Nyhet 20 oktober 2015


Nu kan svenska gasbilar tanka på Köpenhamns flygplats


Som något helt nytt öppnar nu ett tankställe för gasbilar på Köpenhamns flygplats. Från och med den 22 oktober kan taxibilar från Sydsverige som dagligen kör till och från Köpenhamns flygplats via Öresundsbron tanka på danska flygplatsens nya gastankställe. Tankstället erbjuder gas till alla gasbilar, inte bara till taxibilar, som här kan tanka billigare gas än i Sverige.


Publicerad på Naturgas.dk den 20 oktober 2015: 

Det nya tankstället är ett resultat av ett avtal mellan Københavns Lufthavne A/S (CPH) och HMN Naturgas-koncernen, som är Danmarks största gasbolag.

På tankstället kan alla personbilar och andra lättare fordon tanka naturgas och koldioxidneutral biogas - eller en blandning.

På Köpenhamns flygplats välkomnar man det nya gastankstället:

- Vi är glada för att HMN Naturgas har etablerat ett gastankställe på Köpenhamns flygplats som är öppet för allmänheten. Vår plan är att öka från 25 till 40 miljoner passagerare per år och det nya tankstället ger möjligheter åt alla att tanka mer miljövänligt, säger Christian Poulsen, vice vd, Assets & Technology på Københavns Lufthavne A/S (CPH).

Utöver det nya tankstället med allmän tillgång har flygplatsen också sitt eget gastankställe. Det använder medarbetarna till godstransporter/transporter på flygplatsens så kallade airside-område, som är stängt för allmänheten. CPH köpte förra året sex gasbilar för detta ändamål och har köpt ytterligare sex stycken i år.

- På flygplatsen testar vi själva just nu potentialen genom att använda gas som drivmedel i stället för bensin och diesel i CHPs egna fordon. Här är vårt primära fokus att förbättre luftkvaliteten på flygplatsens angöringsområde, men på CPH har vi också ett tydligt mål för att minska koldioxidutsläppen per passagerare, även om vi växer. Så givetvis följer vi också med i utvecklingen inom till exempel biogas,säger Christian Poulsen.

 

Ny trend: Danmark tar efter Sverige när det gäller gasbilar

Med det nya tankstället på Köpenhamns flygplats finns det nu elva allmänna gastankställen i Danmark. Och nya tankställen är på gång.

- I Danmark har vi nu börjat ta efter Sverige. Vi ska bygga en infrastruktur så att man i så gott som alla delar av landet relativt snabbt kan nå ett gastankställe. När det har gått mycket snabbare i Sverige än i Danmark så beror det främst på att svenska politiker av miljö- och klimathänsyn har varit framsynta och på ett tidigt stadium skapat några förmånliga ramvillkor med bidrag och avgiftsrabatter på biogas till fordon, säger Susanne Juhl, vd vid HMN Naturgas I/S.

HMN Naturgas I/S är moderbolag i HMN Naturgas-koncernen, som 57 danske kommuner äger tillsammans.
 

Sverige nu uppe i 50 000 gasbilar

Danmark är fortfarande ett lilleputtland i förhållande till Sverige, där det enligt branchorganisationen Energigas Sverige nu finns mer än 210 gastankställen och drygt 50 000 gasbilar.

Därmed har antalet svenska gasfordon stigit med mer än 300 procent sedan år 2007, då antalet var drygt 15 000. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och Energigas Sverige.

Sverige är nummer fyra på EU-listan över gastankställen. Överst ligger Italien med 1 040 tankställen. Tyskland är nummer två med 920 medan Frankrike intar tredjeplatsen med 310 tankställen till gasfordon. Tillsammans finns det 3 280 gastankställen i EU-länderna.

HMN Naturgas ser många möjligheter för att gas - särskilt biogas - till bilar kommer att öka i Danmark de kommande åren.

- Energibolagen kan ju i princip etablera gastankställen nästan överallt i Danmark eftersom vi har ett mycket väl utbyggt naturgasnät. Vi ska i första skedet bygga tankställen på en rad strategiskt viktiga platser i landet. Med mer än tio tankställen kan vi nu säga att vi har kommit igång med det arbetet. En del av tankställena har fått offentliga bidrag, men området saknar fortsatt politisk medvetenhet, säger vd:n för HMN Naturgas I/S Susanne Juhl.
 

Fakta om gastankställen på flygplatser:

•  Tankställets fysiska placering vid Köpenhamns flygplats (fil för nedladdning)

•  Det finns andra EU-länder, som har flygplatser med tankställe för gasbilar, bland annat Sverige, Tyskland och Holland.

•  Det finns två svenska flygplatser med gastankställen: Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport.

•  USA är det land i världen som har flest flygplatser med gastankställen.<< Tillbaka