Nyhet 18 maj 2015


Beställningstaxi istället för buss till Burgsvik


Nu gäller nya turlistor för bussarna på Gotland. Fler turer på några linjer men på morgonturen på linje 11 från Hemse till Burgsvik blir det beställningstrafik med taxi på försök under den närmaste månaden.


Region Gotlands Kollektivtrafikavdelning testar nu beställningstrafik på linje 11 - sträckan Hemse busstation-Burgsvik vid morgonturen 7.55. Regionen har beslutat att under perioden 18 maj till 12 juni låta de som vill resa med morgonturen ringa till Samres och berätta var de vill kliva på och kliva av men det måste göras dagen innan före klockan 16. Namn, resdag och på och avstigningsplats skall anges och betalning sker med busskort eller påbörjad biljett. Då blir det en taxi som kommer och ingen buss, säger busstrafikledaren Classe Wallin.

Det har inte varit många som rest på linjen. Regelbundet är det en person som arbetar i Burgsvik som brukar åka fem dagar i veckan och han åkte idag. Det är också några skolelever som kliver på längs sträckan varannan vecka, som tillhör de reguljära resenärerna. Därför vill regionen nu testa med mindre fordon.<< Tillbaka