Nyheter

3 juli

Se Förbundets seminarier i Almedalen i din dator
Missade du Svenska Taxiförbundets seminarier under Almedalsveckan 2014 kan du se två av dem i din dator - Nollvision för färdtjänsten och Taxis ekonomiska villkor....

30 juni

HUI-rapport om mångfald och integration i taxibranschen
Varannan förvärvsarbetande inom taxi är född utomlands. Fler än hälften av alla egna företagare i taxibranschen är födda utomlands. Det visar SCB-statistik och en färsk rapport som Handelns Utrednings...

29 juni

Åkare saltade taxinota - resan blev dubbelt så dyr
En taxiresa som i vanliga fall kostar runt hundralappen kan under helger när det kommer mycket turister landa på det dubbla. Nu varnar Svenska Taxiförbundet för oseriösa friåkare....

24 juni

Riksdagen säger ja till Redovisningscentraler för taxi
Riksdagen har röstat ja till regeringens proposition Redovisningscentraler för taxi. Dessutom riktade riksdagen en uppmaning till regeringen att möjligheten till taxameterundantag bör tas bort. ...

18 juni

Förnybar diesel blir skattefri
Efter att EU-kommissionen har sagt nej till regeringens förslag om kvotplikt och ändrad beskattning på drivmedel skrotas nu förslaget. Detta ska inte stoppa den snabba utveckling av förnybara drivmede...

14 juni

Branschens rövare är problemet
Den förre Moderatledaren Ulf Adelsohn skriver i sina nyutkomna, mycket läsvärda memoarer om avregleringen av taximarknaden i Stockholm. Han frammanar bilden av en bransch hårdare, och sämre, styrd än ...

13 juni

Taxiförbundet: Uber snedvrider konkurrensen
De senaste dagarna har flera europeiska storstäder drabbats av trafikstörningar när taxichaufförer protesterar mot det amerikanska taxiföretaget Uber. Även i Sverige ses Uber som problematiskt, och Ta...

12 juni

Förslag för ökad trygghet för taxiresenärer
Regeringen har i dag beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag för en ökad trygghet för taxiresenärer. Ändringen ingår i en rad åtgärder som regeringen föreslår för att förbättra re...

11 juni

Information om läget kring Behörighetskontrollen
Den 16 juni sjösätts tjänsten behörighetskontroll i form av ett pilotprojekt. Anslutning av abonnenter påbörjas i augusti....

11 juni

Skatteverkets informationsträffar om nya regler för taxiföretag
Nu får alla inkomster som registreras i taxametern bokföras med körpassrapporten som gemensam verifikation. Nya informationsträffar är planerade i Jönköping och Linköping i september. Redan nu går det...

10 juni

Debatt: Höj trängselskatten kraftigt för privatbilismen
Frigör trängselskatten från finansieringen av infrastruktur. Och höj trängselskatten kraftigt för privatbilismen. Först då kan regeringens och riksdagens klimatmål nås, skriver Per Juth och Claudio Sk...

6 juni

Konkurrensverket har tagit fram en interaktiv vägledning angående företagssamarbete vid upphandlingar.
Vägledningen beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar....

6 juni

Priset från city till Arlanda: 3 200 kr
Här får Aftonbladet betala 3 200 kronor för en taxi från Stockholms city till Arlanda. Vi åker med ett av alla bolag som lever på att skinna turister på stora pengar. – Jag vill köra för så högt pris...

5 juni

Ny ordförande i Taxi Göteborg
På Taxi Göteborgs stämma i måndags kväll valdes Jan Johansson till Taxi Göteborgs nya styrelseordförande. Jan Johansson var till igår tillförordnad verkställande direktör för Taxi Göteborg, men tar nu...

5 juni

Sedin tar över Partnersamverkan
Ordförandeskapet för Partnersamverkan är roterande och nu lämnar Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag över till Stefan Sedin, Svensk Kollektivtrafik....

5 juni

Tågstrul – då går det bra för buss och taxi
När tågen står still flyttas trafiken, och pengarna, till buss och taxinäringen. Swebus har fått en femdubbling av resenärerna på sträckan Uppsala-Stockholm och Taxi Kurir ser ökad efterfrågan i Skåne...

5 juni

Gävle Taxi först med avancerad elbil
Gävle Taxi fortsätter att satsa på miljövänliga elbilar. Nu blir de först i landet med en elbil av märket Tesla som är den mest avancerade elbilen som finns på marknaden. – Det här är framtiden, säge...

5 juni

Så ska taxiskojarna stoppas
Sommaren står för dörren och många Stockholmsturister får ett dåligt första intryck när det visar sig att taxiresan blir betydligt dyrare än de räknat med. För att få bukt med problemet har regeringen...