Nyhet 2 september 2015


Ubers roll granskas av domare


Är Uber bara en förmedlare av resor eller har företaget ett arbetsgivaransvar för sina förare? Det är en fråga som en amerikansk domare vill ha svar på och som kan få avgörande betydelse för fler företag som förmedlar olika typer av tjänster.


Svenska Dagbladet den 2 september 2015:

Det är en amerikansk federal domare som beslutat att låta ett fall med en grupptalan gå vidare. Där hävdar några förare i Kalifornien att Uber behandlar sina förare som vanliga anställda utan att de får tillgång till de förmåner som anställda ska ha.

Beslutet återges av flera internationella medier som konstaterar att fallet, som nu kan drivas vidare, kan få stor betydelse både för Uber och andra företag som etablerat sig som en marknadsplats där uppdragstagare av olika slag erbjuder olika tjänster som att transportera folk, städa hem, leverera mat och så vidare.

Uber driver en nättjänst där de som vill göra en taxiliknande resa kan få kontakt med en förare via företagets app.

En talesperson för Uber säger till Wall Street Journal att företaget kommer att överklaga domarens beslut att låta fallet gå vidare. Grupptalan kan beröra 160 000 förare i Kalifornien. Den juridiska representanten för de förare som driver fallet hävdar att Uber bestämmer så många delar av förarnas arbete, som vilken taxa de kan ta ut, att de mer är att betrakta som anställda än som oberoende uppdragstagare. Av det skälet bör Uber också behandla dem som anställda med de förmåner som det ger.

En forskare vid Harvard Business School uppger för Financial Times att kostnaden för företag som driver den här typen av förmedlingsverksamhet i USA skulle gå upp med 25 till 40 procent om de inte längre betraktas som enkla förmedlingstjänster utan som vanliga arbetsgivare.<< Tillbaka