Nyhet 22 januari 2016


Debatt: "Uber är totalt ovilligt att betala skatt"


Uber må vara trendigt, men ett företag som aktivt undviker skatter och regler får svårt att bli en del av framtiden, menar Claudio Skubla från Svenska Taxiförbundet.


Veckans Affärer den 22 januari 2016:

"Det största problemet för samhället, och anledningen till att Uber kan erbjuda ett så lågt pris, stavas skatt. Eller rättare sagt oviljan att betala lika mycket skatt som alla andra företag", menar Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet i en reaktion på artikeln "En man i varje bil är snart historia" som publicerats på VA.se.

I artikeln framgår att UberPOP ligger mellan 40 och 60 procent lägre i pris än vanliga taxiresor. Tyvärr går den inte vidare in på varför Uber kan erbjuda ett så lågt pris i en bransch där marginalerna redan är små och konkurrensen hård.

Men här kommer förklaringen.

Uber anställer till att börja med inte sina chaufförer. De skriver kontrakt med dem, där allt ansvar för att följa lagar och regler läggs på den enskilda chauffören. För att locka nya chaufförer marknadsför Uber sedan sin tjänst som ett sätt att tjäna pengar.
Samtidigt är ersättningarna så låga, att om chaufförerna faktiskt betalar de skatter de ska, så gör de ingen vinst. Detta har Jo Bertram, regionchef för Uber Norden, till och med erkänt i en intervju med Sveriges Radio. Uber förutsätter alltså att deras förare ska tjäna pengar genom att strunta i skatter, och på en högre nivå går alla pengar genom ett bolag i Holland innan de når fram till chaufförerna.

Det står på så sätt klart att Uber inte tar något ansvar för att betala sådant som arbetsgivaravgifter och källskatt för sina chaufförer. Detta är en del av affärsidén, och en modell som fler företag kan börja använda sig av om den skulle visa sig framgångsrik. Det innebär problem på individnivå, genom att intet ont anande privatpersoner riskerar att få stora skulder hos skatteverket. Men även på samhällsnivå innebär Ubers undvikande av skatter stora problem.

Bortsett från att Uber redan idag betalar betydligt mindre skatt än de borde, så gröper deras agerande ur skattemoralen, och hjälper på sikt till att bygga upp en parallell svart ekonomi.

Att Uber klassificerats som svarttaxi av Transportstyrelsen, att media visat att Uber struntar i förarkontroller eller hur UberPOP-förare dömts för avsaknad av taxilegitimation, är problem men inte det främsta. Det är företagets totala ovilja att betala skatt. Att agera på ett sådant sätt är särskilt oansvarigt när man är ett multinationellt bolag värderat till omkring 60 miljarder dollar. Vi har svårt att se hur ett företag som aktivt undviker skatter och regler skulle kunna bli en del av framtidens transportmarknad. Oavsett hur trendiga de är.

 << Tillbaka