Nyhet 11 september 2015


Nu införs Taxi Management System på Copenhagen Airport


Måndagen den 5 oktober 2015 införsTaxi Management System som innebär en utveckling av taxiangöringen på Copenhagen Airport.


Ni som önskar bli upprättade i systemet med era brobizzar från start skall vända er till taxi@cph.dk senast den 15 september.

Ni som inte ansluter er till starten får använda den manuella hanteringen av infartsbommen vi redogjort för i tidigare nyhetsbrev och som även finns att läsa på vår hemsida via länken nedan.

Det blir naturligtvis även möjligt att ansluta sig löpande framöver.


<< Tillbaka