Nyhet 6 maj 2015


Samråd för revidering av trafikförsörjningsprogram


Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalandsregionen inbjuder trafikföretagen till samråd för revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Tid och plats: den 21 maj i Göteborg.


Kollektivtrafiksekretariatet som representerar den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) arbetar nu med en revidering av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram.

Under arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet sker samråd med olika intressenter såsom trafikföretag, kommuner m.fl.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

Trafikförsörjningsprogrammet ska bland annat beskriva behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen. Det ska också bes­kriva alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,

Vi inbjuder därför genom kollektivtrafikens branschorganisationer till detta samråd och ber er vidarebefordra inbjudan till medlemmarna.

Tidpunkt:21 maj 2015 kl 10.00 - 15.00

Plats: Centralt i Göteborg, meddelas senare

Anmälan: Senast 11 maj till suzanne.frej@vgregion.se

Välkommen!

 

 

 


<< Tillbaka