Nyhet 18 augusti 2015


Fortsatt strid om taxi i bussfiler


Taxibilar har under en period haft möjlighet att på försök köra i några av kollektivtrafikens filer i centrala Göteborg, och nu ska antalet gator utökas. Men Taxiförbundet är missnöjt med att det inte har gäller körfält på Övre Husargatan och Göta älvbron på dagtid.


-- Det tycker vi inte alls är bra. Och de invändningar som tjänstemännen på trafikkontoret har haft om felplacerade trafikljus och hög belastning på vissa av kollektivkörfälten skulle man ha kunnat åtgärda med ganska enkla medel.

Enligt kollektivtrafiklagen är taxi en del av kollektivtrafiken, säger Claudio Skubla på Svenska taxiförbundet. Efter flera års utredning har nu trafiknämnden fattat beslut om att taxi ska få använda ett antal gator i centrala staden där det idag bara får köras bussar.

Flera av bussfilerna runt Östra Nordstan och Drottningtorget samt runt Stampbroarna och Allén ingår i den provomgång som en majoritet av politikerna i trafiknämnden givit klartecken för.

Sedan tidigare pågår i området en provperiod på några centrala gator.

Men på Övre Husargatan, Göta älvbron och Södra vägen utefter Heden blev det stopp för taxi och färdtjänst för denna gång.

Men Taxiförbundet och Claudio Skubla ser ändå Göteborgs trafiknämnds senaste beslut som en delseger.
-- Det här är väl ett steg i rätt riktning. Även om bland annat Göta älvbrons kollektivfiler stod högt på den lista vi hade lämnat till trafikkontoret.

-- Vi tycker att det är märkligt att vi tidigare inte fått tillstånd till de kollektivfält vi nu har möjlighet att köra i, menar Claudio Skubla.<< Tillbaka