Nyhet 14 april 2015


Regeringsbeslut kan kosta taxiföretagen en halv miljard kronor


Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler ska införas den 1 januari 2016. Nu riskerar regeringen att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. – Det vore en katastrof för landets taxiföretag, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.


Pressmeddelande den 14 april 2015:

- Det finns en uppenbar risk att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor och vore en katastrof för landets alla taxiföretagare, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Inför sjösättningen av den nya lagen om redovisningscentraler, som börjar gälla den 1 januari 2016, finns det signaler om att regeringen planererar att ställa långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. Det är tvärtemot förslaget i den utredning (Ds 2013:66) som föregick lagförslaget och Svenska Taxiförbundets och de seriösa taxiföretagens önskemål.

- Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i drygt 75 procent av Sveriges 16 452 taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35-50 000 kronor styck, säger Claudio Skubla.

Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

- En lagstiftning som ställer krav på nya taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna, säger Claudio Skubla.

 
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka