Nyhet 24 juli 2015


Ministerns utredning kan stoppa Uber


Taxiföretaget Uber har väckt stor uppståndelse både i Sverige och utomlands, och på flera håll har företagets tjänster förbjudits. Nu tillsätter den svenska regeringen en utredning som ser över regelverken kring taxiverksamhet.


SvD Näringsliv den 23 juli 2015:

I dag skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S) på SvD Brännpunkt att regeringen inleder en utredning för skärpt regelverk i taxibranschen.

Bakgrunden är bland annat att "seriösa och välfungerande taxiföretag riskerar att bli utkonkurrerande av oseriösa bolag", enligt infrastrukturministern. Utredningen ska till exempel se över hur användandet av taxameter kan göras obligatoriskt.

Amerikanska Uber, som säljer taxiliknande tjänster via en mobilapp, har fått kritik för att inte följa nationella regler för taxibranschen och för att förarna inte använder taxameter. Men infrastrukturminister Anna Johansson vill inte peka ut företaget, som heller inte omnämns i debattartikeln i SvD.

- Vi utreder inte ett enskilt företag, vi tillsätter en utredning för att säkerställa en taxibransch som vilar på justa konkurrensvillkor, som följer skattelagstiftning och som följer arbetslivslagar, säger Anna Johansson till SvD Näringsliv.

Uber erbjuder flera tjänster i Sverige men samåkningstjänsten Uberpop, som innebär att förare och passagerare kopplas samman via en app i telefonen, är den som fått mest kritik.

Claudio Skubla, kommunikationschef på Svenska taxiförbundet, har tidigare sagt till SvD Näringsliv att tjänsten går att jämföra med svarttaxi-verksamhet.

Infrastrukturminister Anna Johansson menar att ideell samåkning är positivt men att det uppstår problem när samåkning sker på kommersiell grund. Därför ska regeringens utredning också fokusera på var gränsen för samåkning går.

- Om en tjänst har sålts ska man betala skatt och då ska man ha en F-skattsedel. Om man dessutom anlitar någon som utför tjänsten har man förmodligen ett anställningsförhållande och då har man arbetsgivaransvar. Då behöver man reda ut när det inte längre är privatpersoner som samåker utan att det i själva verket rör sig om taxiverksamhet.

Uber slår i från sig kritiken mot Uberpop och menar att det inte rör sig om taxiverksamhet utan om en digital samåkningstjänst. Alex Czarnecki, talesperson för Uber, skriver i ett mejl till SvD Näringsliv att företaget välkomnar regeringens utredning.

"Uberpop är en helt annan produkt och är strukturellt annorlunda från en taxitjänst. Uberpop är en samåkningstjänst som möjliggör för bilägare att spara pengar genom att samåka", skriver Alex Czarnecki.

I juli lade företaget ner Uberpop i Frankrike efter protester och flera länder har förbjudit företagets tjänster. Anna Johansson tror inte att liknande förbud blir aktuellt i Sverige.

- Nej, det tror jag inte utan vi tycker att det är positivt med ny teknik och att man erbjuder nya tjänster så länge man håller sig inom de ramar som finns, säger hon.

Reglerna kring Uberstjänster utreds också på EU-nivå. En spansk domare har, på Ubers begäran, bett EU-domstolen att undersöka huruvida företaget ska ses som ett transportföretag eller en digital förmedlingstjänst, skriver Sveriges radio. Det är avgörande för vilka regler som företaget ska följa där det senare alternativet öppnar för större friheter.

Resultaten av regeringens utredning ska redovisas senast den 1 juli 2016.

 << Tillbaka