Nyhet 23 september 2015


Undantag för taxi från dubbdäcksförbud på gator i Stockholm


Trafikkontoret i Stockholm har beslutat ge Svenska Taxiförbundets medlemmar undantag från dubbdäcksförbudet.


Efter ansökan från Svenska Taxiförbundet har nu medlemmarna fått tillstånd att med dubbdäcksförsedda taxibilar trafikera Hornsgatan, Rosenlundsgatan och Varvsgatan för att hämta/lämna kunder.

Tillståndet (klicka här) ska medföras under färd och visas upp vid kontroll av polis/bilinspektör. Medlemskap i Svenska Taxiförbundet ska kunna styrkas.  << Tillbaka