Nyhet 18 juni 2015


Indexrådet säkerställer neutrala affärer


Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i bussbranschen.


Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna.

Det branschgemensamma indexrådet har medlemmar från Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet.

Kontakt: Ewa Rosén, Skånetrafiken.

Medlemmar Indexrådet

Från Svensk Kollektivtrafik: Ewa Rosén, upphandlingschef på Skånetrafiken, ordförande i rådet Reija Sintonen, Controller på SLL Trafikförvaltningen Jonas Kjernald, Chefscontroller på Västtrafik Tommy Laestander, Avtal & upphandlingsstrateg hos Länstrafiken i Västerbotten

Från Sveriges Bussföretag: Lars Annerberg, ansvarig för linjetrafikfrågor på Sveriges Bussföretag, sekreterare i rådet Daniel Lindin, Businesscontroller på Keolis Sverige AB Jan-Eric Wingren, Controller på Nobina Christian Plyhm, VD Söne Buss AB

Från Svenska Taxiförbundet: Anders Berge, Jurist<< Tillbaka