Nyheter

29 maj

Redovisningscentraler för taxitrafik
Under 2016 kommer du som har tillstånd att driva taxiverksamhet att behöva börja föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentra...

29 maj

PM om Redovisningscentraler på remiss
Näringsdepartementet har utarbetat en promemoria om redovisningscentraler som nu går ut på remiss. Promemorian innehåller förslag på framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter...

21 maj

Kommentar och svar om taxibranschen
Med anledning av ledaren "Facket vill att det blir färre taxijobb" (SvD 11/5), har följande kommentar inkommit. Läs även ledarens svar längre ner....

20 maj

Ny vägledning för trafikförsörjningsprogram
Nu finns en uppdaterad vägledning för regionala trafikförsörjningsprogram. Vägledningens syfte är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. ...

18 maj

Beställningstaxi istället för buss till Burgsvik
Nu gäller nya turlistor för bussarna på Gotland. Fler turer på några linjer men på morgonturen på linje 11 från Hemse till Burgsvik blir det beställningstrafik med taxi på försök under den närmaste må...

15 maj

Debatt: ”Motarbeta svarttaxi i alla dess former”
”Att Ekobrottsmyndigheten granskar Ubers verksamhet är ett stort steg i rätt riktning. Fler trafikpoliser måste rekryteras för att granska, kontrollera och motarbeta svarttaxi”, skriver Per Juth och C...

13 maj

Delningsekonomin skakar om allt fler branscher. Men vad händer med jobben i Uber-samhället?
Uppstickarna Uber och Lyft har utmanat taxibranschen världen över och höjs till skyarna som affärsmodeller för framtiden. Samtidigt varnar kritiker för att bolagen driver arbetsmarknaden i en riktning...

13 maj

”Olaga taxi” organiseras
”Vill jag så har jag tio körningar om dagen”...

11 maj

Facket vill att det blir färre taxijobb
Utomstående som kräver kollektivavtal får problem med bevisföringen. Frånvaro av facklig inblandning är knappast någon vattentät förklaring till oseriös företagsverksamhet. Däremot skulle krav på koll...

9 maj

Debatt: Regeringsbeslut kan kosta taxibranschen en halv miljard
Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12–14 mi...

9 maj

Svenska Taxiförbundet välkomnar granskning av Uber
Enligt Ekobrottsmyndigheten kan Ubers verksamhet vara fråga om skattesmitning, varför verksamheten nu ska undersökas ur flera aspekter. Det är ett besked som Svenska Taxiförbundet välkomnar. - Det ...

8 maj

Taxibranschen: Förmedlingstjänster ett växande problem
Ett nytt inslag i den svenska taxibranschen är förmedlingstjänster mellan privatpersoner som till exempel Uberpop. Det är trendigt i Storstadsregionerna men både polisen och taxiförbundet menar att de...

8 maj

Ekobrottsmyndigheten granskar Uber
Ekobrottsmyndigheten ska granska taxitjänsten Uberpops verksamhet, rapporterar Dagens Industri. Det kan vara fråga om skattesmitning, enligt Ekobrottsmyndigheten. Nu ska verksamheten undersökas ur fle...

6 maj

Föreskrifter om personlig tidbok
Transportstyrelsen har utfärdat föreskrifter om personlig tidbok...

5 maj

Debatt: Kan kosta branschen en halv miljard kronor
Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016. Samtidigt beslutades dock att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trå...

4 maj

Polisen gör inget åt svarttaxi
Skarpare lagstiftning för taxi och ny teknik leder till att svarttaxi riskerar att växa okontrollerat. Nu måste Polisen börja prioritera svarttaxi och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet. Det...

4 maj

Kräver hårda tag mot svarttaxi
Skarpare lagstiftning för taxi och ny teknik leder till att svarttaxi riskerar att växa okontrollerat. Nu måste polisen börja prioritera svarttaxi och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet. Det...

4 maj

Debatt: ”Polisen gör inget åt svarttaxi”
”Sedan hösten 2014 finns det företag på den svenska marknaden som erbjuder storskaligt organiserade persontransporter inom ramen för vad vi menar är svarttaxi”, skriver Svenska Taxiförbundet....