Nyhet 7 januari 2016


Osund konkurrens när kommunen kör egen regi


Som taxiföretagare reagerar skribenten när kommuner börjar köra saker i egen regi. Ta skolskjutsen som exempel, där kommunen inte ställer samma krav på sin egen verksamhet som på upphandlade företag.


Krönika Svenskt Näringsliv 7 januari 2016

I Strömstads kommun hade vi hand om skolskjutsen fram till mars i år. Vi uppfyllde alla de krav som kommunen har på en upphandlad taxiaktör, det vill säga att föraren måste ha taxiförarlegitimation, i bilen måste finnas alkolås, bilbarnkudde, brandsläckare och en skylt som visar att fordonet är en skolskjuts. Nu när kommunen själv kör sin skolskjuts struntar man i skylten - som är ett måste enligt lag - och självklart är det nära till hands att undra vad mer man struntar i då.

Samma kan gälla för exempel färdtjänsten där inte likadana krav ställs på kommuner som på oss företagare. Det blir en snedvriden konkurrens eftersom vi tvingas leva upp till mycket tuffare krav. När kommuner tar in fas 3-jobb genom att köra i egen regi tar man bort jobb för den seriösa taxiverksamheten. Samtidigt åsidosätter man lagen om offentlig upphandling när man gör så.

För oss i småorter medför detta att man slår undan benen för de lokala taxibolagen. Självklart förlorar vi i intäkter när vi inte längre får köra exempelvis skolskjuts. Som taxiföretag tar vi ett samhällsansvar och folk tar för givet att vi ska kunna köra dygnet runt. Har vi inte den intjäningen dagtid som vi tidigare haft har vi svårare att hålla ute fordon nattetid och kunna erbjuda den förväntade samhällservicen. Dessutom blir det svårare att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt.

Ett annat exempel på osund konkurrens är att upphandlande enheter inte kontrollerar vinnande aktörer som de ska. Under en avtalstid på fem år kan kontrollen av en aktör vara nästan obefintlig. Det höjer inte våra taxiförares status på något sätt. Det krävs taxiförarlegitimation och för de flesta avtal behövs också kunskap i hjärt-lungräddning samt andra sjukdomstillstånd, för att inte tala om alkolås och regelbunden fartkontroll av våra fordon. Dessa är exempel på systemkrav som i slutändan är kostnadsdrivande. Även om vi inte vinner ett anbud så vill vi veta att den aktör som vann kontrolleras som sig bör. Annars är det helt enkelt inte konkurrens på lika villkor.

Som bekant får en kommun inte konkurrera med det privata näringslivet. Men när spelreglerna inte är samma för när kommunen kör i egen regi som när vi som privat aktör får uppdraget, händer just detta. Det är inte bara olyckligt för mig som taxiföretagare, utan också i ett större samhällsperspektiv där taxiservice fyller en viktig och oersättlig funktion.

Ingo Asplund
VD, Taxi Väst<< Tillbaka