Nyhet 26 juni 2015


Uber har beställaransvar


Förbundet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat representanter för regeringen i denna fråga. Trots Ubers uppenbara trots gentemot den svenska lagstiftningen har inte någon märkbar åtgärd initierats av regeringen.


Enligt svensk lagstiftning har Uber ett beställaransvar. I taxitrafiklagen (2012:211) står det följande:

"Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades."

Förbundet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat representanter för regeringen i denna fråga. Trots Ubers uppenbara trots gentemot den svenska lagstiftningen har inte någon märkbar åtgärd initierats av regeringen.

Den 15 juni arrangerade Näringsdepartementet ett branschråd för yrkestrafiken inom vägområdet. Vid mötet deltog representanter för bl a Polisen, Transportstyrelsen och Svenska Taxiförbundet.

Bland övriga frågor diskuterades svarttaxi och UberPop och på en direkt fråga till Polisen om varför så lite görs inom området fick Förbundet svaret att fenomenet är nedprioriterat inom Polisen då det inte finns nationella mål för detta.

Polisens svar förnyar Svenska Taxiförbundets hemställan, 31 mars 2015, om att ge Polisen ett särskilt uppdrag att granska kontrollera och motarbeta svarttaxi. Uppenbart behövs det någon form av uppdrag uppifrån om något ska hända.
Relaterade dokument:
JDep svarttaxi 20150331
JDep Svar svarttaxi 20150519

<< Tillbaka