Nyhet 24 augusti 2015


Transport: Svarttaxins gräddfil stöds av M


Dagens moderater tar avstamp i en flumliberalalism där en fortsatt avreglering av taxibranschen är den enda vägens politik, skriver förbundssekreterare Markus Pettersson i Dagens Arena.


Delningsekonomi är ett samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.

Varsågod Moderaterna, där fick ni Nationalencyklopedins definition av vad delningsekonomi är.

Att samåka via tjänsten samakning.nu där människor som ska mellan samma platser åker tillsammans i en bil och delar på bränslekostnaden är delningsekonomi.

En tjänst som låter privatpersoner plocka upp passagerare mot betalning är taxitrafik.

Uberpop är en smartphonebaserad tjänst som bygger på att bilägare tjänar pengar på att köra privatpersoner. Företaget ställer inga krav på att föraren ska ha taxilegitimation eller att förarens bil ska vara ett registrerat taxifordon.

Svarttaxi säger branschen, svarttaxi säger Transportstyrelsen, "innovation" säger borgerliga politiker och debattörer med moderaten Jessica Rosencrantz, vice ordförande i riksdagens trafikutskott, i spetsen.

Avregleringen av taxibranschen ledde till kaos menade den tidigare moderata partiledaren Ulf Adelsohn. Dagens moderater har inte tagit till sig av lärdomen från 90-talet och sin forne partiledaren. De tar i stället avstamp i en flumliberalism där en fortsatt avreglering är den enda vägens politik.

Moderaterna tar strid för att göra taxibranschen, som redan har stora problem, till en bransch där förare och resenärer får en allt otryggare tillvaro. Varför vill moderaterna skada denna redan utsatta bransch genom att legitimera svarttaxi?

En fungerande marknad förutsätter att alla som verkar på den konkurrerar på samma villkor. Det är grundläggande. Att då som moderaterna verka för att ge svarttaxin en gräddfil bara för att den nu blivit tillgänglig via en app är mycket anmärkningsvärt.

Transport har ingenting emot teknik och nya innovationer i sig, men den nya tekniken ska omfattas av samma regler som gäller för övriga utförare på den marknad där dom agerar. Annars skapas en skev konkurrenssituation vilken straffar seriösa företag som följer lagar och regler.

Det är detta vi vänder oss emot - inte innovationen i sig. En teknik som dessutom redan återfinns hos de etablerade taxiföretagen sedan ett antal år tillbaka.

Var i, menar Jessica Rosencrantz, ligger skillnaden om hon använder en app eller blir inropad in en civil bil vid torget, om ingen av dessa följer lagar och regler?

Är det så att Moderaterna inte förstår skillnaden på delningsekonomi och svarttaxi? Eller är det här en ny policylinje från Moderaterna som syftar till legitimera svarttaxi?

Den företagarfientliga flumliberalism som moderaterna nu ger uttryck för ställer vi oss mycket frågande till.

Menar Moderaterna allvar med att det existerande regelverket för taxi inte ska gälla om resan beställs via Uberpop?

Markus Pettersson, förbundssekreterare, Svenska Transportarbetareförbundet<< Tillbaka