver Svenska Taxiförbundet....

28 april

Debatt: Kostsamt för taxibranschen
Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor....

27 april

Nytt avtal ger medlemsrabatt på Visma eEkonomi
Svenska Taxiförbundet förbättrar medlemsförmånerna ytterligare genom att teckna samarbetsavtal med Visma. Det nya avtalet trädde i kraft den 9 april 2015....

27 april

Taxi 020 blir gratis reklampelare för välgörenhet
Taxi 020 ger välgörenhetsorganisationer möjligheten att få ökad synlighet och sprida sina budskap med hjälp av Taxi 020:s bilar. Nu är det BRIS som under nästan två månader får Taxi 020 som rullande r...

27 april

Debatt: Orimlig börda för taxiföretagen
Nya tekniska krav på taxameterinformation riskerar att bli ett hårt slag mot taxiföretagen, skriver Per Juth och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet....

21 april

Swedavia anpassar snäva övergångsregler vid ny miljöbilsdefinition
Swedavia anpassar nuvarande dispens för nya miljökrav om 24 månader till att omfatta 36 månader, vilket motsvarar minsta avskrivningsperiod för fordon. ...

21 april

Taxi Stockholm satsar på Tesla
Taxi Stockholm kommer att satsa på elbilen Tesla. Totalt kan upp till tio stycken exemplar av den amerikanska elbilen köpas in under 2015....

14 april

Regeringsbeslut kan kosta taxiföretagen en halv miljard kronor
Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler ska införas den 1 januari 2016. Nu riskerar regeringen att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemo...

14 april

Skärpta krav försämrar skolskjutsar och färdtjänst
Det finns en uppenbar risk att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta den pressade taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Hur det påverkar förmågan att upprätthålla kval...

13 april

Ockerpriserna i taxibranschen minskar rejält
Sedan årsskiftet finns det en lag som säger att en taxiförare måste komma överens med sin kund exakt vad resan ska kosta om jämförelsepriset är 500 kronor eller högre....

13 april

Sänkta taxipriser efter ny lag
Efter att en ny lag om information om taxipriser införts vid årsskiftet har de allra flesta taxibolag som tidigare hade höga jämförpriser nu sänkt sina priser....

9 april

Ny ledning i Fågelviksgruppen
Den 8 april 2015 undertecknades kontrakt mellan Fågelviksgruppen och H.I.G. Capital om köp av hela Fågelviksgruppen Förvaltning AB. Det innebär att taxiorganisationer som bland annat TaxiKurir, Taxi 0...

7 april

Stora TransportDagen 2015
Den 15 april är det dags för Stora Transportdagen 2015. Dagen syftar till att lyfta frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisat...

1 april

Taxibilarna i Stockholm allt fler
Sedan avregleringen av taxinäringen 1990 har antalet taxibilar ökat med 65 procent i Stockholms län....

30 mars

Taxikurir får ny ägare: "Vår app ligger flera år före Uber"
Ett amerikanskt riskkapitalbolag köper bolaget som äger Taxi Kurir, Taxi 020 och Airport Cab. VA har intervjuat gruppens nya vd som ser börsnotering som sannolik. "Det är inte taxi var god dröj längre...

29 mars

Taxiföretagen växer och blir färre
Taxinäringen förändras snabbt. Företagen blir större och färre. Samtidigt är ekonomin ansträngd. Det visar Branschläget 2015, Svenska Taxiförbundets årliga sammanställning om taxibranschen....

27 mars

Taxi Göteborg kör SVT
Nu är det klart att Taxi Göteborg ska köra alla taxiresor till och från Sveriges Television i Göteborg – taxibolaget vann upphandlingen....

27 mars

Färdtjänst och sjukresor får högt betyg
Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har analyserat kvalitet och nöjdheten för färdtjänst och sjukresor i hela landet. Resultatet visar att resenärerna är mycket nöjda med sina resor, 9 av 10 ...

26 mars

Riskkapitalbolag köper svensk taxikoncern
Ett stort amerikanskt riskkapitalbolag är på väg att ta över Fågelviksgruppen som kontrollerar stora delar av den svenska taximarknaden och med det även kontrakt på att köra färdtjänst i många kommune...

23 mars

Lyft för kollektivtrafiken, Lantmäteriet öppnar sina kartdatabaser
Lantmäteriet tar nu det första steget mot att släppa alla sina kartdatabaser fria. Detta innebär ett stort lyft för arbetet med en nationell geodataportal för den samlade kollektivtrafiken, som X2AB d...

25 februari

Taxikurir: "Vi ligger före Uber"
Uber gav sig in i Sverige år 2013 och skakade om marknaden med sin app. Nu slår Sveriges största taxibolag, Taxikurir, med cirka 2 000 bilar tillbaka. "Vi kan det Uber kan och mer därtill."...

20 februari

Debatt: Cykeln kan aldrig på egen hand ersätta bilen
Cykeln kan aldrig på egen hand bli en ersättning för resor i egen bil. Vårt klimat med långa vintrar, mörker och isande vindar talar emot det. Fler människor kommer även att se en kombination av taxi ...

18 februari

Fyra av fem taxiförare fick böter
Flera taxichaufförer fick böter i förra veckan när Väsbys närpolis synade taxibranschen. Kontrollerna möjliggör också för andra myndigheter att kräva tillbaka miljonbelopp för fusk med skatter och bid...

16 februari

Stockholmstaxi vann i Skåne
Från 4 juli 2015 kommer Taxi Kurir i Stockholm att sköta Skånetrafikens beställningsmottagning för färdtjänst, sjukresor, anropsstyrd linjetrafik och närtrafik....

11 februari

Debatt: Stoppa överutnyttjandet av nystartsjobben
Mycket talar för att ett antal taxiföretag överutnyttjar nystartsjobben. Det visar att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att granska företagen, men också på behovet av en skatteväxling riktad mot...

30 januari

KollAs årskonferens den 4 mars - anmälan öppen!
Så förbättrar vi våra trafikavtal. Det är temat för årets KollA-konferens den 4 mars i Stockholm. Anmäl dig redan idag!...

25 januari

Sänk löneskostnaderna där det ger mest effekt
För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter, skriver två företrädare för Svenska Taxiförbundet. ...

20 januari

Facebookgrupper organiserar svarttaxi
Flera Facebookgrupper i Blekinge organiserar svarttaxiresor menar Svenska Taxiförbundet. I grupperna med tusentals medlemmar gör man upp om pris på resor hem från krogen....

20 januari

Ta det lugnt i slasket...
Snö i kombination med temperatur runt nollan gör att det ofta bildas stora vattenpölar på vägbanan. ...

19 januari

Taxi Stockholm köper in tio Tesla
Två Tesla Model S rullar nu som taxibilar i Stockholm och ytterligare åtta ska köpas in under 2015. Har du tur när du bokar din taxiresa kan det alltså bli en Tesla Model S som hämtar upp. Men Stockho...

18 januari

Tryggare tillvaro för taxichaufförer
I Stockholms län rånades 18 taxibilar förra året och det är en kraftig minskning jämfört med året innan....

14 januari

Fullt upp för taxi i halkan
"Jag har inte ens hunnit ta rast" säger en taxichaufför....

14 januari

Taxi Stockholm skaffar superelbil
Taxi Stockholm fortsätter sitt elbilsförsök. Nu har de köpt in den hajpade superelbilen Tesla model S till sin flotta....

14 januari

Nytt samarbete säkerställer förares behörighet
Nu får samtliga buss-, lastbils- och taxiföretag i Sverige tillgång till ett effektivt verktyg som säkerställer att deras förare har giltig behörighet....

12 januari

Muf-förslag ställer grupper mot varandra
Tjänstesektorn är personalintensiv och därmed en viktig inkörsport till arbete också för unga och utrikes födda, skriver Per Juth och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik i Svenska Dagbl...

9 januari

Laddare för el-taxi ska minska utsläpp och buller kring Arlanda
Nu ska det bli möjligt att snabbladda fler taxibilar som drivs med el på Arlanda flygplats....

8 januari

Tar taxi till lyckad integration
Nästan varannan taxichaufför är född i ett annat land. För många blir taxijobbet en biljett in i det svenska samhället....

7 januari

”Språket nyckeln till ett arbete”
Rebwar Ameen, 33, är en av många utrikesfödda inom taxi. Han gillar kontakten med människor och att köra bil....

7 januari

Taxinäringen skapar integration och arbete
Över 45 procent av alla förvärvsarbetande i taxibranschen är utrikes födda. Det är tre gånger så många jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. – Utan våra invandrare stannar Sverige. Taxibranschen är ...

7 januari

Nolltolerans mot bidragsfusk
Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag torde sänkta arbetsgivaravgifter vara en mer fram...

7 januari

Företagare vill ha sänkta arbetsgivaravgifter
Sänkta arbetsgivaravgifter, det är småföretagens absolut viktigaste fråga och toppar därför önskelistan till näringsminister Mikael Damberg. Det visar en undersökning där 500 småföretagare tagit ställ...

5 januari

Sälj bilen och åk taxi istället tycker Svenska Taxiförbundet
Bilägare ägnar sig åt ett resursslöseri som inte bara drabbar miljön, utan också den egna plånboken. Tusentals kronor slängs i sjön varje månad i onödan. Det säger Claudio Skubla, kommunikationschef i...

4 januari

Så mycket kostar den egna bilen
Enligt konsumentverket kostar det mer än 79 000 kronor per år att äga och köra en egen bil (Volvo V70). Det är en ekonomisk börda som de flesta bilägare blundar för. Förmodligen för att det blir för h...

2 januari

Hallå där!
Kärleken. Hjälten. Blindträff. Titlarna på novellerna i Taxiförbundets tävling är genomgående korthugget enordiga. Så även den vinnande novellen: Gatorna av Niclas Lindblad från Bromma....

2 januari

Fågelviksgruppen köper Taxi Borås
Fågelviksgruppen har köpt Taxi Borås och företaget får därmed samma ägare som den bittra konkurrenten Taxi Kurir. ...

31 december

Ny taxilag ska råda bot på orimlig prissättning
1 januari 2015 träder en ny lag i kraft som ska förhindra att taxikunder blir blåsta på orimliga summor pengar av oseriösa åkare. De nya reglerna välkomnas av kunderna - men taxibranschen varnar för a...

30 december

”Bidragen är förödande för taxi”
Taxibranschen har utretts gång efter gång. Leder utredningarna över huvud taget till någon förändring? Inte ett dugg, enligt Transport....

29 december

"Det är upp till var och en att ge dricks"
Ska man ge dricks efter taxiresan? Claudio Skubla på Svenska Taxiförbundet anser att det är upp till var och en att avgöra....

23 december

Bebisen föddes i framsätet
När taxichauffören Zaki Alzubeidi inledde sjuktransporten var det tre personer i taxin. När bilen anlände till NÄL var det fyra - då hade en liten bebis fötts under färden. – Det är andra taxifödseln...

21 december

Gatorna, av Niclas Lindblad, vinnare i novelltävlingen Livet är en resa – berättelser från en Taxi
Novelltävlingen Livet är en resa – berättelser från en taxi är avslutad och en vinnare har korats. Juryn utsåg ”Gatorna” till bästa berättelse och vinnaren Niclas Lindblad från Bromma får diplom och e...

19 december

Försenad påminnelse om förnyelse av taxiförarlegitimation
Transportstyrelsen har en service om att i god tid skicka ut en påminnelse om förnyelse av taxiförarlegitimation. För cirka 900 innehavare av taxiförarlegitimation har dock påminnelse skickats ut förs...

16 december

”Bil-Bosse” är en utdöende art
Tyréns har undersökt vardagsresandet i Tyresö kommun samt fördjupat sig i vilka rationella motiv och emotionella drivkrafter som ligger bakom valet av färdmedel. I en sammanställning av resultatet kan...

15 december

Nu lanserar vi automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer
Idag lanserar Svenska Taxiförbundet en ny tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer. Därmed får taxiföretagen tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och...

14 december

Nu ska brottsdömda taxiförare stoppas
För snart tre år sen avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning att brottsdömda förare kunnat köra taxi utan giltig behörighet. Men från och med imorgon införs ett nytt system som ska göra det lättare för tax...

11 december

Uber-taxi i smitningsolycka
En förare vid ett etablerat taxibolag i Stockholm blev i slutet av november vittne till hur bil som körde för it- och taxibolaget Uber krockade och smet från olyckplatsen....

9 december

Även Thailand stoppar Uber
Thailands transportmyndigheter förbjuder Uber. Det omdebatterade amerikanska företaget, där kunder kan beställa fram privata bilar via en app, agerar enligt myndigheterna illegalt då registrering av f...

9 december

Svenska Uber betalar inte in skatter i tid
Svenska Uber får kritik av sin revisor för att bolaget inte betalar in skatter och avgifter i tid....

8 december

Indien stoppar Uber
Det omdebatterade taxiföretaget Uber förbjuds i Indiens huvudstad, sedan en förare i helgen gripits misstänkt för våldtäkt på en kund....

8 december

Apptaxin Uber kan bryta mot lagen
Uber, taxibolaget som inte är ett taxibolag, värderas nu till 41 miljarder dollar efter en ny investeringsrunda. Men deras taxameterlösa turer är olagliga i Sverige, enligt Transportstyrelsens utredar...

27 november

Så ska taxifuskarna stoppas
Nya regler ska sätta stopp för oseriösa taxibolag. Om du sätter dig i en taxi där jämförpriset är mer än 500 kronor - då måste taxichauffören ge dig ett bindande pris för resan....

27 november

Tydligare prisuppgift förutsätter ökade insatser av polisen och övriga myndigheter
Svenska Taxiförbundet är försiktigt positivt till Riksdagens beslut om att prisuppgift ska lämnas före färd i de fall som taxins jämförpris är över 500 kronor. Men slänger in en brasklapp: - Den fö...

25 november

”Problemet är att hitta rätt chaufförer att anställa”
För tolv år sedan började Gloria Sebalu köra taxi. Det blev räddningen som fick livspusslet att gå ihop och i dag har hon eget bolag med flera anställda. Nu vill hon expandera, men att hitta rätt pers...

20 november

Ojämlika villkor för buss och taxi
Det är snedvriden konkurrens och ger betydligt sämre miljö att inte låta taxi åka på bussgatorna, det menar Per-Åke Pettersson som är vd för Taxi Östersund. Han menar att taxi är kollektivtrafik på sa...

20 november

Dela med dig av din taxiresa!
Just nu pågår Svenska Taxiförbundets novelltävling "Livet är en resa – berättelser från en taxi". De efterlyser historier från resenärer och det har enligt förbundet strömmat in erfarenheter....

19 november

Länsstyrelsen ger taxi undantag från dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholm
Stockholms stad har för tredje gången avslagit en begäran från Svenska Taxiförbundet (Förbundet) om att ge taxifordon försedda med dubbdäck rätt att trafikera Hornsgatan i Stockholm. Förbundet överkla...

19 november

Nya protester mot taxibolaget Uber
Taxiföretaget Uber har stött på patrull i Danmark i samband med att bolaget lanserar sin tjänst där. Uber anklagas för att bryta mot passagerarlagen och sakna nödvändiga tillstånd, och har polisanmält...

19 november

Taxikunder skriver sina reseupplevelser
Just nu pågår Svenska Taxiförbundets novelltävling Livet är en resa – berättelser från en taxi. Ett stort antal bidrag har strömmat in och några av dem kan redan nu läsas på Förbundets hemsida. En jur...

19 november

Nytt moment i körprovet för taxi den 1 januari 2015
Den 1 januari skärps kraven för taxiförarlegitimation så att det praktiska körprovet kompletteras med ett moment som visar att föraren har förmåga att tillämpa kunskaper för att hitta till passagerare...

17 november

Taxi Tesla, var god ladda!
Gävle Taxi är först i landet med supersportbilen i sin bilpark....

13 november

Debatt: Uber bidrar inte med något nytt
Uber bidrar, ur ett tekniskt perspektiv, inte med något nytt till den svenska taxibranschen. Dessutom skapar det unga bolaget oreda i branschen då deras bilar inte använder taxameter. Detta skriver Cl...

7 november

Malmö: Politiker reagerar på taxikaoset
Taxibranschen måste återregleras. Det anser kommunalrådet Andreas Schönström (S) efter att ha sett Sydnytts granskning av taxiverksamheten i Malmö. Och för de taxiförare som kör för Malmö Stad lovar h...

7 november

Nya rutiner för administration av arbetsresor
Ändrade rutiner för administration av merutgifter för arbetsresor påverkar fakturahanteringen hos taxi- och hyrbilsföretag....

6 november

Malmö: Bidrag får taxibilarna att rulla
Antalet bidragsjobb inom taxibranschen i Malmö ökar kraftigt och Arbetsförmedlingen får signaler om att det förkommer fusk. Trots det gör myndigheten ingenting åt det hävdar facket och taxiföretagarna...

6 november

Nominera till Stora Trafiksäkerhetspriset 2015
Nu har nomineringstiden startat för Stora Trafiksäkerhetspriset 2015. Nomineringen till de tre kategorierna Årets Entreprenör, Årets Leverantör och Årets Beställare är öppen till 15 november 2014 och ...

5 november

Politiker: Inte bara chaufförernas fel
Det är inte bara taxibolagens fel att färdtjänsten fungerar dåligt. Det anser landstingspolitikern Tom Rymoen (M). – Ibland kräver vi att chaufförerna ska vara på två platser samtidigt, säger han....

5 november

Malmö: Vilda västern bland taxibilarna
För låga löner, omänskliga arbetstider och ett utbrett fusk. Det är rena vilda västern inom taxibranschen i Malmö och det blir allt värre hävdar både facket. ...

4 november

Från Senegal till Skåne och tillbaka
Till vardags sitter hon i Senegal och tar emot skånska färdtjänstbeställningar. Nu är Seynabou Dia på besök i Sverige – och får för första gången se de platser hon annars bara pratar om på telefon....

30 oktober

Skev beskattning för taxi motverkar regeringens sysselsättningsmål
- Skattebelastningen är tung för taxibranschen, mycket tyngre än för många andra branscher. Det motverkar regeringens mål att öka sysselsättningen, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbu...

29 oktober

Snart grönt för taxi i bussfilerna
Johan Nyhus som är trafikkommunalråd har förståelse för taxiförbundets kritik mot de tjänstemän som taxi menar förhalar ärendet om taxi och färdtjänsts rätt att köra i kollektivkörfält....

29 oktober

Så hjälpte taxi-vd:n polisen i mördarjakten
De misstänkta mördarna flydde i en taxi efter dödsskjutningen utanför Jönköping. Då steg taxibolagets vd upp ur sängen – iklädd bara morgonrocken lotsade han polisen i mördarjakten. – Det är sådant...

28 oktober

Bilägare slänger tusentals kronor i sjön varje månad
Bilägare ägnar sig åt ett resursslöseri som inte bara drabbar miljön, utan också den egna plånboken. Tusentals kronor slängs i sjön varje månad. Det säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska ...

27 oktober

Utan invandrare stannar taxi
Varannan förvärvsarbetande inom taxi är född utomlands. Mer än hälften av alla egna företagare i taxibranschen är födda utomlands. Det visar SCB-statistik och en rapport som Handelns Utredningsinstitu...

22 oktober

Flex-trafik ny service i tätorten Lidköping
Närtrafik har funnits ett tiotal år på landsbygden i Lidköpings kommun. Nu kommer det en kusin som skall bosätta sig i tätorten Lidköping – Flextrafik....

20 oktober

Taxibeställningscentral får undantag från PUL för att öka trafiksäkerheten
Enligt personuppgiftlagen (PUL) 21 § är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Datainspektionen (DI) kan meddela undantag från förbudet. Taxibeställni...

14 oktober

Taxi Kurir tar steget in i Norge
TaxiKurirs app är nu bokningsbar även i Norge. Från och med den 15 oktober 2014 går det att boka taxi på 70 orter i Sverige och fem orter i Norge via TaxiKurirs app och webbokning....

13 oktober

Nobelpriset i ekonomi till Jean Tirole
Jean Tirole är en av vår tids mest inflytelserika nationalekonomer. Han har gjort viktiga teoretiska forskningsinsatser på en rad områden, men framförallt har han klargjort hur man kan förstå och regl...

9 oktober

Ann Linde utsedd till statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Regeringen har i dag utsett Ann Linde till statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman. Ann Linde har tidigare varit chef för internationella avdelningen på Europeiska Socialdemokratiska Partie...

8 oktober

Taxi kräver möjlighet att köra i bussfilerna
Nu har taxibranschen i Göteborg tröttnat på att man inte får köra i fler av stans filer för kollektivtrafiken....

7 oktober

Erik Bromander utsedd till statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Regeringen har utsett Erik Bromander till statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson. Erik Bromander har tidigare arbetat på Näringsdepartementets Transportenhet....

3 oktober

Anna Johansson blir infrastrukturminister
Anna Johansson blir statsråd i Löfvens regering. Hon får hand om infrastrukturfrågorna....

3 oktober

Statsministern presenterar sin regering
Stefan Löfven, som i går valdes till statsminister, har i dag läst upp regeringsförklaringen och presenterat vilka som kommer att ingå i den nya regeringen. Den kommer att bestå av 24 ministrar. 18 mi...

2 oktober

Ny unik taxiutbildning
Mellansels folkhögskola har under flera år hjälpt elever med inlärningssvårigheter att ta körkort. Nu tar skolan ett steg till för att utbilda taxichaufförer. ...

2 oktober

Taxi Stockholm förvärvar Ekerö Taxi
Taxi Stockholm förvärvar Ekerö Taxi. Affären innebär att Taxi Stockholm-koncernen får ett starkare helhetserbjudande. Koncernen består idag av Taxi Stockholm och Värmdö Taxi och är en del av Svea Taxi...

28 september

Inbjudan - Seminarium om kriterier för trafikplikt eller avstående av trafikplikt
Västtrafik och kollektivtrafiksekretariatet vill nu bjuda in aktörerna till samråd om hur kriterier för trafikpliktsbeslut ska utformas....

17 september

Ändrad praxis för taxameterdispenser
Från den 17 september 2014 medger Transportstyrelsen taxameterdispens för endast ett år istället för två år. Det är dessutom möjligt att Transportstyrelsen framöver inte längre kommer att medge dispen...

12 september

Regeringen skärper kraven för taxiförarlegitimation
Regeringen har beslutat att skärpa kraven för taxiförarlegitimation så att det praktiska körprovet kompletteras med ett moment som visar att föraren har förmåga att tillämpa kunskaper för att hitta ti...

11 september

Danskt taxibolag hjälper polisen
Det danska taxibolaget 4×48 Taxi Nord hjälper numera Nordsjællands polisdistrikt med spaningsuppdrag och att söka efterlysta personer och fordon....

11 september

Ny skolskjutshandbok från Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en uppdaterad version av Skolskjutshandboken. Den är främst till för dem som upphandlar skolskjutsar men kan med fördel även läsas av andra, t.ex. de som...

11 september

Välkommen till Persontrafik 2014
Tisdagen den 28 oktober går årets event inom persontrafikbranschen av stapeln i Stockholm. Du har väl anmält dig och dina kollegor? Om du inte hunnit med det ännu rekommenderar vi dig att gå in på www...

11 september

Peñalosa gästar Persontrafik 2014
Ett av de stora dragplåstren på Persontrafik 2014 blir utan tvekan den colombianske före detta borgmästaren i Bogotá, Enrique Peñalosa....

10 september

Rapport från Nordiskt Taxiråd
De nya formerna av transporttjänster som bjuds ut i olika sociala medier och appar är ett tilltagande problem inom taxi i hela norden. Detta togs upp till diskussion vid Nordiska Taxirådets möte i Rey...

6 september

DN: Taxitjänsten Uber kan bryta mot lagen
Lyxtaxitjänsten Ubers samarbetspartner bryter sannolikt mot lagen när de kör utan taxameter. Men myndigheterna har svårt att komma åt problemet....

5 september

Debatt: Ta taxi till integration
45 procent av alla förvärvsarbetande inom taxibranschen är födda utrikes. Det är tre gånger så många som på arbetsmarknaden i övrigt. ...

5 september

”Inte säkert att det blir bättre med månadslön”
Det är inte säkert att fast lön är bästa sättet att minska stressen och förbättra inkomsterna för färdtjänstförarna, anser Bo Lindblom. Han kör rullstolstaxi, skolskjuts och färdtjänst i Stockholm – o...

5 september

Pressmeddelande: Ge alla i taxibranschen samma konkurrensvillkor
De senaste dagarnas publicitet om Uber, appar och taxibranschen har skapat fler frågetecken än utropstecken. Svenska Taxiförbundet reder ut oklarheterna....

4 september

S-utspel: In med kollektivavtal och bort med ackordslöner
En liten klunga arbetsmarknadsjournalister och informatörer slöt upp kring Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson Anders Ygeman när han kallade till presskonferens på eftermiddagen. Valet kry...

2 september

Uber service 'banned' in Germany by Frankfurt court
Car pick-up service Uber has had one of its services banned across Germany....

2 september

Expressen, Det nya landet: Gloria Sebalu driver taxibolag
Jag kom 1992 som 21-åring till Sverige från Uganda. Ursprungligen är jag född i Rwanda men flyttade med mina föräldrar till Uganda som barn. I dag är jag taxiförare och driver ett eget åkeri med sex b...

2 september

Ubers taxitjänst förbjuds i hela Tyskland
Turerna kring Uber och dess taxitjänst fortsätter och nu förbjuds företaget att erbjuda sina tjänster i Tyskland. Tidigare har myndigheterna förbjudit Uber i Berlin och Hamburg, men nu har en regional...

1 september

Transportstyrelsen ser positivt på självkörande fordon
Självkörande fordon som sköter delar av körningen automatiskt blir verklighet inom några år. Trafiklagstiftningen vad gäller förarens ansvar behöver troligen inte ändras men däremot behöver man ta fra...

27 augusti

Utan invandrare stannar taxi
Sverige har den största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda bland samtliga OECD-länder. Det finns dock några branscher där utlandsfödda har lyckats etablera sig och idag ...

27 augusti

Trafa - om lagstiftningen för särskilda persontransporter
Trafa (Trafikanalys) har haft i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om den lagstiftning som reglerar särskilda persontransporter. ...

14 augusti

Bussbranschen går framåt
De svenska bussföretagens ekonomi är klart förbättrad jämfört med tidigare år. Det framgår i årets statistikrapport om bussbranschen som Sveriges Bussföretag tagit fram....

14 augusti

TaxiKurir Göteborg och Flygtaxi Sverige i nytt avtal
Flygtaxi Sverige har slutit avtal med TaxiKurir Göteborg om att vara Flygtaxicentral för Göteborgsområdet, ett så kallat FTC. Avtalet gäller under fem år. ...

6 augusti

Snart fälls bommarna för taxizonen i Hyllie
Om en månad fälls bommarna för taxizonen i Hyllie. Då införs samma system som vid Centralen och endast taxibolag som går med på krav om utbildning, klädsel och riktpris släpps in. Utanför hamnar de s...

28 juli

Nu får Uber konkurrens - av Taxi Stockholm
Taxi Stockholm lanserar lyxtaxi i Stockholm, ett direkt svar på amerikanska Ubers framgångar. "Nio av tio Stockholmare känner inte till Uber," säger marknadschefen Carina Herly....

3 juli

Se Förbundets seminarier i Almedalen i din dator
Missade du Svenska Taxiförbundets seminarier under Almedalsveckan 2014 kan du se två av dem i din dator - Nollvision för färdtjänsten och Taxis ekonomiska villkor....

1 juli

Taxibranschen viktig ingång till arbetsmarknaden för invandrare
Varannan förvärvsarbetande inom taxi är född utomlands. Fler än hälften av alla egna företagare i taxibranschen är födda utomlands. Det visar SCB-statistik och en färsk rapport som Handelns Utre...

30 juni

HUI-rapport om mångfald och integration i taxibranschen
Varannan förvärvsarbetande inom taxi är född utomlands. Fler än hälften av alla egna företagare i taxibranschen är födda utomlands. Det visar SCB-statistik och en färsk rapport som Handelns Utrednings...

29 juni

Åkare saltade taxinota - resan blev dubbelt så dyr
En taxiresa som i vanliga fall kostar runt hundralappen kan under helger när det kommer mycket turister landa på det dubbla. Nu varnar Svenska Taxiförbundet för oseriösa friåkare....

24 juni

Riksdagen säger ja till Redovisningscentraler för taxi
Riksdagen har röstat ja till regeringens proposition Redovisningscentraler för taxi. Dessutom riktade riksdagen en uppmaning till regeringen att möjligheten till taxameterundantag bör tas bort. ...

18 juni

Förnybar diesel blir skattefri
Efter att EU-kommissionen har sagt nej till regeringens förslag om kvotplikt och ändrad beskattning på drivmedel skrotas nu förslaget. Detta ska inte stoppa den snabba utveckling av förnybara drivmede...

14 juni

Branschens rövare är problemet
Den förre Moderatledaren Ulf Adelsohn skriver i sina nyutkomna, mycket läsvärda memoarer om avregleringen av taximarknaden i Stockholm. Han frammanar bilden av en bransch hårdare, och sämre, styrd än ...

13 juni

Taxiförbundet: Uber snedvrider konkurrensen
De senaste dagarna har flera europeiska storstäder drabbats av trafikstörningar när taxichaufförer protesterar mot det amerikanska taxiföretaget Uber. Även i Sverige ses Uber som problematiskt, och Ta...

12 juni

Förslag för ökad trygghet för taxiresenärer
Regeringen har i dag beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag för en ökad trygghet för taxiresenärer. Ändringen ingår i en rad åtgärder som regeringen föreslår för att förbättra re...

11 juni

Information om läget kring Behörighetskontrollen
Den 16 juni sjösätts tjänsten behörighetskontroll i form av ett pilotprojekt. Anslutning av abonnenter påbörjas i augusti....

11 juni

Skatteverkets informationsträffar om nya regler för taxiföretag
Nu får alla inkomster som registreras i taxametern bokföras med körpassrapporten som gemensam verifikation. Nya informationsträffar är planerade i Jönköping och Linköping i september. Redan nu går det...

10 juni

Debatt: Höj trängselskatten kraftigt för privatbilismen
Frigör trängselskatten från finansieringen av infrastruktur. Och höj trängselskatten kraftigt för privatbilismen. Först då kan regeringens och riksdagens klimatmål nås, skriver Per Juth och Claudio Sk...

6 juni

Konkurrensverket har tagit fram en interaktiv vägledning angående företagssamarbete vid upphandlingar.
Vägledningen beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar....

6 juni

Priset från city till Arlanda: 3 200 kr
Här får Aftonbladet betala 3 200 kronor för en taxi från Stockholms city till Arlanda. Vi åker med ett av alla bolag som lever på att skinna turister på stora pengar. – Jag vill köra för så högt pris...

5 juni

Ny ordförande i Taxi Göteborg
På Taxi Göteborgs stämma i måndags kväll valdes Jan Johansson till Taxi Göteborgs nya styrelseordförande. Jan Johansson var till igår tillförordnad verkställande direktör för Taxi Göteborg, men tar nu...

5 juni

Sedin tar över Partnersamverkan
Ordförandeskapet för Partnersamverkan är roterande och nu lämnar Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag över till Stefan Sedin, Svensk Kollektivtrafik....

5 juni

Tågstrul – då går det bra för buss och taxi
När tågen står still flyttas trafiken, och pengarna, till buss och taxinäringen. Swebus har fått en femdubbling av resenärerna på sträckan Uppsala-Stockholm och Taxi Kurir ser ökad efterfrågan i Skåne...

5 juni

Gävle Taxi först med avancerad elbil
Gävle Taxi fortsätter att satsa på miljövänliga elbilar. Nu blir de först i landet med en elbil av märket Tesla som är den mest avancerade elbilen som finns på marknaden. – Det här är framtiden, säge...

5 juni

Så ska taxiskojarna stoppas
Sommaren står för dörren och många Stockholmsturister får ett dåligt första intryck när det visar sig att taxiresan blir betydligt dyrare än de räknat med. För att få bukt med problemet har regeringen...

26 maj

Taxibråket i Stockholm trissas upp
Taxiförbundet rasar över nykomlingen Ubers prispress i Stockholm. Trots det tänker storbolagen inte hänga med i dumpningen utan räknar i stället med att regeringen täpper till kryphålet som gör det mö...

19 maj

Googles taxisuccé står inte och faller
"Googles taxisuccé kan tvingas tvärnita", skriver Dagens Industri den 16/5, vilket är kraftigt missvisande. Googles taxisuccé står inte och faller med taxameterkravet. Det är bara ännu ett exempel på ...

15 maj

Taxi bistår när välfärden brister
Sjukhuset var fullt och familjen skickades från Stockholm till Nyköping. En halvtimme senare föddes sonen – i baksätet på en taxi. ...

15 maj

Diskriminering i kollektivtrafiken
Bristande tillgång till den gemensamma infrastrukturen för regional kollektivtrafik framhålls av flera kommersiella trafikföretag som ett viktigt marknadshinder. Det visar en rapport från Transportsty...

15 maj

Nya lagar mot oseriös taxiverksamhet
Regeringen har nu enats om flera lagändringar för att förbättra taxinäringen. Ett av förslagen är kravet på prisinformation för de taxibilar som har höga jämförpriser....

12 maj

Nya regler om gemensam verifikation förenklar för taxiföretagen
Skatteverket informerar om ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring som Bokföringsnämnden har kommit ut med (BFNAR 2013:2). De nya reglerna förenklar för taxiföretag, genom att all...

25 april

Regeringens förslag ett halvt steg framåt
Regeringens förslag om redovisningscentraler för taxi är ett halvt steg framåt. Tyvärr har regeringen valt att behålla möjligheten att ge dispens från taxameterkravet, vilket innebär att fusket med bi...

24 april

Regeringen föreslår skärpta regler för taxitrafik
Regeringen har i dag beslutat att föreslå en ny lag om redovisningscentraler för taxitrafik. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet och på så sä...

24 april

Samarbetsavtal med STR gällande YKB, Yrkeskompetensbevis
Svenska Taxiförbundet har tecknat samarbetsavtal med STR som ger medlemmar och anslutna företag ett förmånligt pris för fortbildning för Yrkeskompetensbevis, YKB....

21 april

Eltaxi miljövänlig – men inte lönsam
I oktober tog Gävle Taxi elbilen Nissan Leaf, årsmodell 2013, i bruk. Sex månaders drift visar att lönsamheten är den svåraste nöten att knäcka. I juni kommer den nya Teslan, en dyr, men uthålligare e...

17 april

Juridisk tjänst för medlemmar
Svenska Taxiförbundet har tecknat ett samarbetsavtal med externa jurister som ger medlemmar och anslutna företag tillgång till stöd och rådgivning inom bl a upphandling och konkurrensrätt. Efter eget ...

15 april

3 av 4 struntar i nya mobillagen
Sedan slutet av förra året är det förbjudet att använda mobilen bakom ratten om det innebär att man kör trafikfarligt. Men den nya lagen har haft liten påverkan på förarnas beteende visar en undersökn...

11 april

Efter ROT och RUT: Dags för RATT
Taxiföretagens ekonomi är ansträngd och har så varit i många år. Nu måste regeringen börja fundera över lämpliga åtgärder riktade till taxinäringen. Efter ROT och RUT är det dags för RATT - ett avdrag...

8 april

Debatt: Taxameterkrav för skötsamma
Regeringens lagrådsremiss om redovisningscentraler för taxi är ett steg framåt. Tyvärr har regeringen inte vågat upphäva möjligheten att bevilja undantag från skyldigheten att ha taxameter. Det innebä...

4 april

Så vill regeringen komma åt taxifuskare
Enligt ett nytt lagförslag från regeringen ska alla taxibilar anslutas till en central där data om körsträckor och inkomster lagras och blir tillgänglig för Skatteverket....

27 mars

Taxi slipper vänta på besiktning
”Fast Track Taxi” är en ny tjänst, framtagen för Svenska Taxiförbundet där vi lovar alla medlemmar och anslutna beställningscentraler besiktning inom 20 minuter....

27 mars

Media Markts taxileveranser kan vinna pris
Detaljhandelsgalan Retail Awards går i år av stapeln den 12 maj på Cirkus i Stockholm. Nu har finalisterna utsetts och förutom Årets e-handel så är även kategorin Årets logistikinnovation av intresse,...

26 mars

Bengt Olvenmark lämnar som styrelseordförande i Taxi Göteborg – ställföreträdande styrelseordförande blir Magnus Wendéus
Bengt Olvenmark lämnar posten som styrelseordförande i Taxi Göteborg. Under det år som Bengt Olvenmark har varit styrelseordförande har han tillsammans med styrelsen lagt grunden till ett antal stora ...

25 mars

Gröna bilister inte alltid bäst
Allra bäst är förstås att inte köra bil; att cykla, åka buss och tåg samt komplettera med hyrbil och taxi. Det skriver Malin Siwe i Expressen den 25 mars....

21 mars

Här laddar Sveriges enda eltaxi
Visst är den är miljövänlig, billig i drift och suverän i stadstrafik. Men Sveriges enda eltaxibil är inte lönsam....

20 mars

Dags för ny syn på tjänsten bil
Jag vill lyfta taxis möjligheter att tillsammans med övrig kollektivtrafik, cykel, bilpooler och hyrbil bli en fullvärdig ersättare till privatbilen. Det skriver Resenärsforums ordförande Karin Svenss...

12 mars

Debatt: Misstagen i färdtjänsten kräver en nollvision
Upphandling av olika välfärdstjänster är förknippade med stora svårigheter för både upphandlaren och utföraren. Detta framkommer inte minst i massmediernas rapportering av hur misstag begås, som nu se...

7 mars

Färdtjänsten i Stockholm får värdighetsgaranti
Kristdemokraternas förslag om en värdighetsgaranti inom färdtjänsten kommer att införas i Stockholms Läns Landsting. Alliansen har enats om att påbörja ett värdegrundsarbete och fattar beslut på trafi...

6 mars

Ny taxistation vid Friends Arena
I samband med finalen av Melodifestivalen 2014 öppnar en ny taxistation vid Friends Arena. – Med den nyöppnade taxistationen får våra gäster en bättre service och kan ta taxi i direkt anslutning till...

6 mars

Rekordmånga taxiförare använder bilbälte
Innan lagen om taxiförares bältesanvändning trädde i kraft 1999 var det inte många chaufförer som knäppte bilbältet. Sedan dess har användningen ökat kontinuerligt och vid de senaste mätningarna är ni...

3 mars

Missriktad kritik gör brukarna en otjänst
Upphandling av olika välfärdstjänster är förknippade med stora svårigheter. Både för upphandlaren och utföraren. Detta framkommer inte minst i massmediernas rapportering av hur misstag begås. Men vikt...

3 mars

Transportstyrelsens förslag kan stärka branschens kvalitet och status
Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till Transportstyrelsens förslag till åtgärder för bättre regelefterlevnad inom taxi som överlämnades till regeringen den 28 februari 2014....

28 februari

Transportstyrelsen föreslår att taxibolag ska informera om slutpriset före färd
Transportstyrelsen överlämnar idag sin utredning om yrkestrafiken på väg. Bland förslagen finns att taxiförare ska lämna en prisuppgift före varje färd om det högsta jämförpriset för aktuellt fordon ö...

26 februari

Skansen-Jonas varnas efter taxikriget
Trots dödshot fortsätter "Skansen-Jonas" Wahlström, 61, sitt krig mot oseriösa taxiåkare som lurar turister. Han får applåder från Svenska taxiförbundet. – Han gör ett bra jobb, men samtidigt måste ...

11 februari

Från droska till taxameter
Efter tre generationers taxiåkare sätter Svante Bergh på Uppsala taxi punkt. Under familjens snart 100-åriga historia har marknaden gått från monopol till 235 företag....

10 februari

Region Skåne och Skånetrafiken lanserar erbjudande för kommersiell kollektivtrafik
Region Skåne och Skånetrafiken lanserar som första trafikmyndighet ett samlat erbjudande för kollektivtrafik för de trafikföretag som agerar på en regional kommersiell basis. Sedan tidigare finns bran...

6 februari

Kollektivtrafikens nya miljöprogram
Nu är det branschgemensamma miljöprogrammet uppdaterat och trafikslagen buss, spårtrafik, fartyg och personbil har nu sin egen kravbilaga. ...

6 februari

EU:s nya upphandlingsdirektiv
Europaparlamentet godkände den 15 januari med stor majoritet den överenskommelse som nåtts mellan Europaparlamentet och rådet gällande det så kallade paketet för offentlig upphandling. ...

28 januari

Boka TaxiForum 2014!
Snart är det dags för Svenska Taxiförbundet nationella TaxiForum 2014 i Umeå och Falkenberg. Temat för de bägge arrangemangen är taxis roll i kollektivtrafiken och inslagen kommer att belysa hur taxib...

27 januari

Replik: ”Hälften av stockholmarna är beroende av bil”
Replik: Urbaniseringen gör inte bilen onödig. En ny form av urban bilism kommer att växa fram med bilpooler och olika former av hyrupplägg och taxitjänster, skriver Anna Wersäll på Stockholms handelsk...

26 januari

”Bilen blir alltmer onödig i takt med urbaniseringen”
Otvetydig trend. Vi fortsätter att söka oss till stora städer för närhetens och täthetens skull. Det gynnar miljön. Bilismen i städer har blivit omodern och kontraproduktiv. Väst kan redan ha passerat...

22 januari

Färdtjänstbolag får nya ägare
Fågelviksgruppen, Sveriges största aktör inom taxi, köper Taxi Helsingborg som i höstas vann upphandlingen av färdtjänsten i Lund....

17 januari

Konkurrensverket stämmer Swedavia på konkurrensskadeavgift
Marknadsdomstolen slog i dom den 23 november 2011 fast att Swedavia missbrukade sin dominerande ställning när man tog ut en särskild ”skyltavgift” av de taxiföretag som hämtade kunder vid Arlanda flyg...

16 januari

Västtrafik satsar på närtrafik med taxi
20 januari inleds en utbyggd Närtrafik i Västra Götalandsregionen. Målet är att skapa fler resmöjligheter mellan landsbygd och tätort i områden där det saknas underlag för vanlig busstrafik, skriver R...

15 januari

Kommuner återfår makt om upphandling
Kommuner och andra offentliga upphandlare får utökade möjligheter att välja när EU:s direktiv om upphandlingar görs om. ...

13 januari

Ny taxijätte vill ta över färdtjänsten från Tuwa
Turerna kring Tuwa har fått konkurrenterna att vädra morgonluft. Taxi 10 000 från Vagnhärad köper Eskilstuna Taxi och moderbolaget utmanar Tuwa om färdtjänsten i Sörmland....

10 januari

Nytt förslag mot taxifusket
Genom redovisningscentraler ska fusk inom taxibranschen stoppas, enligt ett utredningsförslag. Ett förslag som välkomnas av flera taxiföretag i Sundsvall. – Branschen behöver rensas upp, säger chauf...

3 januari

Taxifusket ska stävjas
Näringsdepartementet föreslår särskilda redovisningscentraler, kopplade till varje taxibils taxameter, för att minska fusket. Enligt Skatteverket fuskas det i taxibranschen för uppskattningsvis en mil...

3 januari

Lagförslag för att komma åt skattefusket i taxibranschen
För att komma till rätta med skattefusket i taxibranschen föreslås redovisningscentraler dit informationen i taxibilarnas taxametrar överförs....

3 januari

Så ska fusket i taxibranschen stoppas
Taxibranschen beräknas årligen undanhålla skatt för hundratals miljoner kronor. Genom att inrätta redovisningscentraler dit informationen från taxametrarna överförs ska fusket stoppas, enligt ett utre...

27 december

Förbundets remissvar - Redovisningscentraler för taxi
Svenska Taxiförbundet ställer sig mycket positivt till promemorians förslag om redovisningscentraler för taxi, Ds 2013:66. Ett införande kommer att skapa tydliga, transparenta och likvärdiga förutsätt...

20 december

Taxi Stockholm förlänger julhandeln med taxileverans
Taxi Stockholm och Media Markt förlänger julhandeln för alla stockholmare som är ute i sista minuten. Tack vare det nya samarbetet kan huvudstadens invånare få sina teknikprylar levererade till sin yt...

14 december

"Skansen-Jonas" utsatt för taxiterror
"Skansen-Jonas" Wahlström, 61, räddade en australiensisk turist från att bli skinnad av en oseriös taxichaufför. Om det skrev han en insändare i Expressen. Nu blir Wahlström taxitrakasserad av männi...

10 december

Debatt: Vi vill ha bort de oseriösa friåkarna
”Myndigheterna måste ingripa på allvar”, skriver Jonas Wahlström i DN (9/12) med anledning av den oacceptabla situationen med bedragare i taxibranschen. Vi är de första att hålla med....

9 december

Anna Grönlund blir chef i Sveriges Bussföretag
Anna Grönlund kommer under februari tillträda som branschchef, ansvarig under vd för branschfrågorna i det nybildade bransch- och arbetsgivareförbundet Sveriges Bussföretag som startar sin verksamhet ...

6 december

Claes Barkebo slutar som vd för Taxi Göteborg
Claes Barkebo slutar som verkställande direktör på Taxi Göteborg. Efter drygt tre år med stark expansion både geografiskt och i antal bilar går nu Taxi Göteborg in i en ny fas och söker därför en ny v...

6 december

Nu ska skattefusket stoppas
Taxibranschen beräknas undanhålla skatt för hundratals miljoner kronor varje år. Redovisningscentraler kan sätta stopp för skattefusket, enligt en ny utredning, skriver SvD Näringsliv....

2 december

Mindre risk att bli lurad i Göteborg
Fel taxi kostar fortfarande skjortan. Men taxiresenären i Göteborg drabbas mer sällan och betalar mindre än den i Stockholm....

2 december

Engagerade deltagare på Avtalskonferens 2013
Goda exempel och genomgång av process och dokument i Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik presenterades för deltagarna i Avtalskonferens 2013. ...

28 november

Novemberkonferensen: "Taxi en viktig del i hela resan"
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inledde Svenska Taxiförbundets stora Novemberkonferens 2013, som ägde rum igår och idag, på Scandic Infra City i Upplands Väsby i Stockholm med att säga ...

16 november

Dags för årets stora Novemberkonferens
Välkommen till Svenska Taxiförbundets stora Novemberkonferens med tema Konkurrens på lika villkor. Huvudämnen för dagarna två är Rikspolisstyrelsens och Transportstyrelsens gemensamma regeringsuppdrag...

14 november

Sveriges första elbilstaxi i Gävle
Sveriges första elbilstaxi har börjat rulla i Gävle. Samtidigt invigdes i dag snabbladdningsstolpar för elbilar i kommunen....

13 november

Taxitryck under tågkaoset
När tågtrafiken i går lamslogs efter urspårningen valde många att utnyttja resebolagens olika resegarantier. Det märktes inte minst i taxiväxlarna. Under en timme på morgonen ringde nästan tre gånger ...

12 november

Taxibluffen: Så blir du lurad
Arlanda till Stockholm city för många tusenlappar eller en hundring per 100 meters färdväg. Taxinotorna hos stans friåkare kan bli en dyr historia - inte sällan åker passagerarna i tron att de reser ...

8 november

Interpellationsdebatt om obligatoriska redovisningscentraler för taxi
Den 7 november 2013 debatterades redovisningscentraler för taxi i riksdagen. ...

8 november

Utredningen om Redovisningscentraler för taxi ute på remiss
Regeringen gav den 25 juli 2012 kammarrättslagråd Christer Sjödin i uppdrag att med stöd av taxinäringen och berörda myndigheter analysera och föreslå vilka krav som ska ställas för att förbättra taxi...

7 november

Transportstyrelsen ger taxi undantag från dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholm - Stockholms stads överklagande avslås
Efter att Stockholms stad avslagit en begäran från Svenska Taxiförbundet (Förbundet) om att ge taxifordon försedda med dubbdäck rätt att trafikera Hornsgatan i Stockholm överklagade Förbundet till län...

3 november

Fortsatta problem inom taxibranschen
Transportstyrelsen återkallar ett hundratal taxitillstånd per år. Men mer kunde göras mot oseriösa aktörer om samarbetet mellan myndigheterna vore bättre. Det säger Maria Åkerlund, utredare på Transpo...

3 november

Taxibilar kontrollerar luftföroreningar
Små instrument på taxibilarnas tak registrerar föroreningshalterna i Stockholmsluften i ett samarbete mellan Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet och Taxi Stockholm....

30 oktober

Snabbare fram för taxi i Göteborg
På Nils Ericssonsgatan och delar av Nya allén får nu taxibilar använda samma körfält som kollektivtrafiken. Sedan tidigare är 20 kollektivfiler öppna för taxi i Göteborg, nu tillkommer ytterligare två...

30 oktober

Vellinge tar över en del färdtjänst
Efter den hårda kritiken mot färdtjänsten i Skånetrafikens regi, har Vellinge Taxi nu tagit över en del körningar i kommunen. ...

28 oktober

Friåkare rasar mot nya taxiregler
I Helsingborg har det länge varit kaos med många taxibilar och privatbilister som ska hämta eller lämna passagerare utanför Knutpunkten. Nu ska bommar stoppa alla bilar som inte tecknar avtal - ett be...

27 oktober

Taxibolag i Stockholm tar drygt 2 000 kronor per mil – kunderna rasar
Oskäligt höga taxipriser från vissa bolag fortsätter irritera kunder, främst i storstäderna. Transportstyrelsen har gjort en kartläggning av priserna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Taxikunderna i hu...

22 oktober

Hög tid att anmäla dig till Skattemanifestationen 2013
Onsdagen den 20 november går Skattemanifestationen 2013 av stapeln. Svenska Taxiförbundet är medarrangör....

22 oktober

Debatt: Undanta taxi och annan kollektivtrafik från dubbförbud
Taxi är en flexibel, tillgänglig och miljövänlig del av kollektivtrafiken. Stockholms stad måste nu undanta taxi och övrig kollektivtrafik från förbudet mot dubbdäck, skriver företrädare för Svenska T...

21 oktober

Vägledning för företag som vill samarbeta i upphandlingar
Konkurrensverket har tagit fram en interaktiv vägledning som beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar....

21 oktober

Statliga pengar till forskning om effektivare kollektivtrafik
VTI har fått drygt 4,5 miljoner kronor i forskningsfinansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att under de kommande åren ta fram ny kunskap om hur man skapar bättre samordning k...

18 oktober

Skärpta regler för prat i mobilen
Regeringen har beslutat att skärpa kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet i trafiken genom att föreskriva om penningböter för förare som ägnar sig åt aktiviteter som användande av ...

11 oktober

Taxibranschen redovisar fel i deklarationen
Kan leda till stora skatteskulder Sju av tio redovisningar i taxibranschen är felaktiga. Det visar granskningar från Skatteverket. ...

10 oktober

Stefan Sedin ny VD för Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Stefan Sedin som ny VD för Svensk Kollektivtrafik. Stefan kommer närmast från Eskilstuna Energi och Miljö AB, där han de senaste åren varit ansvarig för ett...

10 oktober

Debatt: Regeringen måste våga höja trängselskatten kraftigt
Trängselskatten i Stockholm syftar till att minska trängseln och förbättra miljön. Om regeringen menar allvar med trängselskattens miljömål måste den snarast höja den till en nivå där det blir ekonomi...

8 oktober

Bättre upphandlingar ger fler resenärer för mindre pengar
Kommuner och landsting behöver förbättra sina upphandlingar av kollektivtrafik. Nu finns nya omarbetade modellavtal för hur beställare kan få fler resenärer för mindre pengar – använd dem. Det skriver...

5 oktober

Debatt: Chockhöj trängselskatten
Om regeringen menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen....

26 september

Åtalad 45-åring inte längre häktad
Malmö Tingsrätt har beslutat att den 45-årige man som står åtalad för det s.k. taximordet i Malmö 2011 inte längre ska vara häktad....

24 september

GP: Taxi får köra bland bussarna i Göteborg
Taxibilar och färdtjänstfordon får snart använda busskörfälten på Nils Ericsonsgatan och Nya Allén. ...

22 september

Färdtjänsten i Göteborg vill köra i kollektivkörfält
Färdtjänsten i Göteborg vill också använda de kollektivkörfält som Taxi nu får köra i. Men i det material som trafikkontoret nu jobbar med står det uttryckligen att färdtjänsten är ointresserad av en ...

22 september

Polisen planerar taxirazzia i Lund
Efter Sydsvenskans reportage om taxikaoset i Lund planerar polisen en razzia mot fuskande taxichaufförer. – Problemet är jättestort! Vi vill ha hjälp av seriösa taxiförare för att komma åt fifflarna,...

11 september

Taxi släpps in i kollektivkörfält i Göteborg
Göteborgs Trafiknämnd har beslutat att taxi ska få trafikera kollektivkörfälten längs Nils Ericsonsgatan och Nya Allén....

7 september

Ökade utsläpp även med fördubblad kollektivtrafik
Även en ­radikal ökning av det kollektiva resandet skulle få en begränsad effekt på de ­totala ­utsläppen. Det är därför av avgörande betydelse att de regionala kollektivtrafikhuvudmännen tar sin uppg...

6 september

Boka in Novemberkonferensen 2013
Den 27-28 november 2013 arrangerar Svenska Taxiförbundet en nationell Novemberkonferens i Stockholm. Boka in datumet i din kalender. Mer information presenteras i kommande nummer av Taxi Idag, nyhetsb...

6 september

Alla vinner på en samlad teknikplattform
Projektet Teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken har nyligen överlämnat sin slutrapport till styrelsen för X2 AB. Remissmottagare var ett antal organisationer, däribland finansiärerna, men ...

6 september

Taximordet i Malmö - Rättegången inledd
På torsdagen startade rättegången i Malmö tingsrätts säkerhetssal om mordet på ett taxikontor i Malmö hösten 2011. Enligt åklagaren var oenighet om ägande och chefsskap i taxiföretaget bakgrund till m...

5 september

Upphandlingsstrid i Dalarna
Dalatrafiks upphandling av i Dalarna har överklagats till förvaltningsrätten av ett bussföretag och ett taxiföretag har anmält Dalatrafik till Konkurrensverket. ...

5 september

Flygbuss Ronneby Airport - Karlskrona övergår i kommersiell regi
Region Blekinge har beslutat att låta flygbussen som trafikerar Ronneby Airport - Karlskrona gå över i kommersiell regi den 1 juli 2014....

3 september

Minister gav känga åt taxi
Infrastrukturministern satte taxibranschen i fokus när årets trafiksäkerhetsseminarium inleddes och ville se bättre efterlevnad av trafikreglerna hos taxi. Svenska Taxiförbundet anser att kritiken är ...

22 augusti

Nu lanseras verktyg för enklare trafikupphandling
Modellavtal, allmänna villkor och vägledningar kring hur en bra upphandlingsprocess av kollektivtrafiken bör genomföras publiceras nu i en ny version för den svenska marknaden. Bakom arbetet står Part...

24 juli

Konkurrensverket ingriper inte mot marknadsmissbruk
Konkurrensverket har till uppgift att arbeta för en fungerande konkurrens och ska med stöd av konkurrenslagen motverka bland annat missbruk av dominerande ställning. Några sådana mål i domstol verkar ...

4 juli

Oseriös taxi i Almedalen
Skinnade kunder, hotad hotellpersonal och en solkad Sverigebild! Hur får vi en bättre tillsyn av taxi? Det var temat för Svenska Taxiförbundet seminarium i Almedalen tisdagen den 2 juli. Förbundet had...

4 juli

Fördubblad kollektivtrafik i Almedalen
Går det att fördubbla kollektivtrafiken? Det var kärnfrågan vid Partnersamverkans seminarium i Almedalen i tisdags. Bo Bylund, ordförande i Svenska Taxiförbundet deltog och markerade taxis roll so...

1 juli

Lars Dornerus avgår
Lars Dornerus, vd i bolagen Svetax Invest AB, Flygtaxi Sverige AB och Svetax Taxiförsäkring AB, lämnar samtliga uppdrag den 1 juli 2013. Lars Dornerus och styrelsen har kommit överens om att gå skilda...

1 juli

Fågelviksgruppen köper Stor & Liten
Ett av Sveriges största taxiföretag, Fågelviksgruppen, har köpt taxibolaget Stor & Liten med verksamhet i hela Gästrikland. ...

25 juni

Enad front mot taxibranschens turistfällor
Nu gör taxibranschen, besöksnäringen och berörda myndigheter gemensam sak mot friåkarnas hutlösa priser i Stockholm. I dagarna lanseras årets informationskampanj som på svenska och engelska uppmanar t...

20 juni

50- och 100-kronorssedlar utan folieband blir ogiltiga efter den 31 december 2013
Efter den 31 december 2013 går det inte längre att betala med de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband. Anledningen till att de blir ogiltiga är att Riksbanken vill min...

19 juni

Strejken skapar stort sug efter taxi
Vid sjutiden på morgonen var trycket på taxibolaget Taxi Stockholm högre än vanligt, men det gick fortfarande att få tag på bilar. Bolaget har förberett sig på strejken....

18 juni

Swedavia tog ut felaktiga taxiavgifter på Arlanda
Konkurrensverket vill att Swedavia, som driver Arlanda flygplats, ska tvingas betala 340.000 kronor i böter för att de tagit ut felaktiga avgifter av taxiföretag. Det gäller förbeställda taxibilar där...

18 juni

Högsäsong för taxibranschens turistfällor
I sommar kommer ett stort antal turister och besökare i Sverige att bli skinnade av oseriösa taxiåkare. Svenska Taxiförbundet ser fenomenet med bluffpriserna som problematiskt....

13 juni

Persontrafik 2014 flyttar tillbaka till oktober
Mässan Persontrafik tidigareläggs en månad och kommer att äga rum den 28-30 oktober 2014 på Stockholmsmässan....

12 juni

Kammarrätten i Stockholm säger nej till Uppsala kommuns variant av valfrihet inom färdtjänsten genom tjänstkoncession
Förvaltningsrätten i Uppsala gav i oktober 2012 Uppsala kommun bakläxa när den önskade upphandla färdtjänsttransporter i form av tjänstekoncession, med full möjlighet för resenärerna att välja vilket ...

4 juni

Låt polisen beslagta svarttaxibilar
Välfärd är inte enbart vård, skola och omsorg. Välfärd är också att känna sig trygg på gator och torg – och när man åker taxi, skriver riksdagsledamoten Thomas Finnborg (M) i Helsingborgs Dagblad idag...

2 juni

Snart kan taxichaufförer få köra i bussfilerna
Ska taxi få köra i bussfiler i Göteborg? Diskussionen har varit het eftersom trängseln i år har ökat i andra filer i city, särskilt i rusningstid. Taxikunder hör till dem som drabbats och kommunen utr...

30 maj

Karin Svensson Smith ny ordförande för Resenärsforum
Karin Svensson Smith har valts till ny ordförande för Resenärsforum. Hon har en lång erfarenhet - bl a tolv år i riksdagens trafikutskott - av opinionsarbete för att kollektivtrafiken ska ha en krafti...

30 maj

Transportstyrelsen ska se över lastbils- och taxitrafik
Idag beslutar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att göra fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom taxitrafiken samt om det finns särskilda problem med regelefterlevnad inom den så k...

29 maj

Trafikmyndigheter ifrågasätter mobilförslag
Transportstyrelsen och Trafikverket är tveksamma till om regeringens förslag om mobilanvändning under bilkörning ökar trafiksäkerheten, skriver tidningen Riksdag & Departement....

28 maj

Avreglering gav fler taxifordon
På uppdrag av Konkurrensverket har VTI sammanställt erfarenheter av fyra marknadsförändringar i transportsektorn - inrikesflyg, persontrafik på järnväg, fordonsbesiktning och taxi....

22 maj

Riksdagen biföll Trafikutskottets krav på åtgärder inom taxi
Riksdagens trafikutskott ställde utifrån motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ett antal krav på regeringen om taxibranschen och som bifölls av Riksdagen den 22 maj 2013....

21 maj

TaxiForum MittÖst ställs in
Svenska Taxiförbundet har beslutat att ställa in TaxiForum MittÖst den 29-30 maj 2013. ...

19 maj

Taxirånare stoppad med spikmatta
En taxichaufför rånades på sin bil i Skutskär natten till i dag. Gärningsmannen - en 20-årig man från Gävle - hotade taxichauffören med en hammare och en skruvmejsel. Efter en timmes polisjakt kunde p...

16 maj

"Ja, taxi är en viktig del av kollektivtrafiken"
...

16 maj

Nu ska taxiskojarna stoppas i Stockholm
Arlanda Express stoppar dyra taxibilar i sina egna taxiköer vid Centralstationen, och Stockholms Hamnar gör likadant vid kryssningsterminalen i Frihamnen, och vid Tallink Siljas och Vikings terminaler...

15 maj

Taxameter nödvändig för rättvis konkurrens
Taxametern behövs i taxibilar för att komma till rätta med fiffel och orättvis konkurrens, menar Claudio Skubla på Svenska Taxiförbundet. ”Vi är för fri konkurrens, men det ska ske på lika villkor”, s...

15 maj

Inbjudan till seminarier i Almedalen 2013
Under årets Almedalsvecka arrangerar Svenska Taxiförbundet två seminarier – ett inom ramen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, och ett i egen regi. Välkommen!...

14 maj

Snar lösning för återkoppling av ogiltiga taxibehörigheter
Arbetet med att hitta en lösning för återkoppling av ogiltiga taxiförarlegitimationer är inne i en slutfas. Nu startar Svenska Taxiförbundet ett projektarbete som syftar till att sjösätta ett kontroll...

13 maj

Öppet brev från Transportstyrelsens generaldirektör om Uber
Med anledning av den diskussion som förts inom sociala medier om att tjänsten Uber kräver att Transportstyrelsen ska lätta på reglerna för taxameter, har Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Wi...

13 maj

Taxirån april 2013
Under april månad 2013 har nio rån (preliminär uppgift) mot taxi anmälts i hela landet. Av dessa skedde inga med skjutvapen. ...

13 maj

Nya föreskrifter för taxitrafik
Prisinformationen för taxi ska alltid vara synlig. Även när taxifordonet står still. Det är den huvudsakliga förändringen i Transportstyrelsens uppdaterade föreskrifter om taxitrafik som träder i kraf...

7 maj

Facket och taxibranschen dömer ut bidragen
Bidrag är olämpliga inom taxibranschen. Det tycker både facket och branschorganisationen Svenska Taxiförbundet. ...

6 maj

Taxi vill slippa trängselskatt
Båda intresseorganisationerna Taxiförbundet och Bussbranschens Riksförbund vill ta bort trängselskatt för taxi och bussar. Lättnaderna kommer enligt intresseorganisationerna få fler att välja buss och...

6 maj

Debatt: Höj trängselskatten för privatbilister
Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser ökar, vilket går tvärtemot de svenska klimatmålen. Därför måste skillnaden mellan att resa med privata bilar och kollektiva färdmedel som buss och taxi vara stor o...

3 maj

Trafikutskottet vill ha förbättrade villkor inom åkeri- och taxibranscherna
Trafikutskottet föreslår ett skyndsamt införande av redovisningscentraler för taxi och en översyn av taxibranschen. Utskottet föreslår att riksdagen gör sammanlagt fyra tillkännagivanden i dessa frågo...

3 maj

Befria buss och taxi från trängselskatt
För att människor ska välja att ställa bilen och resa kollektivt krävs att skillnaden är stor och tydlig. Befria buss- och taxitrafiken från trängselskatt och höj den för privatbilismen, skriver Göran...

2 maj

Svenska Taxiförbundet till angrepp mot taxiappen Uber
Dagens Opinion: Transportstyrelsen skyddar taxi-industrin och trakasserar förare och kunder. Det anser taxitjänsten Uber som dragit igång en stor kampanj mot myndigheten. Nu går Svenska Taxiförbundet ...

2 maj

Taxi kan släppas in i Göteborgs kollektivkörfält
Taxibilar kan komma att få köra i bussfilerna i Göteborg. Efter sommaren väntas systemet testas och om det går bra bör det permanentas. Det säger trafiknämndens ordförande, Socialdemokraten Johan Nyhu...

30 april

Dags för krafttag mot fusket i yrkestrafiken
Det är oacceptabelt att seriösa taxiförare och åkare får lida för att andra inte följer reglerna. Därför vill regeringen nu ge Transportstyrelsen i uppdrag att fördjupa analysen kring taxifusk samt de...

30 april

Trafiksäkerheten i fokus för regeringen
Regeringen ska under 2013 och fram till våren 2014 sätta ett särskilt fokus på trafiksäkerhetsfrågorna. ...

26 april

Om Ubers aktion mot Transportstyrelsen m.fl.
Med anledning av företaget Ubers nätbaserade kampanj med grundlösa påhopp på Transportstyrelsen vill Svenska Taxiförbundet bidra med följande klargörande....

25 april

”Biogasproduktionen kan mångfaldigas”
På uppdrag av Energigas Sverige har WSP gjort en studie som visar att produktionen av biogas i Sverige kan tiofaldigas fram till 2030. Men då krävs tuffa styrmedel. ...

18 april

Regeringen tar krafttag mot alkohol och droger i trafiken
Regeringen ger idag Trafikverket i uppdrag att samordna myndigheternas arbete med samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT). ...

17 april

Pretto ny generalsekreterare i IRU
Kanadensaren Umberto de Pretto är vald till ny generalsekreterare i den internationella vägtransportunionen IRU. Han efterträder Martin Marmy som avgår efter 20 år på den befattningen. Pretto tillträd...

16 april

Riklig nederbörd gav låga utsläpp
Sveriges utsläpp av växthusgaser var rekordlåga år 2012. Minskningen beror bland annat på svag konjunktur och riklig nederbörd, enligt Naturvårdsverket ...

10 april

Taxiförare dödad i tjänst
En förare från taxibolaget 020 avled natten mot onsdagen efter att ha misshandlats. Chauffören förklarades död vid ankomsten till sjukhuset. Två personer har gripits i samband med brottet, skriver Dag...

8 april

Svenska Taxiförbundets kansli har fått sitt miljöcertifikat förlängt
Svenska Taxiförbundets kansli tillämpar miljöledningssystemet Grön Taxi. Kansliets miljöarbete har nyligen godkänts för ytterligare två år efter en extern revision. ...

26 mars

Jernhusen in i Fördubblingsprojektet
Jernhusen tar en aktivare roll i projekt kring infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken och därmed underlätta fördubblingsmålet....

26 mars

Månadsrapportering är ett välkommet krafttag mot fiffel
All förändring är en försämring. Det blir den felaktiga slutsatsen för den som följer den skeva debatt som pågått med anledning av Månadsuppgiftsutredningen och regeringens väntade förslag i slutet av...

25 mars

"Släpp in taxi i bussfilen"
GP Ledaren den 25 mars 2013:...

22 mars

Svag bussbransch hotar fördubblingsmålet
En ny rapport från BR om trafikföretagens ekonomi visar på en fortsatt låg ekonomisk utvecklingskraft för bussbranschen. Det hotar kollektivtrafikens fördubblingsmål, enligt BR....

15 mars

Bristfälligt underlag i redovisningen av regeringsuppdraget "regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg"
- Förslagen om återkommande tillståndsmätningar, ett utökat riskvärderingssystem och en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken är i rätt riktning. Men det är skralt att de genomfö...

14 mars

Uppföljning av nationell strategi för regional konkurrenskraft
Tillväxtverket har på regeringens uppdrag gjort en uppföljning av "En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007—2013." ...

13 mars

Gävle Taxi 129000 AB certifierat
Gävle Taxi 129000 AB har erhållit förnyad certifiering för sitt miljö- och transportkvalitetsledningssystem Säker Grön Taxi...

13 mars

Fler följer Partnersamverkans gemensamt utarbetade standard i upphandlingar
De som upphandlar kollektivtrafik har blivit klart bättre på att följa branschens egna rekommendationer om bland annat index och standardisering av bussar. Det konstaterar Bussbranschens Riksförbund, ...

12 mars

Ska yrkesförare behöva genomgå drogtest?
Intresset för drogtester bland arbetsgivare sägs ha ökat kraftigt de senaste åren. Fackförbunden är generellt kritiska till slumpmässiga drogtester. ...

12 mars

Kortare tidsfrist för att klara prov i yrkeskunnande
Från den 8 juni 2013 har den som vill driva taxitrafik eller köra taxi kortare tid på sig att klara samtliga delprov i yrkeskunnande för taxitrafik eller yrkeskunnande för taxiförarlegitimation. För g...

11 mars

Nytt förslag om krav på lokalkännedom för taxiförare
Transportstyrelsen gör helt om i frågan om krav på lokalkännedom för taxiförare. I rapporten från regeringsuppdraget ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg” föreslås att det bör vara...

11 mars

Ny lag om betalning
Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider. ...

5 mars

Alltfler arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret
Statistik från 2012 visar att antalet utdrag ur belastningsregistret ökade med mer än 20 procent jämfört med samma tid föregående år. ...

1 mars

Krafttag mot svarttaxi i Uddevalla
Nya taxiplatser, förbud mot infart vid taxistationen och information ska stoppa olaglig taxi....

22 februari

Malmö - Företrädare för Taxiverket åtalade för ekonomisk brottslighet
Tre företrädare för Taxiverket i Malmö stod igår inför rätten i Malmö. Alla åtalas för ekonomisk brottslighet i olika grad. VD:n i bolaget misstänks också för det mord som skedde i Taxiverkets lokaler...

21 februari

Taxi Helsingborg vann Lund
Taxi Helsingborg AB tar över färdtjänsten i Lund. Det beslutade Tekniska nämnden i Lund vid sitt sammanträde 13 februari....

21 februari

Bra 2012 för Bilprovningen
Bilprovningen gjorde ett bra resultat 2012, framför allt lyfte siffrorna genom att 70 stationer avyttrades, liksom de flesta fastigheter. Trots monopoltappet är bolaget ännu marknadsledande....

21 februari

Fler laddplatser på Stockholm Arlanda Airport
Stockholm Arlanda Airports satsning på laddplatser för elbilar fortsätter. På lågprisparkeringen Beta har 20 laddstolpar satts upp. De sex laddstolparna på hämta/lämna-parkeringen utanför Terminal 5 u...

19 februari

Misstänkt för mordet på taxikontoret i Malmö överlämnade sig till Polisen
En man har sedan länge efterlysts som misstänkt för mordet på f.d. Taxiverkets kontor i Malmö i november 2011. Mannen överlämnade sig själv till Polisen under måndagen. ...

19 februari

Skåne - Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd
Den upphandling som genomfördes 2012 där bl.a. Taxi Kurir i Malmö tilldelades ett stort antal färdtjänst-uppdrag i Skåne överklagades under hösten till Kammarrätten som nu har meddelat att man inte be...

18 februari

Elva taxirån i januari
Under januari månad 2013 har sju taxirån (prel. uppgift) anmälts i hela landet. Av dessa skedde tre med skjutvapen, ett i Stockholm och två i Skåne. ...

15 februari

Taxi Helsingborg AB ny färdtjänstentreprenör i Lund
I konkurrens med Taxi Kurir i Malmö AB och Taxi Skåne AB har Taxi Helsingborg AB tilldelats färdtjänstuppdragen för Lunds Kommun med trafikstart 2013-10-01. ...

13 februari

Ett år med ny kollektivtrafiklag: Behov av ökad tydlighet och öppenhet
Trafikanalys har ett regeringsuppdrag att utvärdera den nya kollektivtrafiklagen. Årets rapport visar att förändringarna går långsamt och att det finns ett stort behov av ökad tydlighet, öppenhet, eng...

11 februari

Tanja Ilic har slutat som vd i Taxi Stockholm
Taxi Stockholm söker nu ny vd efter att Tanja Ilic för en tid sedan lämnat bolaget och befattningen som verkställande direktör. Rekryteringsprocessen är i full gång och tills en ny vd är på plats är H...

9 februari

Taxichaufförer utsatta för brott
Malmö. Två gånger under lördagskvällen utsattes taxichaufförer för brott. Vid båda tillfällena var gärningsmännen passagerare. Tre män har gripits....

8 februari

Trögt för nya kollektivtrafiklagen
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna tycks ännu inte ha förstått sin nya uppgift att verka aktivt för att främja kollektivtrafiken oavsett utförare, och att lämna nödvändigt utrymme åt kommersiel...

8 februari

Körkortslös = arbetslös?
Unga svenskar struntar i att ta körkort - och allt fler inom den kategorin blir arbetslösa. Den varningen kommer från STR via tidningen Motorföraren. ...

7 februari

Rekord för restaurangerna
2012 omsatte restaurangbranschen för första gången över 100 miljarder kronor. Det visar en sammanställning av SCB:s restaurangindex och detta gynnar också besöksnäringen. ...

6 februari

Storbranden i Båstad - avspärrningar hävda
Avspärrningarna i Båstad i samband med gårdagens brand i SverigeTaxi Båstads lokaler är nu hävda. Förödelsen är enorm och värst drabbades samarbetspartnern JIBE Buss som blev av med fyra skolskjutsfor...

5 februari

SverigeTaxi Båstads lokaler nerbrunna
SverigeTaxi Båstads lokaler har på morgonen brunnit ner till grunden.Enligt de första rapporterna från SR P4 Radio Kristianstad fanns taxifordon både inne i lokalerna och i direkt anslutning utanför....

29 januari

Taxiföraren Magnus Sjödahl tar plats i Riksdagen
Taxiföraren Magnus Sjödahl, fram tills nu verksam i Taxi Skåne, får en plats i Riksdagen för KD. "Jag önskar att jag kan bidra till att återskapa förtroendet för svensk taxinäring." säger Magnus. ...

25 januari

Kritiken mot Skånetrafiken växer
Trots att klagomålen har haglat över färdtjänsten sen Skånetrafiken tog över bokningarna i oktober förra året, så har inget hänt. Nu har Kristianstad kommun fått nog....

25 januari

Omregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden fortskrider
Ägarna i Bilprovningen delar bolaget i två delar. Efter delningen blir Bilprovningen ett helstatligt bolag med ett rikstäckande stationsnät. De tidigare minoritetsägarna blir ägare till det sydvästra ...

21 januari

24-årig kvinna med kniv kapade taxi
En 24-årig kvinna tvingade till sig en taxibil i Bjuv tidigt på söndagsmorgonen. Kvinnan hotade taxichauffören med kniv....

21 januari

Taxiförare agerade barnmorska
Taxichauffören Håkan Johansson, 45, fick en minst sagt annorlunda arbetsdag i tisdagUnder en körning av en gravid kvinna till förlossningen, bestämde sig bebisen för att komma ut – i taxin. Och Håkan...

18 januari

Taxifusket minskar
Halvering av svarta inkomster. Det påstår Skatteverket som sett en tydlig tendens när man granskat åkerier som är anslutna till en taxiväxel. ...

16 januari

Per Juth ny förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Thomas Winskog lämnar förbundet med pension den 31 mars. Hans efterträdare är nu rekryterad. Han heter Per Juth och tillträder som ny förbundsdirektör den 1 apr...

15 januari

Taxiåkare allvarligt skadad vid olyckan Tranarpsbron
I olyckan på E4 mellan Örkelljunga och Åstorp drabbades ägaren till Taxi-Bosse i Örkelljunga illa. Han finns nu på sjukhus och befaras enligt uppgift ha allvarliga skador på bägge benen. Ett mycket st...

14 januari

Fler elbilar på svenska vägar än någonsin tidigare
Aldrig tidigare har det funnits så många elbilar i trafik som nu, enligt nya siffror från Transportstyrelsen som Ekot tagit del av. Och 2012 skedde rekordmånga nyregistreringar. Men för att utveckling...

11 januari

Vellinge Taxi till Svedala
Nu är det klart att Vellinge Taxi tar över färdtjänsten i Svedala. Förstärkt med personal och bilar från Svedala Taxi förbereder bolaget och dess vd Jörgen Nilsson starten den första februari. ...

10 januari

De vann Stora Trafiksäkerhetspriset!
Safeway 2 School, Närkefrakt och Ford fick 9 januari ta emot Stora Trafiksäkerhetspriset 2013 i var sin kategori på Transportforum i Linköping 9 januari....

9 januari

VW stoppar gas-taxi efter problem
Slut för gasdrivna VW Passat som taxi i Sverige. VW stoppar försäljningen efter problem med växellådan....

7 januari

Taxichaufför rånad i Malmö
En taxichaufför rånades på en okänd summa pengar av fyra gärningsmän i stadsdelen Husie i Malmö sent på fredagskvällen....