Nyheter

26 mars

Jernhusen in i Fördubblingsprojektet
Jernhusen tar en aktivare roll i projekt kring infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken och därmed underlätta fördubblingsmålet....

26 mars

Månadsrapportering är ett välkommet krafttag mot fiffel
All förändring är en försämring. Det blir den felaktiga slutsatsen för den som följer den skeva debatt som pågått med anledning av Månadsuppgiftsutredningen och regeringens väntade förslag i slutet av...

25 mars

"Släpp in taxi i bussfilen"
GP Ledaren den 25 mars 2013:...

22 mars

Svag bussbransch hotar fördubblingsmålet
En ny rapport från BR om trafikföretagens ekonomi visar på en fortsatt låg ekonomisk utvecklingskraft för bussbranschen. Det hotar kollektivtrafikens fördubblingsmål, enligt BR....

15 mars

Bristfälligt underlag i redovisningen av regeringsuppdraget "regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg"
- Förslagen om återkommande tillståndsmätningar, ett utökat riskvärderingssystem och en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken är i rätt riktning. Men det är skralt att de genomfö...

14 mars

Uppföljning av nationell strategi för regional konkurrenskraft
Tillväxtverket har på regeringens uppdrag gjort en uppföljning av "En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007—2013." ...

13 mars

Gävle Taxi 129000 AB certifierat
Gävle Taxi 129000 AB har erhållit förnyad certifiering för sitt miljö- och transportkvalitetsledningssystem Säker Grön Taxi...

13 mars

Fler följer Partnersamverkans gemensamt utarbetade standard i upphandlingar
De som upphandlar kollektivtrafik har blivit klart bättre på att följa branschens egna rekommendationer om bland annat index och standardisering av bussar. Det konstaterar Bussbranschens Riksförbund, ...

12 mars

Ska yrkesförare behöva genomgå drogtest?
Intresset för drogtester bland arbetsgivare sägs ha ökat kraftigt de senaste åren. Fackförbunden är generellt kritiska till slumpmässiga drogtester. ...

12 mars

Kortare tidsfrist för att klara prov i yrkeskunnande
Från den 8 juni 2013 har den som vill driva taxitrafik eller köra taxi kortare tid på sig att klara samtliga delprov i yrkeskunnande för taxitrafik eller yrkeskunnande för taxiförarlegitimation. För g...

11 mars

Nytt förslag om krav på lokalkännedom för taxiförare
Transportstyrelsen gör helt om i frågan om krav på lokalkännedom för taxiförare. I rapporten från regeringsuppdraget ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg” föreslås att det bör vara...

11 mars

Ny lag om betalning
Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider. ...

5 mars

Alltfler arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret
Statistik från 2012 visar att antalet utdrag ur belastningsregistret ökade med mer än 20 procent jämfört med samma tid föregående år. ...

1 mars

Krafttag mot svarttaxi i Uddevalla
Nya taxiplatser, förbud mot infart vid taxistationen och information ska stoppa olaglig taxi....