Nyhet 11 maj 2015


Facket vill att det blir färre taxijobb


Utomstående som kräver kollektivavtal får problem med bevisföringen. Frånvaro av facklig inblandning är knappast någon vattentät förklaring till oseriös företagsverksamhet. Däremot skulle krav på kollektivavtal kunna leda till uppsägningar av chaufförer, vilka trots relativt tuffa arbetsvillkor finner det bättre än att leva på bidrag.


Svenska Dagbladet ledare den 11 maj 2015:

Taxibranschen förfaller. Åtminstone om man ska tro Ekots granskning från förra veckan. Förklaringen till moraset är avregleringen år 1990. Retoriken beskriver en marknad som präglas av så kallad överetablering. Begreppet är inte klart definierat, men att det har en negativ innebörd är underförstått. Bättre var det när politiker och byråkrater kunde skapa perfekt jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Politiker förstår ju marknaden bättre än kunderna och företagarna, tycks man mena. Därav detaljstyrning.

En annan version av verkligheten är att den friare taximarknaden har lett till fler bilar, nöjda kunder, företagare och jobb. Jämfört med tillståndet innan den S-regeringens avreglering av taxibranschen för 25 år sedan, är det stora framgångar. Innan 1990 var servicen så bristfällig att bilar vara svåra att få tag på, "taxi, var god dröj" var dock vanligare.

Skråtänkandet har vidare försvagats tack vare teknikutvecklingen. Det är klart att det kan vara trevligt med chaufförer med oklanderlig lokalkännedom, men att GPS nu finns att tillgå är nog många taxichaufförer och kunder tacksamma för.

Samtidigt visar Ekots granskning på problem med skattefusk och i vissa fall beklämmande låga timlöner. Men lösningen är bättre moral och kontroller, inte återreglering. Tack vare de nya kraven på pristransparens kan gisslet med ockerpriser förhoppningsvis bli historia. Sedan årsskiftet måste bolag som har jämförelsepriser på över 500 kronor i förväg ge kunden besked om resans slutpris. Lagändringen är ett bra exempel på att det är möjligt att stoppa lurendrejare, utan att straffa hela sektorn.

Utomstående som kräver kollektivavtal får problem med bevisföringen. Frånvaro av facklig inblandning är knappast någon vattentät förklaring till oseriös företagsverksamhet. Däremot skulle krav på kollektivavtal kunna leda till uppsägningar av chaufförer, vilka trots relativt tuffa arbetsvillkor finner det bättre än att leva på bidrag.

Oviljan från främst små taxiföretag att teckna kollektivavtal lär bestå. Transportarbetarförbundets ordförande Lars Lindgren förstår möjligen det eftersom han propagerar för en återreglering av taximarknaden. Det byråkratiska paradis som hägrar är New Yorks kraftigt reglerade taxiindustri, med skråprägel och enorma etableringskostnader.

Byråkratisk behovsprövning är tänkt att strypa den påstått skadliga överetableringen. I stället stängs de som vill ha taxijobb ute. Talande är att Lindgren inte ser någon svårighet i att reglera hur många bilar som behövs i ett visst område. Fackledarens insats i debatten torde inte locka nya medlemmar då linjen han uttryckligen driver är att taxijobben bör bli färre.

Taxiföretagens kostnader utgörs till 60 procent av skatter och avgifter. Enligt Svenska Taxiförbundet var företagens rörelsemarginal 2013 i genomsnitt 1,6 procent.

Vad tjänstesektorn behöver, vilket taxibranschens små marginaler illustrerar, är lägre skatter och bättre villkor. Inte högre skatter, mer reglering och detaljstyrning.

Erik Hagström är praktikant på SvD:s ledarredaktion.<< Tillbaka