Publicerad i Piteå-Tidningen den 11 september 2015:

Regeringen har föreslagit en skattehöjning med 60 öre på bensin och 66 öre på diesel. Men regeringen tillsammans med Vänsterpartiet nöjer sig inte med det. I budgeten väljer man även att smyga in ett indexsystem som gör att bensin och dieselskatten automatiskt kommer att höjas för varje år från och med 2017. Förslaget går ut på att drivmedelsskatterna räknas upp med fyra procent per år. På tio år kommer de att stiga med nästan 50 procent och på 20 år med cirka 120 procent.

År 2017 kommer Sverige att passera Storbritannien och få världens högsta dieselskatt. År 2019 passerar bensinskatten Hollands nivå. I Holland bor det 404 personer per kvadratkilometer, att jämföra med 13,5 i Piteå. Europas näst mest glesbefolkade land kommer att få högst energikostnader för vägtransporter. Jobb och företagande kommer att slås ut. Enligt Skattebetalarnas förening får nästan var tredje hushåll i Piteå mer än 2 400 kronor högre utgifter redan år 2018. Sedan kommer de alltså att öka år för år.

Trots ökad trafik minskar utsläppen från vägtrafiken. De ska fortsätta att minska. Rätt miljöval ska löna sig och politiken borde fokusera på att hjälpa fram de alternativ som finns. En extrem bränsleskattehöjning är dock inte hjälpsam, eftersom den kostar mest för dem som har lägst marginaler och svårt att investera i nya fordon. Dessutom drabbar den även biodrivmedel vilket på sikt försvårar en övergång. Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden. Vi ber dem tänka om. Det är orimligt att ha världens högsta drivmedelsskatter i ett av Europas glesast befolkade länder.