Nyhet 18 december 2015


Förbundet välkomnar utredning av delningsekonomin


Svenska Taxiförbundet välkomnar finansmarknadsminister Per Bolunds initiativ att tillsätta en utredning av delningsekonomin. Vår förhoppning är att lagändringar ska komma till stånd så snart som möjligt som begränsar möjligheten för företag att strunta i skatt genom att etablera sig utomlands, lägga över allt skatteansvar på de anställda, och undvika transparens gentemot Skatteverket.


Svenska Taxiförbundet välkomnar finansmarknadsminister Per Bolunds initiativ att tillsätta en utredning av delningsekonomin. Vi håller med honom om att delningsekonomin är bra på många sätt. Vi är själva en del av delningsekonomin eftersom taxi är ett sätt att dela på bilar. Vi håller även med Bolund om analysen att "tillgänglighet för många konsumenter har blivit viktigare än själva ägandet", och i denna utveckling tror vi att taxi kommer att spela en viktig roll.

Trots delningsekonomins fördelar finns det dock ett antal utmaningar förknippade med fenomenet. Vi har under en tid varnat för att det finns aktörer som i delningsekonomins namn utnyttjar brister i dagens regelverk för att strunta i att betala skatt och öka sina vinster. I vårt fall är detta en viktig konkurrensfråga, men på sikt kommer det även att bli ett problem för välfärdssamhället. Det är därför mycket bra att Bolund tar upp dessa problem. Vi har väntat på att regeringen ska agera.

På taximarknaden har företaget Uber, genom tjänsten UberPOP, valt att konkurrera med etablerade företag genom att strunta i både regler och skatter. För chaufförer blir det omöjligt att tjäna pengar på UberPOP om man betalar skatt, vilket Uber också erkänt. Samtidigt marknadsför de tjänsten gentemot chaufförer som just ett sätt att tjäna pengar. På så sätt blir det tydligt att skattesmitande är en integrerad del i affärsmodellen. Utöver detta skickas alla löner via ett bolag i Holland, vilket gör det svårt för skatteverket att kontrollera inkomstuppgifterna.

Om denna affärsmodell skulle accepteras av regering och riksdag kommer det inte att dröja länge innan alla företag organiserar sig på samma sätt. För oss innebär detta ett problem redan nu, då våra medlemsföretag betalar skatt medan Uber tillåts strunta i det, vilket skapar en skev konkurrenssituation. På sikt kommer detta att leda till ett betydande inkomstbortfall för det offentliga.

Vi hoppas därför att lagändringar ska komma till stånd så snart som möjligt som begränsar möjligheten för företag att strunta i skatt genom att etablera sig utomlands, lägga över allt skatteansvar på de anställda, och undvika transparens gentemot skatteverket. Vi är trots allt positiva till att regeringen har börjat inse det finansiella allvaret i situationen. Vi är även positiva till att regeringen visar en ambition att inkludera företag inom delningsekonomin i de regelverk som andra företag redan idag behöver följa. Låt oss bara hoppas att det sker i tid.Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka