Nyhet 20 november 2015


Regler om redovisningscentraler börjar gälla först 2017


Nu är det klart att reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik börjar gälla först under 2017. Redovisningscentralerna kan börja bedriva verksamhet den 1 januari 2017. Från den 1 maj 2017 måste taxiföretag börja rapportera till redovisningscentralerna.


Publicerat på Skatteverket den 20 november 2015:

Redan 2014 beslutade riksdagen att den som har taxitrafiktillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och en bättre fungerande taxinäring. Enligt riksdagsbeslutet från juni 2014 skulle de nya reglerna börja gälla den 1 januari 2016.

Flera remissinstanser såg behov av utsträckt tid

Flera remissinstanser, bland annat Skatteverket, Swedac och Transportstyrelsen, ansåg att det var för ont om tid för att införa reglerna på ett bra sätt. Regeringen föreslog därför att reglerna istället ska börja gälla senare, och att införandet delas upp i två steg. Riksdagen har sagt ja till förslaget. Det innebär att reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik börjar gälla den 1 januari 2017, medan de regler som avser taxiföretagens skyldigheter börjar gälla den 1 maj 2017. Detta för att de blivande redovisningscentralerna ska hinna få tillstånd och starta sin verksamhet, innan skyldigheterna för taxiföretagen att börja överföra taxameteruppgifterna till redovisningscentralen börjar gälla.


<< Tillbaka