Nyhet 17 april 2014


Juridisk tjänst för medlemmar


Svenska Taxiförbundet har tecknat ett samarbetsavtal med externa jurister som ger medlemmar och anslutna företag tillgång till stöd och rådgivning. Efter eget val kan de föra medlems talan inför t.ex. domstolar och andra myndigheter.


Inledningsvis ska du vända dig till Svenska Taxiförbundets kontakt i detta samarbete, Pär Cronhult, telefon 0733-264400.

Pär Cronhult är själv expert på upphandlings- och konkurrensrätt. Om din fråga skulle röra t.ex. trafikskador, avtalsrätt, fastighets-/hyresrätt, arbetsrätt eller andra delar inom juridiken hänvisar han dig till experter inom respektive område. 

För mer information, kontakta chefjurist Anders Berge enligt nedan.
Kontakt:

Anders Berge

Anders Berge
Chefjurist

anders.berge@taxiforbundet.se
08 566 21 668
0705 36 37 46

<< Tillbaka