Nyheter

27 augusti

Utan invandrare stannar taxi
Sverige har den största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda bland samtliga OECD-länder. Det finns dock några branscher där utlandsfödda har lyckats etablera sig och idag ...

27 augusti

Trafa - om lagstiftningen för särskilda persontransporter
Trafa (Trafikanalys) har haft i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om den lagstiftning som reglerar särskilda persontransporter. ...

14 augusti

Bussbranschen går framåt
De svenska bussföretagens ekonomi är klart förbättrad jämfört med tidigare år. Det framgår i årets statistikrapport om bussbranschen som Sveriges Bussföretag tagit fram....

14 augusti

TaxiKurir Göteborg och Flygtaxi Sverige i nytt avtal
Flygtaxi Sverige har slutit avtal med TaxiKurir Göteborg om att vara Flygtaxicentral för Göteborgsområdet, ett så kallat FTC. Avtalet gäller under fem år. ...

6 augusti

Snart fälls bommarna för taxizonen i Hyllie
Om en månad fälls bommarna för taxizonen i Hyllie. Då införs samma system som vid Centralen och endast taxibolag som går med på krav om utbildning, klädsel och riktpris släpps in. Utanför hamnar de s...