Nyhet 26 juni 2015


Ny studie av färdtjänst: Ytterst få resor leder till allvarliga fel


Ytterst få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel. Det visar en färsk studie av statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. - Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det finns en förbättringspotential, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


En färsk orsaksstudie och analys av de misstag som begås i färdtjänsten visar att ytterst få färdtjänstresor leder till allvarliga fel. Av 5,4 miljoner genomförda resor i Stockholm och Göteborg under år 2014 har:

  • 0,4 promille kommit för sent
  • 0,04 promille har körts till fel adress
  • 0,02 promille har lett till en olycka

Händelser kategoriserade som olyckor är ofta orsakade av att fordonet blivit påkört av annat fordon och är utanför förarens kontroll. Hälften av dem skulle dock gå att förebygga om föraren hade:

  • Följt anvisningarna, t ex följt resenären till dörren
  • Spänt fast säkerhetsbälte eller rullstol
  • Kört mjukt och försiktigt

- Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det finns en förbättringspotential och därmed möjlighet att komma närmare vår nollvision för färdtjänsten, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Avtalen i sig är dock en orsak till att det blir fel.

- Snäva tidsramar vad gäller väntetider leder till missnöje hos brukarna, då fordonet inte får vänta längre än vad avtalet medger, säger Per Juth.

Även PUL leder till incidenter.

- Personuppgiftslagen innebär att föraren inte får information om vilken funktionsnedsättning som brukaren har. Det är ett stort problem när det gäller dementa personer som kan ge ett klart intryck och insistera på att bli körda till annan adress än den uppgivna, säger Per Juth.

Studien är genomförd av WSP på uppdrag av Svenska Taxiförbundet och bygger på statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. Hela rapporten kan laddas ner via länken nedan.
Relaterade dokument:
WSP Nollvision för färdtjänsten

<< Tillbaka