Nyheter

16 november

Dags för årets stora Novemberkonferens
Välkommen till Svenska Taxiförbundets stora Novemberkonferens med tema Konkurrens på lika villkor. Huvudämnen för dagarna två är Rikspolisstyrelsens och Transportstyrelsens gemensamma regeringsuppdrag...

8 november

Utredningen om Redovisningscentraler för taxi ute på remiss
Regeringen gav den 25 juli 2012 kammarrättslagråd Christer Sjödin i uppdrag att med stöd av taxinäringen och berörda myndigheter analysera och föreslå vilka krav som ska ställas för att förbättra taxi...

3 november

Taxibilar kontrollerar luftföroreningar
Små instrument på taxibilarnas tak registrerar föroreningshalterna i Stockholmsluften i ett samarbete mellan Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet och Taxi Stockholm....

30 oktober

Snabbare fram för taxi i Göteborg
På Nils Ericssonsgatan och delar av Nya allén får nu taxibilar använda samma körfält som kollektivtrafiken. Sedan tidigare är 20 kollektivfiler öppna för taxi i Göteborg, nu tillkommer ytterligare två...

30 oktober

Vellinge tar över en del färdtjänst
Efter den hårda kritiken mot färdtjänsten i Skånetrafikens regi, har Vellinge Taxi nu tagit över en del körningar i kommunen. ...

28 oktober

Friåkare rasar mot nya taxiregler
I Helsingborg har det länge varit kaos med många taxibilar och privatbilister som ska hämta eller lämna passagerare utanför Knutpunkten. Nu ska bommar stoppa alla bilar som inte tecknar avtal - ett be...

27 oktober

Taxibolag i Stockholm tar drygt 2 000 kronor per mil – kunderna rasar
Oskäligt höga taxipriser från vissa bolag fortsätter irritera kunder, främst i storstäderna. Transportstyrelsen har gjort en kartläggning av priserna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Taxikunderna i hu...

22 oktober

Hög tid att anmäla dig till Skattemanifestationen 2013
Onsdagen den 20 november går Skattemanifestationen 2013 av stapeln. Svenska Taxiförbundet är medarrangör....

22 oktober

Debatt: Undanta taxi och annan kollektivtrafik från dubbförbud
Taxi är en flexibel, tillgänglig och miljövänlig del av kollektivtrafiken. Stockholms stad måste nu undanta taxi och övrig kollektivtrafik från förbudet mot dubbdäck, skriver företrädare för Svenska T...

21 oktober

Vägledning för företag som vill samarbeta i upphandlingar
Konkurrensverket har tagit fram en interaktiv vägledning som beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar....

21 oktober

Statliga pengar till forskning om effektivare kollektivtrafik
VTI har fått drygt 4,5 miljoner kronor i forskningsfinansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att under de kommande åren ta fram ny kunskap om hur man skapar bättre samordning k...

18 oktober

Skärpta regler för prat i mobilen
Regeringen har beslutat att skärpa kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet i trafiken genom att föreskriva om penningböter för förare som ägnar sig åt aktiviteter som användande av ...

11 oktober

Taxibranschen redovisar fel i deklarationen
Kan leda till stora skatteskulder Sju av tio redovisningar i taxibranschen är felaktiga. Det visar granskningar från Skatteverket. ...

10 oktober

Stefan Sedin ny VD för Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Stefan Sedin som ny VD för Svensk Kollektivtrafik. Stefan kommer närmast från Eskilstuna Energi och Miljö AB, där han de senaste åren varit ansvarig för ett...

10 oktober

Debatt: Regeringen måste våga höja trängselskatten kraftigt
Trängselskatten i Stockholm syftar till att minska trängseln och förbättra miljön. Om regeringen menar allvar med trängselskattens miljömål måste den snarast höja den till en nivå där det blir ekonomi...

8 oktober

Bättre upphandlingar ger fler resenärer för mindre pengar
Kommuner och landsting behöver förbättra sina upphandlingar av kollektivtrafik. Nu finns nya omarbetade modellavtal för hur beställare kan få fler resenärer för mindre pengar – använd dem. Det skriver...

5 oktober

Debatt: Chockhöj trängselskatten
Om regeringen menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen....