Nyhet 18 november 2015


Svenska Taxiförbundet håller med Visitas vd


Även Svenska Taxiförbundet vill stoppa det konkurrenssnedvridande guldregnet av anställningsstöd. – Vi delar Visitas hållning om att byta anställningssubventionerna mot breda, stora sänkningar av de sociala avgifterna, säger tf förbundsdirektör Claudio Skubla.


- Det borde göras för alla personalintensiva branscher, som taxi, hotell och restaurang. Att fortsätta att i gamla hjulspår med bidrag och gratispraktikanter leder bara till mer fusk och ohederlighet.

Svenska Taxiförbundet företräder cirka 70 procent av taxibranschen, med runt 230 beställningscentraler med 4 500 anslutna taxiföretag.

Mycket talar för att ett antal företag överutnyttjar systemet med statliga anställningsstöd, säger Claudio Skubla, som konstaterar att taxibranschen i likhet med den övriga besöksnäringen lider av en extremt pressad lönsamhet. Taxiföretagens rörelsemarginal är sedan 2000-talets början i genomsnitt 2,3 procent.

I stället för att staten fortsätter att subventionera vissa företag borde särskilda åtgärder riktas mot arbetsintensiva branscher - som taxi - i form av en sänkning av arbetsgivaravgifterna.

- Det skulle i ett slag förbättra den ekonomiska situationen för taxiföretagen och skapa utrymme, vid en given lönenivå, för att snabbt anställa ett stort antal människor, inte minst unga och invandrare.

Taxibranschen är en viktig inkörsport för utrikes födda. Över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda, påpekar Claudio Skubla.

- Om regeringen menar allvar med att vilja minska arbetslösheten bland unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa så finns en stor potential i att sänka skatterna för dessa grupper och de branscher som anställer dessa kategorier av arbetslösa. Det är inte rimligt att Sverige ska ha bland den högsta beskattning i världen på de med lägst löner.


<< Tillbaka