Nyhet 26 september 2015


Uber Pop hotar välfärdsstaten


Uber Pops verksamhet är snarare ett hot mot välfärdsstaten än taxibranschen. Om Uber Pop i sin nuvarande form tillåts växa kommer vi också få se andra tjänster som kan beställas på en mobilapp och betalas skattefritt på liknande sätt, skriver ­Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Publicerad i Svenska Dagbladet den 26 september 2015:

Det finns en taxitjänst som erbjuds i Stockholm där betalningen för taxi­resan dras från kundens kontokort varefter 80 procent av det belop­pet överförs till förarens lönekonto via ett företag i Holland, utan att företaget betalar in källskatt eller arbetsgivar­avgift. Företaget i Holland informerar heller inte Skatteverket om utbetalningen. Någon moms dras aldrig från betalningen. Upplägget med raka rör ner i plånboken låter smidigt, men det finns en hake. Alla andra taxiföretag, ja alla andra företag över huvud taget som verkar i Sverige, måste dra källskatt samt betala in moms och arbetsgivaravgift.

Taxitjänsten som åsyftas är den del av Ubers verksamhet som bedrivs under namnet Uber Pop, där personer med vanligt körkort och en privatbil rekry­teras för att köra passagerare mot betalning via Uber Pops mobilapp. Denna verksamhet är ett problem på flera sätt, till exempel när det gäller kontrollen av förarna. Men det stora problemet är att varje ny förare som ansluts till Uber Pop, och varje ny passagerare som åker med, bidrar till att bygga en svart ekonomi. En försiktig beräkning base­rad på Ubers egen uppgift att de har tusentals anslutna förare i Stockholm visar att skatte­bort­fallet redan i dagsläget är 100 miljoner kronor per år, enbart i Stockholm. Summan motsvarar vad staten kommer att ta in genom den föreslagna halveringen av Rut-avdraget från årsskiftet.

Nyligen presenterade Uber en studie där man ­låtit konsultföretaget Copenhagen Economics ­beräkna att Stockholm skulle spara en miljard kronor genom ökad användning av Uber Pop i stället för andra bilresor. Det är inte första gången Uber använder miljöargument, men det framstår som högst oklart hur miljön skulle gagnas om fler skatte­fria Uber Pop-bilar cirkulerar i väntan på kunder. Vad studien framför allt bortser från är att den påstådda vinsten för samhällsekonomin skulle ske till priset av en omfattande svart ekonomi i transportsektorn. Vilka effekter det skulle leda till när det gäller skattemoral eller påverkan på beteendet i andra sektorer av ekonomin framgår inte av Ubers beräkningar.

Uber Pop har skapat en egen låtsasvärld där man varken betalar moms, inkomstskatt eller arbets­givar­avgift. Tack vare det kan Uber Pop locka passa­gerare som omedvetet och indirekt bidrar till att urholka det svenska samhällssystemet. Uber Pops förare frestas att bli skattesmitare och riskerar att i framtiden bli högt skuldsatta om Skatteverket skulle få tag på rätt information. Samtidigt ryktas det om en snar börsintroduktion av hela Uber som värderas till hundratals miljarder dollar.

Musikdelningsföretaget Napster startades 1999 och fick snabbt världens musikindustri att reagera. Fri nedladdning av all musik som någonsin spelats gjorde Napster till ett av världens snabbast växande företag någonsin. Erbjudandet lät för bra för att vara sant, vilket det också var. Rättighets­inne­havarna gavs nämligen ingen ersättning och snabbt började stämningsansökningarna komma in. Först från Metallica, sedan från Dr Dre och därefter från hela musikindustrin.

Napster smet från sina skyldigheter gentemot musi­ker och rättighetsinnehavare, vilket möjliggjorde den snabba tillväxten. Sagan blev kort, men Napsters grundare är ihågkomna för sin innovation. De gjorde det första programmet där man både kunde söka och dela musikfiler via en central server. I laglig form har den innovationen kommit för att ­stanna och det är väldigt roligt att svenska Spotify är det främsta företaget som använder ­denna idé i dag.

I likhet med Napster smiter Uber Pop från sina skyldigheter, men till skillnad från Napster har Uber Pop inte bidragit med någon ny intressant teknik. Taxiappar fanns redan innan. Uber Pops enda innovation är att strunta i att betala skatter och avgifter. Ja, inte ens det är en innovation.

Napsters grundare skapade och levde i en fantasi­värld där man inte behövde bry sig om att sluta avtal med dem som ägde rättigheterna till musiken. Fantasivärlden rämnade när rättighetsinnehavarna stämde Napster och så småningom vann gehör i domstol. I Uber Pops egna lilla värld finns ingen moms och man behöver inte dra någon källskatt ­eller betala in arbetsgivaravgift innan pengarna hamnar på lönekontot.

Napster var, för att använda dagens management-engelska, "disruptive" för världens musikindustri. Men Uber Pops verksamhet är snarare "disruptive" för välfärdsstaten än taxibranschen. Om Uber Pop i sin nuvarande form tillåts växa kommer vi också få se andra tjänster som kan beställas på en mobilapp och betalas skattefritt på liknande sätt. Skattemoralen och skatteunderlaget gröps ur. Detta kommer att pågå tills den makt som äger rätt att ­beskatta svenska folket - det vill säga riksdagen - tvingar alla företag, inklusive Uber Pop, att leva i samma värld, nämligen den riktiga världen.

Fågelviksgruppen som är Sveriges största taxi­företag betalar i dag omkring 1,5 miljarder kronor per år i löneskatt, arbetsgivaravgift och moms. Taxi Stockholm betalar ungefär en miljard kronor. Det är i allra högsta grad en politisk fråga att försvara denna ordning. Det brådskar dessutom. Uber Pops metod för att undvika skatt kan redan i dag kopieras av andra, vilket tekniskt sett är lätt att genomföra. Problemet kommer därför inte lösa sig av sig självt. Att inte agera nu är liktydigt med att sätta miljarder i skatteintäkter på spel.

Claudio Skubla

tf förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet<< Tillbaka