Nyheter

30 december

Pressmeddelande: ”Vi vill inte ha bidrag. Vi vill bidra till att minska arbetslösheten!”
Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag borde skattelättnader för personalintensiva brans...

29 december

Pressmeddelande: Taxiföretag tvingas säga nej till arbetslösa ungdomar
Taxiföretagen skriker efter fler förare. Samtidigt tvingas de säga nej till arbetslösa ungdomar som vill bli taxiförare. - Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skä...

28 december

Pressmeddelande: Invandrare tar taxi till integration
Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är ...

26 december

Pressmeddelande: 40 000 yrkesförare kollas varje natt
I det tysta har en ny digital plattform gjort succé och blivit en stor framgång för trafiksäkerheten på våra gator och vägar. - Varje natt kontrolleras mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares...

6 december

Debatt: Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram
Taxiutredningen har kommit fram till många bra slutsatser. Dock anser vi att förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar är olyckligt. Risken är att ...

1 december

Debatt: Taxiförslaget bra men inte färdigtänkt
Det finns fortfarande risk för att personer utnyttjar samåkningsplattformar till något som inte har med samåkning att göra, skriver Peter Norman, förbundsordförande och Claudio Skubla, förbundsdirektö...

30 november

Förbundets kommentar om Taxiutredningen: Bra avvägningar för sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll
Den 30 november tog infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. Svenska Taxiförbundet ställer si...

24 november

Se Trafikutskottets öppna utfrågning i datorn
Under torsdagsförmiddagen arrangerade Trafikutskottet en öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ett ökat kollektivt resande för framtiden. Vid utfrågningen deltog Svenska Taxiförbundet, representerad ...

22 november

Öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ökat kollektivt resande
Hur ser förutsättningarna ut för att människor i högre utsträckning ska välja kollektivtrafiken? Den 24 november håller trafikutskottet en öppen utfrågning om hur ett ökat kollektivt resande ska kunna...

24 oktober

Skärpta myndighetsrutiner diskuterades i möte med infrastrukturministern
Den 21 oktober uppvaktade förbundsdirektör Claudio Skubla och chefjurist Anders Berge infrastrukturminister Anna Johansson. Anledningen till mötet var den uppmärksammade händelsen där Transportstyrels...

17 oktober

Debatt: Tydliga regler krävs – öppna inte för svarttaxi
Det är avgörande att utredningen om taxi är tydlig när det gäller samåkning. Annars är risken stor att kriminella försöker kringgå reglerna för taxikörning och skapar osund konkurrens. Det skriver Cla...

6 oktober

Persontrafik 2016 – taxis väg in i kollektivtrafiken
Den 18 oktober går årets event inom persontrafikbranschen av stapeln i Göteborg. Du har väl anmält dig och dina kollegor? Om du inte hunnit med det ännu rekommenderar vi dig att gå in på persontrafik....

5 oktober

Taxiförbundet begär möte med infrastrukturminister Anna Johansson om myndigheters bristande rutiner vid sexbrott i taxi
Under gårdagen (4/10) rapporterade massmedierna om en taxiförare som fick behålla sin taxiförarlegitimation trots att han blivit dömd för två fall av sexuella ofredanden i taxibilen. Nu sitter mannen ...

26 september

Debatt: Bilen har en framtid - i delningsekonomin
Motormännen har rätt i att bilar behövs även i framtidens städer. Men då ska de ingå i delningsekonomin och här är taxi det tydligaste exemplet: våra bilar används effektivt och står inte parkerade oc...

23 september

Pressmeddelande: Transportstyrelsen obstruerar mot Sveriges Riksdag
- Transportstyrelsens avsikt att inte gå vidare med lokalkännedomskrav för taxiförare kan inte ses som annat än obstruktion mot Sveriges Riksdags beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare...

20 september

Svenska Taxiförbundets medlemmar får dispens från dubbdäcksförbudet i Stockholm även kommande vinter
Svenska Taxiförbundet medges tillstånd att t.o.m. 2017-04-15 med ej nummerangivna fordon utrustade med dubbdäck trafikera gator inom Stockholms stad, utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om ...

20 september

Heetch = svarttaxi
Transportstyrelsen ser körningar via appen Heetch som olaga taxitrafik Transportstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd till de företag som vill ägna sig åt taxiverksamhet och till de personer...

14 september

Debatt: Stryp privatbilismen – satsa på grön taxi
Det är beklämmande att Miljömålsberedningen inte kommit längre i planeringen för hur privatbilar i våra storstäder ska kunna ersättas. Vi anser att taxi, som ligger lång fram när det gäller låga koldi...

30 augusti

Sista chansen: Sveriges snyggaste taxibil!
Sveriges snyggaste taxibil kommer att utses på Persontrafik i Göteborg, 18-20 oktober. Det återstår ännu några veckor av möjligheten att nominera din kandidat. Den fjortonde september stänger vi nomin...

23 augusti

Debatt: Taxameter kan inte ersättas av bara en smartphone
Vi på Svenska Taxiförbundet ser gärna att lagstiftaren uppmuntrar ny teknik i branschen. Men vi måste säkerställa att förändringarna inte öppnar för fusk, skriver Peter Norman och Claudio Skubla i en ...

21 augusti

Pressmeddelande: Hade det inte varit bättre att följa reglerna?
Svenska medier rapporterar att hundratals taxichaufförer som kör åt Uber har fastnat i en skattegranskning. Hur många ska drabbas innan Uber accepterar svenska lagar och regler? ...

19 augusti

Debatt: Mindre orter kan bli utan taxi
Risk att Åtvidaberg står utan taxi i framtiden, menar Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet....

17 augusti

Spårviddshinder påverkar taxi vid Slussen i Stockholm
Information från Projekt Slussen, Exploateringskontoret, om kommande trafikförändring som påverkar taxi vid Slussen: ...

16 augusti

Stockholms stads parkeringsstrategi försvårar klimatarbetet
Trots skarp kritik från både taxi-, buss-, och åkerinäringarna har Stockholm Stad beslutat att ta bort regeln som tillåter taxi och tung trafik att parkera 30 min mellan kl 06-18 på områden med parker...

29 juli

Färsk rapport ifrågasätter internationella studier om Uber
Enligt nationalekonomen Peter Stein har studier som Uber ofta lutar sig emot antingen medförfattats av företagets egna medarbetare eller initierats av företaget. Dessutom har studierna till betydande ...

14 juli

Debatt: Ett helt orealistiskt förslag om rabatter
Karl Henrikssons förslag riskerar att slå undan benen på de företag som är nödvändiga för att minska privatbilismen. Landstingspolitiker behöver ta större ansvar för att fler ska åka kollektivt, inte ...

5 juli

Studie visar: Kollektivtrafikens marknadsandel kan fördubblas med politiska åtgärder
Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Det visar en idéstudie som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. ...

30 juni

Välkommen till Partnersamverkans seminarium i Almedalen
På årets Almedalsseminarium diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030 med utgå...

21 juni

Taxiforum satte ljuset på framtida möjligheter
Den 27 och 28 maj samlades taxibranschen i Malmö för årets Taxiforum, Svenska Taxiförbundets årligen återkommande nationella mässa. De två dagarna innehöll också ett gediget seminarieprogram, som i år...

16 juni

Debatt: Taxiförbundet: ”Ja, vi är desperata!”
Taxiförbundets bråk med Uber luktar panik och desperation, enligt Di Digitals Daniel Goldberg. Det stämmer att Taxiförbundet är desperat, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla....

14 juni

Ny rapport visar: Nio av tio Uber-bilar använder inte taxameter
Ubers taxiförare följer inte lagstiftningen om taxameteranvändning. Taxametern är taxins motsvarighet till handelns kassaregister och avslagen taxameter öppnar för skattefusk....

9 juni

Förbundet flyttar till Solna
Den 9 juni 2016 flyttade Svenska Taxiförbundets kansli till nya lokaler i Solna Business Park....

3 juni

Debatt: Uberpops nedläggning är inget att vara upprörd över
Vi välkomnar konkurrens i taxibranschen – om konkurrensen sker på lika villkor. Det vi vänder oss mot är taxitjänster som inte följer de lagar och regler som finns och som gäller för alla andra företa...

20 maj

Studie av persontransporter med personbil inom EU
Den italienska juristfirman Grimaldi Studio Legale genomför för Europeiska kommissionens räkning en studie av passagerartransporter med taxi m.m. inom EU. Som en del i projektet har de anlitat managem...

17 maj

Debatt: Ändra reglerna så att unga kan köra taxi
Var femte ung människa är arbetslös. Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skälen är starka för en sänkning från 21 till 19 år. När ungdomar inte får jobb inom taxib...

16 maj

Tryggare skolstart med nytt informationsmaterial om skolskjuts
Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Dä...

11 maj

Taxiförbundet granskade Uber
Dagens Nyheter rapporterar att Taxiförbundet har hyrt in ett säkerhetsbolag för att granska taxitjänsten Uberpop. Rapporten blev klar bara dagar före beskedet att Uberpop nu lägger ner verksamheten i ...

11 maj

Ny rapport visar: Fyra av tio UberPOP-förare slinker igenom Ubers kontroller
Fyra av tio förare som kör UberPop förekommer i kriminella handlingar. Drygt 3 procent av bilarna har körförbud, var tredje bil ägs inte av föraren och 76 procent saknar F-skattebevis. Det visar en fä...

11 maj

Svenska Taxiförbundet välkomnar nedläggning av UberPOP
Svenska Taxiförbundet välkomnar Ubers beslut om att lägga ned den omstridda tjänsten UberPOP....

10 maj

Debatt: Peter Norman: Stäng smitvägen i taxibranschen
Alla måste ta ansvar för att upprätthålla en sund och rättvis taximarknad. Regeringen måste stänga den smitväg som i dag blivit ett problem för taxi men som snart också kan växa till ett stort problem...

28 april

Svenska Taxiförbundet välkomnar regeringens åtgärder mot skattefusk
- För den seriösa taxinäringen är finansministerns och regeringens initiativ ett stort steg i rätt riktning. På senare år har företaget Uber etablerat sig i Holland och därifrån erbjudit förare i Sver...

27 april

MTR Express svarar med självmål
MTR Express svarar på Taxiförbundets kritik om samarbetet med Uber – Ett svar som kan ses som ett självmål....

26 april

Öppet brev till MTR Express
Idag har jag skrivit ett öppet brev till MTR Express som nyligen gick ut med nyheten att de nu samarbetar med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till MTR Express om de anser att det...

20 april

Nu lanseras Sveriges största taxibolag
Taxi 020 och Sverigetaxi går samman och bildar Sveriges största taxibolag med cirka 2700 taxibilar i drift på över hundra orter runt om i landet – från Kiruna i norr till Ystad i söder. De båda bolage...

15 april

Ny lag mot skattefusk i taxibranschen öppnar marknad för it-bolag
Nästa år införs en lag som kräver att taxibranschen för över data över sina körningar till nya redovisningscentraler – som Skatteverket ska kunna begära ut uppgifter ifrån. Nu hoppas branschen på stor...

14 april

"Hur menar DN att vårt välfärdssamhälle ska utvecklas med en sådan skattefrihet?"
Naturligtvis kan ett företag rejält sänka sina priser om skatt inte betalas. Det skattefuskande företaget får orättvisa konkurrensfördelar, skriver Per-Ola Larsson, f d folkbokföringschef vid Skattefö...

12 april

Klarabergsgatan stängs av
Klarabergsgatan blir bilfri. Trafiken stängs av från kl 06.00 den 13 april fram till år 2018....

9 april

M: "Även Uberpop måste göra rätt för sig"
Moderaterna ändrar nu inställning om Uber. Efter att tidigare hyllat transportdelningstjänsten Ubers teknikutveckling kräver de att Uber tar ansvar för sina förare....

6 april

Debatt: "Oliver Carrà verkar ha missförstått vår inställning till Uber"
Taxiförbundets direktör Claudio Skubla sätter sig emot Ubers kommunikationschef Oliver Carràl, då han hävdar att de stora taxibolagen borde förnya sig. ...

5 april

Debatt: ”Jämför inte taxi-Sverige med USA”
”Alla företag måste betala skatt, annars urgröps skattebasen och konkurrensen sätts ur spel. Det är beklagligt att Uber inte tar tillfället i akt och besvarar våra frågor”, skriver Claudio Skubla, För...

4 april

Taxibolag uppmanar förarna: Ange Uber Pop-bilar till polisen
Taxikriget i Sverige trappas upp ytterligare. Nu uppmanar flera etablerade taxibolag sina förare att ange misstänkta Uber Pop-förare skriver Breakit....

1 april

Skev bild av Uber – ”utmanaren” siktar på monopol
Transportdelningstjänsten Uber målas upp som en pigg, framtidsanpassad och till och med liten utmanare till de befintliga reglerade taxiföretagens karteller världen över. Den bilden är lite skev, skri...

29 mars

Debatt: ”Uber konkurrerar genom att undvika skatt”
”Det största problemet med UberPOP är att konceptet undviker skatt. Det är anledningen till att priserna är låga och det är skälet till att UberPOP är ett hot mot hela skattesystemet om det växer och ...

24 mars

Debatt: "Märkligt att samarbeta med Uber"
Att samarbeta med Uber är inte hållbar marknadsföring, anser Taxiförbundets direktör Claudio Skubla....

23 mars

Förlängning av taxiutredningen
I dag beslutade regeringen att förlänga tiden för utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (Dir. 2015:81). Utredningstiden förlängs från den 1 juli 2016 till den 1 dec...

23 mars

Hovrättsdom mot UberPop
Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop....

22 mars

Friåkare tvingas betala skadestånd
Enligt ett pressmeddelande har Taxi Göteborg vunnit en stämning vid Stockholms Tingsrätt mot en friåkare som är verksam i Göteborg. Tingsrätten dömer friåkaren att betala 20 000 kronor i skadestånd ti...

22 mars

Regeringen vill sänka arbetsgivaravgift för enmansföretag
SVT Nyheter avslöjar att regeringen i sin vårbudget kommer att föreslå en sänkning av arbetsgivaravgifter för ensamföretagare från och med nästa år....

20 mars

Åkte svarttaxi - blev grovt misshandlad
En 20-årig man blev sprejad i ansiktet när han åkte svarttaxi tillsammans sin flickvän i Falun natten till söndagen. Polisen vill nu passa på att varna för svarttaxi-verksamhet. ...

18 mars

Uber fortsätter köra - trots att förarna fälls
Regeringen ska utreda vad som är samåkning. I väntan på besked fortsätter Uber att köra....

18 mars

”Taxibranschen måste ta sitt ansvar”
I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Anna Johansson, infrastrukturminister (S) att samma regler ska gälla för alla inom taxibranschen, det vill säga alla ska betala skatt, alla ska följa de re...

17 mars

Debatt: Följ samma regler som andra eller lägg ner
Det största problemet med Uberpop är att deras affärsmodell och pris bygger på att förarna inte betalar skatt. Det är dags för Uberpop att börja följa samma regler som alla andra eller upphöra med sin...

16 mars

Ny rapport: UberPOP en fråga om skatt
Svenska Taxiförbundet har presenterat en rapport om varför affärsmodellen UberPOP inte är hållbar, varken för taxibranschen eller för samhället i stort. ...

16 mars

Skatteverket: Risk för skattefel inom delningsekonomin
Den växande delningsekonomin innebär flera utmaningar. Bland annat försvåras Skatteverkets möjligheter att göra effektiva kontroller. Det skriver Skatteverket i en första delrapport som lämnas in till...

11 mars

Ministern: Ubers tjänst är olaglig
Infrastrukturminister Anna Johansson är mycket kritisk till taxiförmedlingstjänsten Uber. ”En tragedi” sammanfattar hon livet för de förare som DN på fredagen kunde berätta dömts för olaga taxitrafik....

10 mars

21 Uberförare dömda för svarttaxi
Enligt en genomgång som Dagens Nyheter gjort har 21 förare hos Ubers billigaste tjänst Uberpop dömts för olaga taxitrafik av tingsrätterna i Stockholm och Göteborg. ...

8 mars

Taxibolag tar upp kampen om färdtjänstkunderna
Taxi Kirunas nya satsning, seniortaxi, erbjuder personer med särskilda behov att till en tredjedel av ordinarie pris åka taxi i centralorten....

4 mars

Myndigheter kraftsamlar mot taxiuppstickaren Uber
Just nu kraftsamlar både regering, taxinäring, åklagare och skatteverk för att bringa ordning i en vildvuxen och snabbt föränderlig taxibransch....

2 mars

Näringslivet efterfrågar elbilstaxi
Alla medarbetare på DHL, WSP och Green Cargo i Stockholm ger nu förtur till elbilstaxitaxi för resor till och från jobbet....

25 februari

Ford kör sportlovsfirare gratis
Bilföretaget Ford erbjuder gratisskjuts i Sälen under sportlovsveckorna sju åtta och nio. Hela kampanjen kritiseras nu hårt av taxiföretagarna i Sälen. Problemet är egentligen ännu värre, skriver Sven...

23 februari

Vätgastaxi rullar snart
Taxi 020 blir först i Sverige med att introducera vätgasbilar i kommersiell taxitrafik – ett led att nå det fossilfria målet 2025....

23 februari

Behovet av lagändringar m a a delningsekonomin utreds
Klädbytardagar, taxitjänster och korttidsuthyrning av privatboenden. Det är tre exempel på den växande så kallade delningsekonomin eller byteshandeln som vanliga konsumenter ägnar sig åt. Regeringen s...

23 februari

Chaufför – så granskas du varje dag
Varje dygn kontrolleras 20 000 yrkesförare. Om någon saknar rätt behörighet för sitt jobb meddelas arbetsgivaren. För taxiförare har systemet varit i gång sedan 2014 – bussförare och lastbilschaufföre...

18 februari

Taxiutredare gillar samåkning
Taxiutredningen har börjat jobba. Regeringens utredare ska med sina förslag skapa mer ordning och reda i den vanliga taxiverksamheten, för nya varianter av persontransporter och tjänster som Uberpop. ...

17 februari

Gratis skjuts retar taxiförare
Ford och taxiföretaget Uber erbjuder tillsammans gratis skjuts i Sälen. Myndigheterna kan inte agera. Och taxichaufförerna är rasande....

16 februari

70 Uberpopförare kan åtalas
Sju är redan dömda och omkring 70 kan komma att åtalas. Stockholmspolisen har slagit till hårt mot förarna av så kallade Uberpop-bilar. ...

12 februari

Öppet brev till Avanza
Idag har jag skrivit ett öppet brev till ledningen för fondföretaget Avanza som nyligen gick ut med ett erbjudande om att åka gratis med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till Avan...

12 februari

Anropsstyrd kollektivtrafik i Uppsala län
Just nu pågår en upphandling av anropsstyrd trafik för sjukresor och kollektivtrafik. Information om detta lämnades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde idag 11 februari....

11 februari

Det kostar att åka svarttaxi
Rånad i svarttaxi blir utan ersättning. Har utsatt sig för risk – då prutar Brottsoffermyndigheten. ...

8 februari

Fortsatt kritik mot Ubertaxi
Taxi för halva priset låter väl bra? Det är vad det internationella bolaget Uber erbjuder med sin tjänst UberPOP i Göteborg. Men Svenska Taxiförbundet rasar och kallar det för organiserad svarttaxi....

8 februari

Nollzon nominerat till Grand Travel Award
Tillsammans med Airbnb och MTR Express är initiativet Nollzon nominerat till årets nydanare i Grand Travel Award 2016. Priset delas ut av Travel News på Grand Hôtel i Stockholm den 16 februari och går...

5 februari

Så fungerar id- och gränskontrollerna
Ekots reporter i Malmö, Anna Bubenko, har rett ut vad som gäller de olika kontroller som införs vid gränserna till Sverige....

5 februari

Ny VD Taxi Kurir Göteborg
Johan Isaksson har utsetts till VD Taxi Kurir Göteborg med ansvar inkluderande Region Väst, Borås och Jönköping....

4 februari

Uberpop-förare får böta
Uberpop-förarna har blivit ett återkommande inslag i Stockholms tingsrätt. De allra flesta döms till böter. Några frikänns. Än har inte hovrätten avgjort något fall. Men Uber fortsätter att hävda att ...

1 februari

Svarttaxi har flyttat till Facebook
Antalet svarttaxibilar har minskat rejält i centrala Sundsvall. Trots det är verksamheten troligtvis större än någonsin. Hundratals personer samlas i grupper på Facebook med ett syfte – Vem kör? Taxib...

31 januari

Välkommen till hearing med Taxiutredningen
Taxiutredningen vill höra dina erfarenheter och synpunkter och bjuder in till hearing den 16 mars 2016. Anmälan krävs....

28 januari

Cabonline Group stärker ledning och styrelse
Thomas Ekman (46) har utsetts till Verkställande Direktör för Cabonline Group och tillträder sin tjänst i april....

28 januari

Ny vd för Taxi Stockholm
Styrelsen för Taxi Stockholm har utsett Johan Lagerhäll till vd för Taxi Stockholm....

27 januari

Uber tvingas betala miljoner i skadestånd
En domstol i Paris har dömt den amerikanska taxitjänsten Uber att betala 1,2 miljoner euro, motsvarande drygt elva miljoner kronor, i skadestånd till den nationella fackföreningen för taxiförare, UNT....

27 januari

Uber-ilska skapar kaos
Omkring 2.100 franska taxichaufförer har gått ut i strejk och under tisdagen blockerades en knutpunkt på Paris västra ringled. ...

27 januari

Uberpop till EU-domstolen
Kan en belgisk domstol förbjuda Uberpop? Javisst, svarar den svenska regeringen i ett yttrande till EU-domstolen....

22 januari

Debatt: "Uber är totalt ovilligt att betala skatt"
Uber må vara trendigt, men ett företag som aktivt undviker skatter och regler får svårt att bli en del av framtiden, menar Claudio Skubla från Svenska Taxiförbundet....

19 januari

Förslag till föreskrifter om redovisningscentraler för taxi
Nu är Transportstyrelsens förslag till föreskrifter gällande Redovisningscentraler offentligt. Remissen finns att läsa på myndighetens hemsida via länken nedan....

18 januari

Polisens roll vid id-kontroller
Sedan 4 januari måste transportörer som tar passagerare från Danmark till Sverige kontrollera att passagerarna har giltiga identitetshandlingar. Polisens uppgift är att kontrollera transportören....

15 januari

Fågelviksgruppen vinner Europas största offentliga upphandling av färdtjänst
I hård konkurrens med lokala taxiföretag har Fågelviksgruppen vunnit upphandlingen om leverans av färdtjänst inom Stockholms läns landsting. Det innebär att Fågelviksgruppen ensam får förtroende att l...

13 januari

Laddad för fossilfri taxi
Registrera företagets adress på nollzon.se, sedan får ni i åka elbil när ni beställer taxi. Extra kostnad: Noll kronor. Vinst: ett bättre klimat. När TN testade fick vi åka Tesla....

12 januari

De vann Stora Trafiksäkerhetspriset 2016
Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs den 12 januari tre värdiga vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2016. I kategorin Årets Entreprenör prisades Taxi Göteborg för att ...

10 januari

Taxichaufför gripen för människosmuggling
Under söndagen greps en taxichaufför misstänkt för människosmuggling. I bilen satt en asylsökande utan giltiga id-handlingar. Det är det andra liknande fallet på kort tid....

10 januari

Dickens hade aldrig tagit en Uber
Ägarna till Airbnb och Uber har blivit dollarmiljardärer på att göra oss alla till potentiella mikroentreprenörer. Men med ny teknologi försvinner såväl arbetsskydd som konsumenträttigheter. Håkan Lin...

10 januari

Dansk taxichaufför misstänkt för människosmuggling
En dansk taxichaufför har gripits på den svenska sidan av Öresundsbron som misstänkt för människosmuggling. Och smugglingen av asylsökande slår nya rekord....

8 januari

Fler flyktingar tar taxi över Öresundsbron
Efter att id-kravet införts för bussar och tåg på Öresunds-bron har polisen märkt av att fler flyktingar kommer med taxi. Detta trots att förarna riskerar att gripas för människosmuggling. Ingen chauf...

8 januari

Kolla id, taxichaufförer!
Kolla passagerarens id-handlingar, rekommenderar Taxiförbundet de chaufförer som kör över Öresundsbron mot Sverige. Det finns inget krav från myndigheterna, men taxibolagens organisation ser ändå fler...

7 januari

Taxichaufförer kan åtalas för människosmuggling
Taxichaufförer som kör flyktingar över bron riskerar från och med i dag att gripas och åtalas för människo-smuggling. Något som kritiseras av Svenska Taxiförbundet. ...

7 januari

Osund konkurrens när kommunen kör egen regi
Som taxiföretagare reagerar skribenten när kommuner börjar köra saker i egen regi. Ta skolskjutsen som exempel, där kommunen inte ställer samma krav på sin egen verksamhet som på upphandlade företag....

6 januari

Taxiförare bör vara vaksamma vid körningar från Danmark
- Polisen nya inriktning innebär att det enda hundraprocentigt säkra är att avstå från transporter över Öresund. Vid minsta osäkerhet angående passagerarnas rätt att komma in i Sverige bör taxiföraren...