Nyhet 9 juli 2015


Nytt angöringssystem för taxi vid Copenhagen Airport


Copenhagen Airport inför ett nytt angöringssystem för taxi; Taxi Management Service (TMS). Startdag för införandet är ännu inte fastställt men kommer sannolikt att ske i slutet av augusti år.


Copenhagen Airport inför ett nytt angöringssystem för taxi; Taxi Management Service (TMS). Startdag för införandet är ännu inte fastställt men kommer sannolikt att ske i slutet av augusti år.

Dokumentet "Taxi Management, Terms of Use" kommer att finnas tillgängligt på Copenhagen Airports hemsida www.cph.dk/parkering så snart definitiv startdag är fastställd. Systemet omfattar all taxiverksamhet på flygplatsen och en angöringskostnad för att hämta passagerare införs.

För dansk taxi innebär införandet ganska stora fysiska förändringar med remote-system där danska taxibilar tvingas använda en depå innan man kommer in i nuvarande taxiränna som dessutom minskas ner i omfång.

Svenska Taxiförbundet hör till de som fått del av information om systemet och upplever den tänkta lösningen som väl genomtänkt. Systemet ger fortsatt möjlighet för svensk taxi att angöra flygplatsen på ett bra sätt.

De nyheter som tillkommer jämfört med idag är:

  1. Två upphämtningsplatser skapas längst fram. En förbättring jämfört med idag för förbeställda bilar då föraren kan möta upp kunderna och därefter hämta upp de på upphämtningsplatsen. Fördelningen av de nio första platserna för spontankunder kommer att finnas kvar som idag med den skillnaden att den flyttas två platser bakåt med anledning av upphämtningsplatserna.
  2. Skyltning kommer att ske för de platser som är avsedda för förbeställda resor.
  3. De som väljer att inte göra en anmälan enligt alt 1 nedan tvingas göra ett val på en skärm i samband med infart till taxi-området.
  4. En självkostnadsavgift på 12,80 DKK ex. moms införs för taxi som ska hämta passagerare.

Copenhagen Airport står inför en expansion av verksamheten både i samband med färdigställande av Fehmarn Belt-förbindelsen och när det gäller ökad flygverksamhet. En ny tågstation kommer att byggas på flygplatsen. Den ska stärka flygplatsen som nav när det gäller resande i norra Europa och beräknas stå klar samtidigt med Fehmarn Belt-förbindelsen. Copenhagen står inför en stor utmaning eftersom det är den befintliga markytan som används idag som är tillgänglig i samband med expansionen. Ett intensivt arbete har pågått en längre tid för att effektivisera och förbättra för att underlätta för framtiden. Införandet av Taxi Management Service är ett led i arbetet.

Principen för införandet av Taxi Management Service är att systemet innefattar en självkostnad, 12,80 DKK ex moms, som tas ut av taxiföretag som hämtar resenärer på flygplatsen. Fokus på att reducera kostnader för flygplatsen samtidigt med förbättrad service är ytterligare en. I det arbetet är nuvarande taxiangöringsyta viktig att utnyttja mer kostnadseffektivt än tidigare. För taxibranschen som helhet innebär det att systemet ska minimera den tid varje taxibil tillbringar på flygplatsen.

Det kommer att finnas tre möjligheter till för svensk taxi vid hämtning av resenärer på Copenhagen Airport:

  1. Bil med brobizz anmäld i TMS. Brobizzen fungerar som betalningsmedel. Direkt tillgång till den svenska filen utan någon åtgärd från föraren. Registreringsnumret läses av. Om bilen enbart ska göra en avlämning har man två minuter på sig att passera genom avhämtningszonen innan systemet registrerar infarten som en avhämtning och därmed en debitering.
  2. Okänd bil med brobizz. Gällande brobizz används som betalningsmedel. Manuell betjäning via skärm vid infarten. Föraren väljer avlämning eller avhämtning av resenär. Vid enbart avlämning är det två minuter som är gränsen för passage. Se alt 1.
  3. Okänd bil utan brobizz. Kreditkort används som betalningsmedel. Manuell betjäning via skärm vid infarten. Föraren väljer avlämning eller avhämtning av resenär. Vid enbart avlämning är det två minuter som är gränsen för passage. Se alt 1.

Ovanstående tre punkter gäller även för limousintransporter. Skillnaden är att limousiner kör till särskilt uppmärkt område.

De svenska bolag som kör "Airline crew" från terminal 3 skall anmäla detta särskilt till taxi.cph@dk

Anmälan skall innefatta information om vilka flygbolag det gäller och i vilken omfattning.

Även fortsättningsvis kommer det att vara möjligt att köra passagerare till och från Hilton på samma sätt som i dag.

Ni som önskar anmäla närvaro på Copenhagen Airport enligt alt 1 ovan vänder er till taxi.cph@dk och ber om ett "Stamdataskema". Detta fyller ni i och returnerar till flygplatsen.

Vid behov av ytterligare information kontakta:

www.cph.dk/parkering
Vagttelefon +35 31753599
Mail: taxi@cph.dk

 

 << Tillbaka