Nyhet 9 september 2015


Första svarttaxi-domen mot UberPop-förare


Den 3 september dömde Stockholms tingsrätt (mål B8250-15) den första UberPopföraren för svarttaxi-verksamhet. Enligt domslutet döms den tilltalade för brott mot taxitrafiklagen 5 kap 4 § 1 st och för olaga taxitrafik, 5 kap 1 § 1 st, taxitrafiklagen.


- En stor eloge till de poliser som stoppade den här bilen och förstod vad som var på gång. Det är nämligen inte så att det syns utanpå en privatbil att det handlar om svarttaxi, säger Claudio Skubla, tf förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

När domen har trätt i laga kraft blir nästa steg att frågan om UberPop prövas i vidare perspektiv.

- De som kör svarttaxi för UberPop erbjuds inte bara en telefon med en app, de ingår också en noggrant reglerad överenskommelse om att utföra transporter för det stora, vinstdrivande företaget Uber.

Anders Berge, chefjurist i Svenska Taxiförbundet, betonar att det i taxitrafiklagen talas om ett s.k. beställaransvar, vilket innebär att den som yrkesmässigt sluter avtal med någon som ska utföra tillståndspliktiga persontransporter måste se till att giltigt taxitrafiktillstånd finns, annars kan man få fängelse eller böter.

- Kommer man upp i den här stora omfattningen som det tycks vara frågan om när det gäller UberPop, handlar det om rejält uppskalad svarttaxiverksamhet. Då borde straffvärdet vara högt inte bara för förarna, utan också för den som ligger bakom arrangemanget. Därför förvånar det mig att den här föraren bara fick 50 dagsböter, säger Anders Berge.

- Föraren riskerar även att bli skönstaxerad och då rejält skuldsatt för lång tid framöver.
Kontakt:

Anders Berge

Anders Berge
Chefjurist

anders.berge@taxiforbundet.se
08 566 21 668
0705 36 37 46

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka