Nyhet 6 maj 2015


Föreskrifter om personlig tidbok


Transportstyrelsen har utfärdat föreskrifter om personlig tidbok


Föreskrifterna (TSFS 2015:17), som träder i kraft den 1 juli 2015, ersätter nuvarande föreskrifter (VVFS 1994:40) om personlig tidbok m.m. som är  utfärdade av Vägverket.

Förändringarna är i huvudsak språkliga, dvs. de innebär inte någon förändring i sak.

Klicka på länken nedan om du vill titta på föreskrifterna.  
Relaterade dokument:
Föreskrifter om personlig tidbok 2015:17

<< Tillbaka