Nyheter

30 september

Fritt val ger nöjdare kunder
Sju bolag kommer att konkurrera om resenärerna med färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Enligt Fredrik Wallén har målet med upphandlingen varit att förbättra kvaliteten för att så många som möjligt s...

29 september

Regeringen föreslår att redovisningscentraler för taxi senareläggs
Regeringen har beslutat om förslag till riksdagen om en proposition för att den nya lagen om redovisningscentraler för taxitrafik ska börja gälla den 1 januari 2017, istället för den 1 januari 2016. ...

26 september

Uber Pop hotar välfärdsstaten
Uber Pops verksamhet är snarare ett hot mot välfärdsstaten än taxibranschen. Om Uber Pop i sin nuvarande form tillåts växa kommer vi också få se andra tjänster som kan beställas på en mobilapp och bet...

23 september

Övervakning effektivt mot taxivåld
Med övervakning i bilarna minskar hot och våld mot taxichaufförer. Det menar taxibolag i Uppsala som UNT talat med....

23 september

Lång avtalstid hämmar konkurrensen
Sju år är en alldeles för lång avtalstid vid upphandling av taxitransporter. Det anser Konkurrenskommissionen som pekar på att en så pass lång kontraktstid är mycket negativ för den lokala konkurrense...

23 september

Undantag för taxi från dubbdäcksförbud på gator i Stockholm
Trafikkontoret i Stockholm har beslutat ge Svenska Taxiförbundets medlemmar undantag från dubbdäcksförbudet. ...

14 september

Delningsekonomi tema för Förbundets Novemberkonferens
I anslutning till kongressen arrangerar Svenska Taxiförbundet årets Novemberkonferens den 4 november. ...

11 september

Nu införs Taxi Management System på Copenhagen Airport
Måndagen den 5 oktober 2015 införsTaxi Management System som innebär en utveckling av taxiangöringen på Copenhagen Airport....

11 september

Människor på landsbygden straffas
Sverige kommer att få världens högsta bensinskatt år 2019 om regeringens förslag blir verklighet. Notan skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser. Sverige är betydligt...

10 september

Sverige får världens högsta bensinskatt
Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden. ...

9 september

Taxiappen Uber är inte kollaborativ
Den kollaborativa ekonomin är på tapeten och medierna gör sitt bästa för att hänga med. Här blir det problem, skriver Mira Gartz i Fria Tidningar idag....

9 september

Första svarttaxi-domen mot UberPop-förare
Den 3 september dömde Stockholms tingsrätt (mål B8250-15) den första UberPopföraren för svarttaxi-verksamhet. Enligt domslutet döms den tilltalade för brott mot taxitrafiklagen 5 kap 4 § 1 st och för ...

2 september

Ubers roll granskas av domare
Är Uber bara en förmedlare av resor eller har företaget ett arbetsgivaransvar för sina förare? Det är en fråga som en amerikansk domare vill ha svar på och som kan få avgörande betydelse för fler före...

1 september

Claudio Skubla tf förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth lämnar Svenska Taxiförbundet med pension. Claudio Skubla tillträder som tillförordnad förbundsdirektör den 1 september 2015....