Nyhet 7 december 2015


Upphandling av skolskjuts och serviceresor i Kronobergs län


Kvalificering om deltagande i Region Kronoberg/Länstrafiken Kronobergs upphandling av skolskjuts och serviceresor mm i Kronobergs län


Kvalificeringen i rubricerad upphandling har nu påbörjats.

Annonsen finns publicerad i sin helhet på: 
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=91759 (inloggning krävs)

Se även Länstrafikens hemsida för mer information: 
http://www.lanstrafikenkron.se/a/upphandling

De krav som ställs på anbudsgivarna framgår av bilaga 1.

Vänligen notera att det är av stor vikt för anbudsgivarna att bifoga de dokument och uppgifter som efterfrågas i bilaga 1 för att kunna erhålla kvalificering och delta i upphandlingen.

Upphandlingens referensnummer är Trafikupphandling LTK 2018-01.

Föreligger några oklarheter eller frågor, kontakta Clas Carlsson clas.carlsson@kronoberg.se eller på telefon 0707-65 80 41. 

Sista datum för att mota anbudsansökningar är 2016-01-25 kl 16.00. Anbudsansökningarna skall lämnas i ett förslutet kuvert märkt Trafikupphandling LTK 2018-01. Anbudsansökningar kan även lämnas via TendSign.

Thomas Nilsson

Trafikdirektör


<< Tillbaka