Nyhet 29 mars 2015


Taxiföretagen växer och blir färre


Taxinäringen förändras snabbt. Företagen blir större och färre. Samtidigt är ekonomin ansträngd. Det visar Branschläget 2015, Svenska Taxiförbundets årliga sammanställning om taxibranschen.


Sedan år 2000 har antalet taxibolag minskat med 21 procent. Antalet anställda har däremot ökat från 13.297 till 17.529. Siffrorna avser anställda och en försiktig uppskattning är att det fanns cirka 20.500 sysselsatta på heltid inom taxinäringen år 2006 och fler än 30.000 år 2014. Det visar Branschläget 2015, Svenska Taxiförbundets årliga sammanställning om taxibranschen.

- Konsolideringen inom taxibranschen har pågått ett tag nu och är en förutsättning för att företagen ska nå nödvändig lönsamhet. Bolag med stor omsättning har bättre förutsättningar än de mindre företagen, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Utvecklingen drivs på av branschens ekonomiska situation som är minst sagt ansträngd, vilket för med sig att företagen tvingas arbeta under mycket pressade marginaler. Den genomsnittliga rörelsemarginalen under hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. År 2013 var den 1,6 procent. För näringslivet totalt pendlar den mellan 5 och 8 procent.

- För att öka lönsamheten och lönerna krävs att marknaden för taxiresande växer och att skatterna och avgifterna, som är extremhöga för taxi, minskar. Alternativet är dyrare resor, säger Claudio Skubla.<< Tillbaka