Nyhet 2 juli 2015


Transportstyrelsen om Uber pop: Det rör sig om taxitjänster


Samåkningstjänsten Uber pop möjliggör för privatpersoner att köra passagerare i sina egna bilar emot ersättning. Företaget uppger vid rekryteringen av förare att de inte lämnar inkomstuppgifter för sina anställda till Skatteverket. Flera förare säger till Ekots att de inte betalar skatt för sina inkomster. Uber själva uppger att de enbart förmedlar kontakt mellan personer som vill köra och de som vill ha skjuts, men Transportstyrelsen är kritisk.


Sveriges Radio Lunchekot den 2 juli 2015:

Transportstyrelsen som granskat tjänsten som företaget erbjuder genom appen Uber pop anser att det rör sig om renodlade taxitjänster som kräver myndighetens tillstånd, säger utredare Maria Åkerlund på Transportstyrelsen.

- Om man tittar på definitioner av själva taxitrafik så är det trafik som sker mot betalning och mot allmänheten. När vi har gått in och tittat på Uber pops hemsida och den information som de lämnar där, så tycker vi att det uppfyller kraven på taxitrafik. Därmed så behövs också tillstånd och taxiförarlegitimation, vilket de inte har.

Transportstyrelsen inväntar polisens och ekobrottsmyndighetens förundersökningar, för olaga taxitrafik. Samtidigt som det från Skatteverket pågår utredningar om det också kan förekomma obeskattade inkomster i verksamheten.

- Vi avvaktar resultatet från dem och få se var de landar.

Eftersom Uber pop uppger att tjänsterna man tillhandahåller är enbart samåkning så faller det utanför Transportstyrelsens tillsyn. Men därför vill myndigheten få verksamheten rättsligt prövad, säger Maria Åkerlund vid Transportstyrelsen.

- Transportstyrelsen har tillsyn över de företag som har tillstånd. Så det här faller lite utanför vår ordinarie tillsynsverksamhet. Utan här är det ju viktigt att få in polisanmälningar och göra utredningar den vägen så att vi får en rättslig prövning av det här och får det säkerställt att det är olaga taxiverksamhet. Om verksamheten bedöms som taxitrafik, så ställer Transportstyrelsen krav på bland annat tillstånd.

- Då innebär det ju att de ska ha tillstånd och förarna ska ha taxiförarlegitimation. Har man inte det då är det olaga taxitrafik.

En av de polisanmälningarna mot Uber som nu behandlas av polisen har gjorts av Svenska Taxiförbundet.

- Det finns en polisanmälan riktad mot Uber. Om man bryter mot den här lagstiftningen riskerar man fängelse i upp till ett år, så det är så pass allvarligt, säger Claudio Skubla, kommunikationschef vid Svenska Taxiförbundet.

Vad är det ni har reagerat mot?
- Det är konkurrenssnedvridanden att undanhålla skatt, avgifter och moms. Det är klart att de kan hålla lägre kostnadsbild i deras företag och kan då konkurera ut seriösa företag.

- När vi pratat med departement, regeringen och myndigheter ser vi problemet och vi tror att det är bland annat detta som resulterat i att Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Skatteverket och Transportstyrelsen nu granskar Uber.<< Tillbaka