Nyhet 29 maj 2015


Redovisningscentraler för taxitrafik


Under 2016 kommer du som har tillstånd att driva taxiverksamhet att behöva börja föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral.


Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när myndigheten begär det. Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring.

Det är Transportstyrelsen som kommer att ta hand om registret över redovisningscentralerna och det är till dem redovisningscentralerna ska meddela om de saknar information från en taxameter. Det är även Transportstyrelsen som, enligt ett förslag, kommer att utfärda tillstånd till redovisningscentraler och utöva tillsyn över dem.

Driver du taxiverksamhet?
Du som driver taxiverksamhet kommer att behöva föra över taxameteruppgifterna till redovisningscentralen minst en gång i veckan. Du kan själv begära ut dina uppgifter från redovisningscentralen.

Kravet på att vara ansluten till en redovisningscentral kommer enligt det nuvarande förslaget från regeringen att gälla från den 1 juli 2016. Det betyder att du därefter måste börja föra över uppgifterna från och med det datum som du genomför din årliga besiktning av taxameterutrustningen. Om du köper ny taxameterutrustning eller gör justeringar som kräver en besiktning innan din årliga besiktning gäller kraven från det datumet.

Du kommer också att behöva anmäla vilken redovisningscentral du använder. Mer information om hur du gör publiceras på skatteverket.se under året.

Vill du driva en redovisningscentral?
Du som vill driva en redovisningscentral kommer att behöva tillstånd. Det går dock ännu inte att ansöka om tillstånd. Enligt ett förslag blir det Transportstyrelsen som ska utfärda tillstånd. Så snart regeringen har beslutat enligt förslaget kommer denna text att uppdateras.

Grundvillkoren för att få tillstånd är dock att:

  • din verksamhet har en så kallad verksamhetsansvarig
  • du bedöms som lämplig vad gäller ekonomiska förhållanden och anseende
  • du kan visa att du har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt
  • du har teknisk utrustning som kan lagra taxameteruppgifter i sju år och föra över dem till Skatteverket på begäran
  • du inte driver verksamheten som en ideell förening eller stiftelse. 

Ett pågående arbete
I början av maj 2015 presenterade regeringen ett förslag till förordning. Regeringen kan fatta beslut om förordningen tidigast i höst. Om förslaget går igenom blir det Transportstyrelsen som får ansvaret att skriva de detaljerade reglerna (föreskrifterna). Arbetet kommer att genomföras i samarbete med Skatteverket och Swedac.

Lagen om redovisningscentraler träder enligt ett riksdagsbeslut från 2014  i kraft den 1 januari 2016. Regeringen har nu föreslagit att lagen i stället ska börja gälla den 1 mars 2016.

Förslaget innebär också att reglerna som ska gälla för redovisningscentraler ska träda i kraft en tid innan de som driver taxiverksamhet är skyldiga att föra över taxameteruppgifter. Detta är nödvändigt för att lämna utrymme för de blivande redovisningscentralerna att bli godkända och starta sin verksamhet innan de som driver taxiverksamhet är skyldiga att börja föra över uppgifter. Vilket enligt förslaget ska ske från den 1 juli 2016.  

Regeringens promemoria om redovisningscentraler för taxitrafik

Förslag till förordning om redovisningscentraler för taxitrafik

Lag om redovisningscentraler för taxitrafik

Samarbete mellan Skatteverket och Transportstyrelsen
Transportstyrelsen och Skatteverket förbereder arbetet med detaljerade regler på olika sätt. Vi tar in information om olika typer av taxameterutrustningar. Vi utreder också hur it-stödet för att kunna ta in nya uppgifter i Transportstyrelsens system behöver utvecklas. Transportstyrelsen, Skatteverket och Swedac kommer dessutom att bjuda in branschen till ett möte i september 2015.


<< Tillbaka