Nyhet 17 april 2014


Juridisk tjänst för medlemmar


Svenska Taxiförbundet har tecknat ett samarbetsavtal med externa jurister som ger medlemmar och anslutna företag tillgång till stöd och rådgivning inom bl a upphandling och konkurrensrätt. Efter eget val kan de föra medlems talan inför t ex domstolar och andra myndigheter.


För mer information, kontakta chefjurist Anders Berge enligt nedan.
Kontakt:

Anders Berge

Anders Berge
Chefjurist

anders.berge@taxiforbundet.se
08 566 21 668
0705 36 37 46

<< Tillbaka