Nyheter

30 maj

Karin Svensson Smith ny ordförande för Resenärsforum
Karin Svensson Smith har valts till ny ordförande för Resenärsforum. Hon har en lång erfarenhet - bl a tolv år i riksdagens trafikutskott - av opinionsarbete för att kollektivtrafiken ska ha en krafti...

30 maj

Transportstyrelsen ska se över lastbils- och taxitrafik
Idag beslutar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att göra fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom taxitrafiken samt om det finns särskilda problem med regelefterlevnad inom den så k...

29 maj

Trafikmyndigheter ifrågasätter mobilförslag
Transportstyrelsen och Trafikverket är tveksamma till om regeringens förslag om mobilanvändning under bilkörning ökar trafiksäkerheten, skriver tidningen Riksdag & Departement....

28 maj

Avreglering gav fler taxifordon
På uppdrag av Konkurrensverket har VTI sammanställt erfarenheter av fyra marknadsförändringar i transportsektorn - inrikesflyg, persontrafik på järnväg, fordonsbesiktning och taxi....

22 maj

Riksdagen biföll Trafikutskottets krav på åtgärder inom taxi
Riksdagens trafikutskott ställde utifrån motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ett antal krav på regeringen om taxibranschen och som bifölls av Riksdagen den 22 maj 2013....

21 maj

TaxiForum MittÖst ställs in
Svenska Taxiförbundet har beslutat att ställa in TaxiForum MittÖst den 29-30 maj 2013. ...

19 maj

Taxirånare stoppad med spikmatta
En taxichaufför rånades på sin bil i Skutskär natten till i dag. Gärningsmannen - en 20-årig man från Gävle - hotade taxichauffören med en hammare och en skruvmejsel. Efter en timmes polisjakt kunde p...

16 maj

"Ja, taxi är en viktig del av kollektivtrafiken"
...

16 maj

Nu ska taxiskojarna stoppas i Stockholm
Arlanda Express stoppar dyra taxibilar i sina egna taxiköer vid Centralstationen, och Stockholms Hamnar gör likadant vid kryssningsterminalen i Frihamnen, och vid Tallink Siljas och Vikings terminaler...

15 maj

Taxameter nödvändig för rättvis konkurrens
Taxametern behövs i taxibilar för att komma till rätta med fiffel och orättvis konkurrens, menar Claudio Skubla på Svenska Taxiförbundet. ”Vi är för fri konkurrens, men det ska ske på lika villkor”, s...

15 maj

Inbjudan till seminarier i Almedalen 2013
Under årets Almedalsvecka arrangerar Svenska Taxiförbundet två seminarier – ett inom ramen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, och ett i egen regi. Välkommen!...

14 maj

Snar lösning för återkoppling av ogiltiga taxibehörigheter
Arbetet med att hitta en lösning för återkoppling av ogiltiga taxiförarlegitimationer är inne i en slutfas. Nu startar Svenska Taxiförbundet ett projektarbete som syftar till att sjösätta ett kontroll...

13 maj

Öppet brev från Transportstyrelsens generaldirektör om Uber
Med anledning av den diskussion som förts inom sociala medier om att tjänsten Uber kräver att Transportstyrelsen ska lätta på reglerna för taxameter, har Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Wi...

13 maj

Taxirån april 2013
Under april månad 2013 har nio rån (preliminär uppgift) mot taxi anmälts i hela landet. Av dessa skedde inga med skjutvapen. ...

13 maj

Nya föreskrifter för taxitrafik
Prisinformationen för taxi ska alltid vara synlig. Även när taxifordonet står still. Det är den huvudsakliga förändringen i Transportstyrelsens uppdaterade föreskrifter om taxitrafik som träder i kraf...

7 maj

Facket och taxibranschen dömer ut bidragen
Bidrag är olämpliga inom taxibranschen. Det tycker både facket och branschorganisationen Svenska Taxiförbundet. ...

6 maj

Taxi vill slippa trängselskatt
Båda intresseorganisationerna Taxiförbundet och Bussbranschens Riksförbund vill ta bort trängselskatt för taxi och bussar. Lättnaderna kommer enligt intresseorganisationerna få fler att välja buss och...

6 maj

Debatt: Höj trängselskatten för privatbilister
Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser ökar, vilket går tvärtemot de svenska klimatmålen. Därför måste skillnaden mellan att resa med privata bilar och kollektiva färdmedel som buss och taxi vara stor o...

3 maj

Trafikutskottet vill ha förbättrade villkor inom åkeri- och taxibranscherna
Trafikutskottet föreslår ett skyndsamt införande av redovisningscentraler för taxi och en översyn av taxibranschen. Utskottet föreslår att riksdagen gör sammanlagt fyra tillkännagivanden i dessa frågo...

3 maj

Befria buss och taxi från trängselskatt
För att människor ska välja att ställa bilen och resa kollektivt krävs att skillnaden är stor och tydlig. Befria buss- och taxitrafiken från trängselskatt och höj den för privatbilismen, skriver Göran...

2 maj

Svenska Taxiförbundet till angrepp mot taxiappen Uber
Dagens Opinion: Transportstyrelsen skyddar taxi-industrin och trakasserar förare och kunder. Det anser taxitjänsten Uber som dragit igång en stor kampanj mot myndigheten. Nu går Svenska Taxiförbundet ...

2 maj

Taxi kan släppas in i Göteborgs kollektivkörfält
Taxibilar kan komma att få köra i bussfilerna i Göteborg. Efter sommaren väntas systemet testas och om det går bra bör det permanentas. Det säger trafiknämndens ordförande, Socialdemokraten Johan Nyhu...