Nyhet 2 november 2015


Infrastrukturministern talar på Taxiförbundets kongress


Tisdagen den 3 november medverkar Anna Johansson på Svenska Taxiförbundets kongress i Upplands-Väsby. Infrastrukturministern kommer bland annat att tala om regeringens pågående taxiutredning.


Publicerat på Regeringen.se den 2 november 2015:

- För att säkerställa taxikundernas trygghet, anställdas villkor och hållbara transporter, liksom för att stärka Sveriges ställning som handelspartner och besöksland, behöver taxibranschens regelverk skärpas. Därför tillsatte vi en taxiutredning. Det måste helt enkelt bli mer ordning och reda. Regeringens mål är att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En bättre fungerande taximarknad är ett bidrag till att nå målet, säger Anna Johansson.

Tid: kl. 10.00
Plats: Scandic Infra City, Upplands-Väsby<< Tillbaka