Nyhet 22 december 2015


Flyget kvar på Bromma


Glädjande att regeringen lägger ned utredningen om Brommaflygets framtid. Bromma flygplats behövs för att möta människors behov av att mötas, göra affärer och skapa tillväxt i hela landet, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet.


För ganska precis ett år sedan fick den tidigare näringsministern Anders Sundström (S) regeringens uppdrag att utreda framtiden för Bromma flygplats. Detta efter en hemställan från Stockholms stad.

Men nu har regeringen beslutat att ge utredningen ett nytt direktiv där frågan om Bromma flygplats stryks. I stället ska Anders Sundströms uppdrag begränsas till att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapaciteten och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i  Stockholmsregionen.<< Tillbaka