Nyhet 1 april 2015


Taxibilarna i Stockholm allt fler


Sedan avregleringen av taxinäringen 1990 har antalet taxibilar ökat med 65 procent i Stockholms län.


Antalet taxibilar har ökat kraftigt de senaste åren. Den största ökningen har skett i Stockholms län. Här är vi fått 65 procent fler taxibilar, jämfört med 1990. Samtidigt har dock befolkningen ökat.  Räknat i fordon per invånare är ökningen cirka 23 procent.

Enligt Taxiförbundet är den ökade tillgängligheten bra för resenärerna, men problematiskt för taxiförarna.

Kommunikationschef Claudio Skubla säger att utvecklingen gör det tuffare för taxibranschen.

- På en fungerande marknad ska det regleras av sig själv - att de med sämre service och teknik slås ut. Och det är kanske det vi ser just nu, säger Claudio Skubla och tillägger:

- Men ur kundperspektivet är det en bra tillgänglighet och rimliga priser.<< Tillbaka