Nyhet 21 april 2015


Swedavia anpassar snäva övergångsregler vid ny miljöbilsdefinition


Swedavia anpassar nuvarande dispens för nya miljökrav om 24 månader till att omfatta 36 månader, vilket motsvarar minsta avskrivningsperiod för fordon.


Den 12 februari träffade Svenska Taxiförbundet representanter för Swedavia och diskuterade de snäva anpassningstiderna för nya miljökrav. Utgångspunkten var att vid den senaste ändringen av definitionen miljöbilar blev övergångstiden 2 år och det är för kort tid med hänsyn till ekonomiska avskrivningsregler. Som ett resultat av detta ändrar nu Swedavia övergångsreglerna vid Arlanda och Bromma flygplats.

I sitt beslut skriver Swedavia:

Från och med det datum som en ny miljöbilsdefinition börjar gälla nationellt, avser Swedavia ge de befintliga taxifordonen, som inte uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen, men uppfyllde den definition som ersätts, i taxipoängsystemet på Stockholm Arlanda Airport dispens. Denna dispens är tidsbegränsad.

För att göra en anpassning av nuvarande dispens om 24 månader till billeasingmarkanden för taxi, som oftast har en leasingperiod för fordonen på 3 år, samt minsta avskrivningsperiod för fordon på 3 år, har Swedavia nu beslutat att höja dispenstiden till att omfatta 36 månader.

Nyregistrering av miljötaxi efter det att den nya miljöbilsdefinitionen börjat gälla, kommer Swedavia att följa den nya definitionen och inte den gamla.

Efter den bestämda dispensperioden, kommer den nya miljöbilsdefinitionen att gälla för samtliga fordon i taxiflottan på Stockholm Arlanda Airport samt Stockholm Bromma Airport.

Detta innebär konkret att de fordon som är registrerade som miljöfordon i taxipoängsystemet, enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, men ej klarar av gränserna för den nya, får fortsätta att trafikera Arlanda och Bromma under dispensperioden på 36 månader.

Ingen klimatavgift är aktuell under dispensperioden för de fordon som inte uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen.<< Tillbaka