Nyheter

28 januari

Boka TaxiForum 2014!
Snart är det dags för Svenska Taxiförbundet nationella TaxiForum 2014 i Umeå och Falkenberg. Temat för de bägge arrangemangen är taxis roll i kollektivtrafiken och inslagen kommer att belysa hur taxib...

27 januari

Replik: ”Hälften av stockholmarna är beroende av bil”
Replik: Urbaniseringen gör inte bilen onödig. En ny form av urban bilism kommer att växa fram med bilpooler och olika former av hyrupplägg och taxitjänster, skriver Anna Wersäll på Stockholms handelsk...

26 januari

”Bilen blir alltmer onödig i takt med urbaniseringen”
Otvetydig trend. Vi fortsätter att söka oss till stora städer för närhetens och täthetens skull. Det gynnar miljön. Bilismen i städer har blivit omodern och kontraproduktiv. Väst kan redan ha passerat...

22 januari

Färdtjänstbolag får nya ägare
Fågelviksgruppen, Sveriges största aktör inom taxi, köper Taxi Helsingborg som i höstas vann upphandlingen av färdtjänsten i Lund....

17 januari

Konkurrensverket stämmer Swedavia på konkurrensskadeavgift
Marknadsdomstolen slog i dom den 23 november 2011 fast att Swedavia missbrukade sin dominerande ställning när man tog ut en särskild ”skyltavgift” av de taxiföretag som hämtade kunder vid Arlanda flyg...

16 januari

Västtrafik satsar på närtrafik med taxi
20 januari inleds en utbyggd Närtrafik i Västra Götalandsregionen. Målet är att skapa fler resmöjligheter mellan landsbygd och tätort i områden där det saknas underlag för vanlig busstrafik, skriver R...

15 januari

Kommuner återfår makt om upphandling
Kommuner och andra offentliga upphandlare får utökade möjligheter att välja när EU:s direktiv om upphandlingar görs om. ...

13 januari

Ny taxijätte vill ta över färdtjänsten från Tuwa
Turerna kring Tuwa har fått konkurrenterna att vädra morgonluft. Taxi 10 000 från Vagnhärad köper Eskilstuna Taxi och moderbolaget utmanar Tuwa om färdtjänsten i Sörmland....

10 januari

Nytt förslag mot taxifusket
Genom redovisningscentraler ska fusk inom taxibranschen stoppas, enligt ett utredningsförslag. Ett förslag som välkomnas av flera taxiföretag i Sundsvall. – Branschen behöver rensas upp, säger chauf...

3 januari

Taxifusket ska stävjas
Näringsdepartementet föreslår särskilda redovisningscentraler, kopplade till varje taxibils taxameter, för att minska fusket. Enligt Skatteverket fuskas det i taxibranschen för uppskattningsvis en mil...

3 januari

Lagförslag för att komma åt skattefusket i taxibranschen
För att komma till rätta med skattefusket i taxibranschen föreslås redovisningscentraler dit informationen i taxibilarnas taxametrar överförs....

3 januari

Så ska fusket i taxibranschen stoppas
Taxibranschen beräknas årligen undanhålla skatt för hundratals miljoner kronor. Genom att inrätta redovisningscentraler dit informationen från taxametrarna överförs ska fusket stoppas, enligt ett utre...