Nyhet 13 november 2015


Nytt TaxiindexNytt Taxiindex för anropsstyrd trafik

Vi vill uppmärksamma alla användare av Taxi-index på att SCB och Svenska Taxiförbundet just nu samarbetar med att ta fram en modell för ett nytt Taxi-index för anropsstyrd trafik. Detta index kommer att ersätta Svenska Taxiförbundets nuvarande Taxi-index och Statistiska centralbyråns egna Färdtjänstindex. Två index ersätts alltså av ett nytt index. Det nya indexet kommer att heta Taxiindex. 

Fördelarna med att ersätta två snarlika, parallellt löpande, index med ett nytt index är flera. Man tar tillvara den sakkunskap som finns inom Svenska Taxiförbundet tillsammans med den statistikkompetens som finns hos en opartisk myndighet som SCB. Syftet är att ta fram en ny skräddarsydd indexserie av hög kvalité som vid var tid är anpassad till aktuell kostnadsbild för taxiföretag.

Det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik kommer att ha januari 2016 som bastidpunkt (= 100) och kommer att beräknas och presenteras fyra ggr per år i månaderna januari, april, juli och oktober. SCB kommer även att beräkna omräkningstal för totalindexet och kostnadsslagen så att nuvarande Taxi-index kommer att kunna länkas samman med det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik. Därmed säkerställs tillämpningen av index då en avtalsperiod har sin början innan det nuvarande Taxi-index sista beräkning och avslutas efter att nya Taxi-index för anropsstyrd trafik har sin bas. 

Vårt nuvarande Taxi-index kommer att presenteras sista gången i mars 2016. Det första beräknade Taxi-index för anropsstyrd trafik kommer att komma ut i slutet av april 2016, då både januari och april kommer att presenteras. Vid samma tidpunkt kommer även omräkningstalen att redovisas av SCB. Priset för en årsprenumeration är 880 kr exkl. moms. Lösnummer kostar 240 kr exkl. moms. Beställning av det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik sker hos SCB byggande.bebyggelse@scb.se

För det fall intresse finns för att fortsätta följa E85-index, vänligen hör av er till SBC även angående detta.
Relaterade dokument:
Taxiindex informationsblad

<< Tillbaka