Nyhet 17 november 2015


Ring efter "bussen" – när du själv vill åka


Stora bussar ersätts med små bussar eller bilar. Så kan framtidens kollektivtrafik se ut på landsbygden i Stockholms län. Landstinget har startat en utredning om anropsstyrd trafik, som redan finns på andra håll i landet.


- Kollektivtrafiken rullar på i gamla busshjulspår. De som ansvarar för trafiken handlar upp trafik med ett bestämt fordon - buss - i stället för att handla upp trafik. Med modern teknik går det att få bra kollektivtrafik med små fordon som kör när folk vill resa och inte efter en fix tidtabell, säger Claudio Skubla, tf förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet, till Dagens Nyheter.

Taxiförbundet är mitt uppe i en kampanj för anropsstyrd trafik där bland annat landstingspolitikerna uppvaktas.

- Stora dyra bussar som fraktar luft är idiotiskt. Det blir billigare och effektivare med mindre fordon. Besparingarna kan man antingen lägga på att köra mer trafik där fler människor åker eller på att ge landsbygden tätare trafik, anser Claudio Skubla.

Landstingets politiker är inte ovetande om att busstrafiken på glesbygden kostar mycket per resenär. Därför har man beställt en utredning om anropsstyrd kollektivtrafik.

I andra delar av landet finns redan olika former av anropsstyrd trafik - som betyder att den som vill åka måste anmäla sin resa i god tid. I Kalmar län som har relativt mycket anropsstyrd trafik måste den som vill resa i regel varsko två timmar i förväg. I gengäld behöver resenären inte åka runt en lång slinga om det inte finns fler resenärer som anmält sitt intresse efter vägen.

Läs hela artikeln via länken nedan:<< Tillbaka