Nyheter

24 juli

Konkurrensverket ingriper inte mot marknadsmissbruk
Konkurrensverket har till uppgift att arbeta för en fungerande konkurrens och ska med stöd av konkurrenslagen motverka bland annat missbruk av dominerande ställning. Några sådana mål i domstol verkar ...

4 juli

Oseriös taxi i Almedalen
Skinnade kunder, hotad hotellpersonal och en solkad Sverigebild! Hur får vi en bättre tillsyn av taxi? Det var temat för Svenska Taxiförbundet seminarium i Almedalen tisdagen den 2 juli. Förbundet had...

4 juli

Fördubblad kollektivtrafik i Almedalen
Går det att fördubbla kollektivtrafiken? Det var kärnfrågan vid Partnersamverkans seminarium i Almedalen i tisdags. Bo Bylund, ordförande i Svenska Taxiförbundet deltog och markerade taxis roll so...

1 juli

Lars Dornerus avgår
Lars Dornerus, vd i bolagen Svetax Invest AB, Flygtaxi Sverige AB och Svetax Taxiförsäkring AB, lämnar samtliga uppdrag den 1 juli 2013. Lars Dornerus och styrelsen har kommit överens om att gå skilda...

1 juli

Fågelviksgruppen köper Stor & Liten
Ett av Sveriges största taxiföretag, Fågelviksgruppen, har köpt taxibolaget Stor & Liten med verksamhet i hela Gästrikland. ...