Nyhet 23 september 2015


Lång avtalstid hämmar konkurrensen


Sju år är en alldeles för lång avtalstid vid upphandling av taxitransporter. Det anser Konkurrenskommissionen som pekar på att en så pass lång kontraktstid är mycket negativ för den lokala konkurrensen.


Publicerad på Upphandling24 den 23 september 2015:


Länstrafiken i Norrbotten påbörjade i april en upphandling av ramavtal för taxitransporter för färdtjänst med mera. Den totala kontraktstiden skulle efter förlängning kunna uppgå till mellan sex och sju år.

Konkur­renskommissionen, en näringslivet närstående expertgrupp, protesterar mot detta mycket långa avtal. Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen, förklarar:

- En så lång kontraktstid när det gäller en sådan lokal bransch som taxi är mycket negativ för den lokala konkurrensen, särskilt när det som i detta fall rör sig om ett ramavtal på cirka en halv miljard kronor.

Enligt upphandlingslagen krävs särskilda skäl för avtalstider på fyra år. Detta för att förhindra att den lokala konkurrensen sätts ur spel för lång tid.

- Så pass lång avtalstid kan inte minst försvåra för uppstickare att etablera sig.

Upphandlingen avbröts i maj månad. Konkurrenskommissionen noterar att detta inte skett på länstrafikens eget initiativ, utan först efter det att en leverantör påtalat felaktigheten till domstol.

- Långa avtal sätter konkurrensen ur spel onödigt länge och gör att skattebetalarna på sikt kan få betala onödigt mycket för som i detta fall färdtjänst, avslutar Per Eklund.<< Tillbaka