Nyhet 27 april 2015


Debatt: Orimlig börda för taxiföretagen


Nya tekniska krav på taxameterinformation riskerar att bli ett hårt slag mot taxiföretagen, skriver Per Juth och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Upsala Nya Tidning den 27 april 2015:

Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016, vilken innebär skyldighet att tömma och spara uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler där informationen är tillgänglig för Skatteverket. Samtidigt beslutades dock att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst.

Trådlös överföring är i sig inget bekymmer för taxiföretagen. Men i skrivande stund är Svenska Taxiförbundet allvarligt oroat över hur detta tilläggsbeslut ska tolkas av regeringen. Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor.

Istället för att göra halt vid riksdagens beslut att överföringen ska ske trådlöst finns det signaler om att regeringen planerar att ställa långtgående krav på verifikation, som digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. I dag är det bara nya taxametrar, godkända enligt MID (Mätinstrumentdirektivet) som klarar detta.

Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i drygt 75 procent av Sveriges 16 452 taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35-50 000 kronor styck.

Men inte ens de företag som idag har MID-taxametrar skulle slippa extrakostnader. För att en befintlig MID-taxameter ska fungera ihop med nya funktioner för verifikation och kryptering krävs en kompletterande tillsatsanordning à cirka 4 000 kronor.

För flertalet taxiföretag skulle ett sådant regeringsbeslut vara en katastrof. Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

En lagstiftning som ställer krav på nya MID-taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna.

Den regeringsproposition som riksdagen behandlade grundar sig på utredningen Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den har som utgångspunkt att ett införande måste kunna ske så smidigt och till så låg kostnad för taxiföretagen som möjligt.

Utredaren menar att det i ett första led bör byggas ett system utifrån nu befintlig teknik för överföring och betonar att: "Enligt utredningens uppfattning ges Skatteverket och andra inblandade myndigheter goda möjligheter att upptäcka manipulation av utrustning redan genom kravet på överföring av taxameteruppgifter. De överförda uppgifterna kan då ge indikation på att dessa är manipulerade."

Svenska Taxiförbundet förutsätter att regeringen följer andemeningen i utredningens förslag och säkerställer att TX-godkända taxametrar även fortsättningsvis kan användas i taxiföretagens fordon.

Väljer regeringen att besluta om skarpare krav utgår vi ifrån att den också är beredd att låta staten stå för finansieringen av den pådyvlade tekniken - så som man har gjort i Tyskland och Belgien. Det blir ändå vinst i statskassan, såväl första året som åren därefter.

 
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka