Nyhet 29 september 2015


Regeringen föreslår att redovisningscentraler för taxi senareläggs


Regeringen har beslutat om förslag till riksdagen om en proposition för att den nya lagen om redovisningscentraler för taxitrafik ska börja gälla den 1 januari 2017, istället för den 1 januari 2016.


Publicerat på Regeringen.se den 29 september 2015:

Anledningen är främst att de närmast berörda myndigheterna anser att den extra tiden behövs för att det nya systemet med redovisningscentraler ska kunna fungera på ett bra sätt. Dessutom föreslår regeringen att bestämmelserna i taxitrafiklagen som styr taxifordonens anslutning till redovisningscentraler ska börja gälla fyra månader efter den nya lagen om redovisningscentraler har börjat gälla. Även här är bakgrunden synpunkter från myndigheterna på hur det nya systemet ska kunna införas på ett så bra sätt som möjligt.

I propositionen redogör även regeringen för sin bedömning att taxitrafiklagens krav på att överföring av taxameteruppgifter till redovisningscentraler ska ske digitalt och trådlöst inte bör leda till krav på digitala signaturer, kryptering eller nya särskilda anordningar till taxametrar.

 


<< Tillbaka